Ziņas

Talsos ir izveidota LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora atbalsta vienība

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori sniedz atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai fiziskām personām un jaundibinātiem komersantiem. Ar 20. augustu LIAA Talsu biznesa inkubators piedzīvojis pārmaiņas,  tas ir apvienojies ar LIAA Kuldīgas biznesa inkubatoru, tādejādi kļūstot par tā atbalsta vienību Talsos.

Lai veicinātu eksportspējīgu un inovatīvu jauno komersantu attīstību, LIAA 2016. gada 1. septembrī tika izveidoti Latvijas Republikas un Eiropas Savienības (ES) finansēti 14 LIAA biznesa inkubatori nacionālas nozīmes centros – Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī un reģionālas nozīmes centros – Bauskā, Kuldīgā, Madonā, Ogrē, Siguldā un Talsos, kā arī viens radošais biznesa ideju inkubators Rīgā, kurš tika specializēts sniegt atbalstu radošo industriju uzņēmumiem.

LIAA biznesa inkubatoru atbalsta tīkla darbības rezultātus regulāri izvērtē un lemj par pilnveidojumiem, lai sasniegtu pēc iespējas augstāku atbalsta sniegumu pret izlietoto valsts un ES fondu finansējumu. Lai palielinātu LIAA biznesa inkubatoru programmas efektivitāti, saglabājot tās pieejamību visā Latvijas teritorijā, vairāki LIAA biznesa inkubatori ir apvienojušies ar kaimiņos esošajiem LIAA biznesa inkubatoriem, saglabājot komersantiem pieejamos pakalpojumus savās pilsētās un kļūstot par apvienoto LIAA biznesa inkubatoru atbalsta vienībām.

Šobrīd visā Latvijā darbojas  12 biznesa inkubatori reģionos, tai skaitā radošo industriju inkubators Rīgā. Tāpat ir sešas atbalsta vienības - apvienotie inkubatori Bauskā, Jēkabpilī, Talsos un jaunizveidotie Cēsīs, Gulbenē, Saldū.

Apvienojoties LIAA Talsu biznesa inkubatoram ar LIAA Kuldīgas biznesa inkubatoru, ir izveidota tā atbalsta vienība Talsos, kuras nosaukums turpmāk ir LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora atbalsta vienība Talsos.

Ar Talsu novada pašvaldības atbalstu visus ierastos LIAA biznesa inkubatoru sniegtos pakalpojumus ir iespēja saņemt jaunajās koprades telpās Krišjāņa Valdemāra ielā 17a (kinoteātra „Auseklis” otrā stāva telpās). Ikdienā ar Talsu novada uzņēmējiem strādā četru darbinieku komanda, kuri ar savu profesionālo pieredzi un savām individuālajām kompetencēm ir atbildīgi par LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora darbības teritorijām – Talsu un Kuldīgas novadiem.

Apvienojot abus LIAA biznesa inkubatorus, inkubatora jauno uzņēmēju kopiena ir kļuvusi lielāka, tādejādi arī spēcīgāka. Uz doto brīdi inkubācijas atbalstu saņem 49 uzņēmumi, pirmsinkubācijas – 32 jauno biznesa ideju autori, kuriem pievienojas visi tie bijušie dalībnieki, kuri aktīvi iesaistās apvienotajā inkubatoru kopienā, kas kopā jau ir vairāk par 100.

LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora vecākais projektu vadītājs Rimants Safonovs pauž atzinīgus vārdus par jauno biznesa inkubatora darba organizāciju: „Atsevišķi mēs esam mazi uz pārējās Latvijas kartes fona, bet mūsos ir spēks, mēs esam stipri novadi un apvienojoties kopā varam paveikt jau daudz vairāk! Izmaiņas ir tikai inkubatora struktūrvienībā, viss pārējais paliek nemainīgs un mēs turpināsim nodrošināt kvalitatīvus LIAA biznesa inkubatora sniegtos pakalpojumus, kā jau līdz šim esam to darījuši. Esam priecīgi, ka mūsu dinamiskajai komandai ir pievienojusies ne mazāk dinamiskā talseniece Anda Sudakova, kura ieguvusi starptautisku izglītību un papildinājusi dzīves pieredzi arī ārpus Latvijas, bet tagad tur rūpi par biznesa inkubatora atbalsta vienību Talsos.”

