Ziņas

Piekrastes zvejas žurnālu datu reģistrēšana

Zemkopības ministrija vēlās atgādināt par  Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" (turpmāk – jūras zvejas noteikumi) prasību attiecībā uz piekrastes zvejas žurnālu datu reģistrēšanu, izmantojot ministrijas pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" (turpmāk – LZIKIS). Piekrastes zvejniekiem, kuri zvejo pašpatēriņam, šī prasība būs obligāta ar 2023.gada 1.janvāri.

Ministrija norāda, ka LZIKIS jau šobrīd nodrošina iespēju reģistrēt zvejas žurnālu datus elektroniski. Līdz ar to jūras piekrastes pašpatēriņa zvejnieki,  jau tagad var brīvprātīgi reģistrēt zvejas žurnālu datus LZIKIS, tādejādi atsakoties no papīra formas zvejas žurnālu aizpildīšanas un iesniegšanas Valsts vides dienestā.

 

Lai noteiktajā termiņā īstenotu jūras zvejas noteikumos paredzēto prasību ieviešanu, ministrija aicina zvejniekus jau laicīgi saņemt pieeju LZIKIS, reģistrējoties https://lzikispub.zm.gov.lv/ . Informācija par reģistrācijas kārtību ir pieejama lietotāju rokasgrāmatā (pielikumā).

 

Lietotāju rokasgrāmata piekrastes zvejas (pašpatēriņa) žurnālu ievadei LZIKIS  pievienota pielikumā. Rokasgrāmatā iekļauta informācija arī par lietotāja pieteikšanu un paroles atjaunošanu, par LZIKIS pieejamo zvejnieka informāciju, kā arī par zvejas datu reģistrēšanu. Video pamācība par zvejas datu reģistrēšanu LZIKIS piekrastes zvejas žurnālā ir pieejama šeit: http://laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/raksti/video-pamaciba-lzikis .

 

Ministrija arī turpmāk sniegs tehniskās konsultācijas sistēmas lietotājiem, kā arī  iesaistīsies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētajos informēšanas pasākumos par iepriekš minētajiem jautājumiem.

Tuvākajā laikā tiks organizētas apmācības zvejniekiem, lai atbildētu uz jautājumiem par LZIKIS darbību vai palīdzēt ar problēmām datu reģistrācijā. Tāpēc īpaši svarīgi laicīgi saņemt LZIKIS pieeju un iepazīties ar LZIKIS zvejas žurnāla uzbūvi un sistēmas iespējām, kas paredzētas zvejniekiem.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā ministrija aicina  zvejniekus sazināties ar ministrijas atbildīgajām personām:

Artis Āboltiņš, tālr. 67095040, e-pasts artis.aboltins@zm.gov.lv , lai precizētu informāciju par LZIKIS lietotāja pieejas reģistrāciju vai/un nozvejas datu reģistrēšanu LZIKIS zvejas žurnālā.

Edijs Volkovičs, tālr. 67027038, e-pasts edijs.volkovics@zm.gov.lv , lai precizētu tehnisko informāciju vai/ un paziņotu par problēmām LZIKIS sistēmas darbībā.

 

Ministrija aicina pašvaldības informēt piekrastes ūdeņu zvejniekus, kuri zvejo pašpatēriņam, par prasībām nozvejas datu reģistrēšanai LZIKIS zvejas žurnālā, kas ir norādītas šajā vēstulē.

 

Jaunieši! Laiks ideju īstenošanai!

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvo padomi jau 9. gadu organizē Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Talsu novada pašvaldība šim mērķim 2022. gadā piešķīrusi 4800 eiro, saņemot atbalstu viena projekta īstenošanai līdz 600 eiro.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.

Savas iniciatīvas īstenot tiek aicināti Talsu novada jaunieši vai jauniešu grupas (vecumā no 13 līdz 25 gadiem), piesaistot sadarbības organizāciju un konsultantu.

Pieteikumu iesniegšana: 28.03. - 29.04. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā.

Pieteikumu vērtēšana, ideju prezentēšana: 02.05. - 18.05.

Rezultātu apstiprināšana, dokumentu sagatavošana: 19.05. - 22.06.

Projektu īstenošana: 01.07. - 30.11.

 

Sīkāka informācija par jauniešu iniciatīvu projektu konkursu skatāma konkursa nolikumā.

Informācijai

Rojas pagasta pārvaldes Kases darba laiks:

  • Trešdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-16.00

Maksājumus kasē var veikt tikai skaidrā naudā.

 

Informējam, ka par nekustamā īpašuma nodokli iespējams norēķināties arī ar internetbankas starpniecību – veicot pārskaitījumu Talsu novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009113532, norēķinu kontos:

AS “SEB banka”

LV49UNLA0028700130033

AS “Swedbank”

LV79HABA0001402059015

AS “CITADELES BANKA” 

LV85PARX0012750880002

AS “Luminor banka”

LV45RIKO0002013183564

Elektrotehnikas šķirošanas kampaņa

Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Eco Baltia vide”, “Tet” un “Maxima Latvija” elektrotehnikas šķirošanas kampaņas Vislatvijas “Elektrotehnikas šķirošanās tūre” pirmajā posmā aicina Rojas reģiona iedzīvotājus 14. un 15. maijā nogādāt nolietoto un vairs nevajadzīgo elektroiekārtu uz kampaņas tūres pieturpunktu, kas Rojā atradīsies pie veikala “Maxima”, Selgas ielā 2. Piedaloties akcijā, ikvienam iedzīvotājam būs iespēja reģistrēties izlozei un laimēt veikala “Maxima” dāvanu karti 50 eiro vērtībā.

Iedzīvotāji aicināti nodot gan lielo sadzīves tehniku, tostarp ledusskapjus, veļas mašīnas, plītis, trauku mazgājamās mašīnas u.c., gan arī mazo tehniku, piemēram, mikroviļņu krāsnis, blenderus, elektriskos svarus, fēnus, virtuves kombainus un citas ierīces, kā arī papildu var kopā ar elektroniku nodot uzkrātās baterijas un akumulatorus.

 

Raina Anna Ločmele

SIA Eco Baltia vide

Sabiedrisko attiecību speciāliste

www.ecobaltiavide.lv

Ziņas