„Svarīgi apzināties, ka  mums jābūt kā vienam veselam, kas neizslēdz viens otru, bet gan, tieši pretēji – viens otru papildina. Mēs turpinām nosprausto inkubatora mērķi - palīdzēt mūsu darbības teritorijas biznesa ideju autoriem pirmsinkubācijas atbalsta programmā modelēt biznesa veidošanu, attīstot un pārbaudot biznesa idejas dzīvotspēju. Savukārt, kad jaunais uzņēmums ir uzņemts inkubācijā, tam rodas iespēja saņemt konsultācijas un apmācības, mentoru atbalstu un apmeklēt pasākumus nozares izstādēs Latvijā un ārpus tās. Taču galvenais ir līdzfinansējums, jo kļūst pieejama grantu un pakalpojumu programma, kuras ietvaros uzņēmums var piesaistīt līdzfinansējumu iekārtu iegādei, infrastruktūras attīstībai un pakalpojumu nodrošināšanai, tāpat arī saņemt atbalstu telpu nomai, proti, nepieciešamo atspēriena punktu uzņēmējdarbības uzsākšanai,” stāsta R. Safonovs.

Informējam, ka Talsu novadā dzīvojošie vai deklarētie biznesa ideju autori, neatkarīgi no savas biznesa idejas attīstības stadijas, ir aicināti pievienoties pirmsinkubācijas grupā, lai sešu mēnešu laikā apgūtu bezmaksas starta zināšanas uzņēmējdarbībā. Dalībnieku uzņemšana paredzēta līdz brīdim, kad tiks sasniegta 15 dalībnieku kapacitāte.   

Ikviens interesents tiek aicināts sazināties ar LIAA Kuldīgas biznesa inkubatoru Talsos, rakstot talsi@liaa.gov.lv vai zvanot pa tālr. 62400904, bet Kuldīgā, rakstot kuldiga@liaa.gov.lv vai zvanot pa tālr. 62400905.

Pieteikuma veidlapa (pirms tā tiek iesniegta, lūgums atsūtīt uz talsi@liaa.gov.lv tā izskatīšanai) pieejama šeit >>> https://ej.uz/PINKpieteikums

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv

 

Renāte Freiberga

Par pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu ziemas sezonā Talsu novada Rojas pagastā

Izvērtējot gada vidējās diennakts satiksmes intensitātes datus par pašvaldības autoceļiem Talsu novada Rojas pagastā, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 07.01.2021. noteikumiem Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Rojas pagasta pārvalde ir sastādījusi Pašvaldības autoceļu Talsu novada Rojas pagastā sarakstu ar noteiktajām uzturēšanas klasēm ziemas sezonā (no 2021. gada 16. oktobra līdz 2022. gada 15. aprīlim) (pielikums Nr.1) un Pašvaldības ielu Talsu novada Rojas pagastā sarakstu ar noteiktajām uzturēšanas klasēm ziemas sezonā (no 2021. gada 16. oktobra līdz 2022. gada 15. aprīlim)  (pielikums Nr.2).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.  punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu”, un 21. panta pirmās daļas 23. un Latvijas Republikas Ministru kabineta 07.01.2021. noteikumu Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 2. nodaļu “Autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības”, Talsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 16.09.2021. lēmumu,

Talsu novada dome nolemj:

1. Apstiprināt Pašvaldības autoceļu Talsu novada Rojas pagastā sarakstu ar noteiktajām uzturēšanas klasēm ziemas sezonā (no 2021. gada 16. oktobra līdz 2022. gada 15. aprīlim) (pielikums Nr.1).

2. Apstiprināt Pašvaldības ielu Talsu novada Rojas pagastā sarakstu ar noteiktajām uzturēšanas klasēm ziemas sezonā (no 2021. gada 16. oktobra līdz 2022. gada 15. aprīlim) (pielikums Nr.2).

3. Informēt autoceļu lietotājus par pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm, ievietojot informāciju pašvaldības interneta vietnēs talsunovads.lv un www.roja.lv.

 

Domes priekšsēdētāja S. Pētersone

Rudens sacensības

Rojas stadionā 23. septembrī notika sacensības vieglatlētikā U-10 (2012./2013.g.dz.) un U-12 (2012./2013.g.dz.) vecuma grupām. Uz sacensībām ieradās sportisti no Jūrmalas, Kandavas, Tukuma, Kuldīgas un Talsiem.

No Rojas sporta skolas U-10 meiteņu grupā Loreta Zālīte izcīnīja divas 3. Vietas - 60m skrējienā (10,48 sek.) un 300m skrējienā (1:04,0 min.). 60m finālskrējienā iekļuva Marta Jansone, bet Elisai Karolīnai Keherei 4. vieta 300m skrējienā (1:07,0 min.). 

U-12 meiteņu grupā 1. vietu 300m skrējienā izcīnīja Elizabete Grundmane (59,59 sek.), bet otrā vieta Keitai Bernānei (1:01,0 min.).  60m finālskrējienā iekļuva Elizabete Grundmane (10,14 sek.) un Keita Bernāne (10,53 sek.).

Sacensībās piedalījās arī Sendija Mauriņa, Katrīna Erdmane, Daniela Dzintare Briune un Rauls Armands Reinis. Ar visiem kopā bija Reinis Roberts Reinholds, bet Rebekai Gidekai šīs bija pirmās vieglatlētikas sacensības.

30. septembrī sacensības notika U-14 (2008./2009.g.dz.) un U-16 (206./2007.g.dz.) vecuma grupu audzēkņiem.

U-16 vecuma grupā 3. vietu tāllēkšanā (5.12m) izcīnīja Ralfs Vēmanis. 100m skrējienā viņš uzlaboja savu personīgo rezultātu-12,77sek. un izcīnīja 2. vietu. Fināla skrējienā šajā disciplīnā iekļuva Reinis Briedis (13,30sek.) un Lote Labarēviča (14,47sek.). Lotei 4. vieta 3kg lodes grūšanā (9.94m), Kerijai Dinsbergai 3.vieta 800m skrējienā.

U-12 grupā 100m skrējienā Aleksandram Šternam 1. vieta (13,96 sek.). Deizija Smaiže iekļuva 100m fināla skrējienā (15,39 sek.). Vēl startēja Nikola Leitarte, Rodrigo Kiršteins, Rihards Krists Vizums un Krists Mateika.

Paldies visiem sacensību tiesnešiem par ieguldīto darbu!

 

Vieglatlētikas trenere Anita Raspopova

Atmiņu pēcpusdiena Rojas muzeja dibinātājai Līvijai Šteinbaumai

25. augustā Rojas Jūras zvejniecības muzejā notika atmiņu pēcpusdiena, veltīta muzeja dibinātājai un pirmajai vadītājai, vēsturniecei Līvijai Šteinbaumai, kurai šogad apritētu 90. gadskārta.

Ritinot atmiņu kamolu, klātesošie uzzināja daudz jauna par šo šķietami trauslo, gaišo sievieti, kura ne tikai mīlēja dzeju, bet arī pati to rakstījusi savās atmiņu kladēs. Kā stāstīja muzeja darbiniece Gundega Balode, mēs šodien varam tikai nojaust, cik lielu darbu Līvija Šteinbauma izdarījusi, savācot materiālus muzeja dibināšanai, un, cik viņas klusajai dvēselei tas prasīja daudz spēka – iet svešās mājās, satikt nepazīstamus ļaudis un viņus iztaujāt. Šodien mums to nesaprast, tādēļ varam tikai mazliet tam pieskarties, izrādot godu tā laika jaunajai vēsturniecei, kura visu savu laiku un gribasspēku veltīja Rojas zvejniecības muzeja izveidei. Kā stāstīja Gundega, šodien uz muzeju brauc ciemiņi no malu malām un priecājas par bagātīgo muzeja krājumu, bet daudz kā no tā nebūtu, ja jau 1968. gadā Līvija Šteinbauma nebūtu atnākusi uz Roju. Tas viss ir Līvijas lielais, klusais talants un uzmanīgais, precīzais darbs. Viņai pirmajā vietā allaž bija darbs un viņas personīgā dzīve palika citiem dziļi apslēpta. Viena lieta ir tā, ko redz ģimene, un kaut kas cits – kādi mēs esam savā darbā un sabiedriskajā dzīvē.

To, cik Līvijas dvēsele bija skaista un bagāta, parāda arī viņas dienasgrāmatas. Tajās atspoguļojas arī viņas sapnis kļūt par žurnālisti. Dzīve gan iegrozījās savādāk, un Līvija kļuva par vēsturnieci. Savulaik bijušais Rojas izpildu komitejas priekšsēdētājs Juris Krupins aprakstījis, kā Rojā izveidojies muzejs. Zvejnieku kolhozā “Banga” nobriedusi doma par zvejniecības muzeja organizēšanu un toreizējais kolhoza priekšsēdētājs Miķelis Lisments izteicis piedāvājumu veidot muzeju Līvijai Šteinbaumai. Tā kā Līvijai jau bija iegūta muzeja darba pieredze, strādājot Tukuma muzeja novadpētniecības nodaļā, viņa labprāt piekritusi atgriezties Rojā. Ar lielu pienākuma un atbildības sajūtu Līvija muzejā nostrādāja no 1968. gada līdz pat aiziešanai pensijā 1992. gadā.

Lai varētu pēc iespējas vairāk apzināt plašo teritoriju un iegūt priekšmetus muzeja krājumam, jaunajai speciālistei tika piešķirts transportlīdzeklis – motocikls ar blakusvāģi. Droši, ka daudzu Rojas novada ļaužu atmiņā vēl ir aktīvā novadpētniece, kura praktiski nekad nešķīrās no sava fotoaparāta un motocikla. Ilgi tika lauzti šķēpi par to, kuras telpas atvēlēt muzeja izveidei, līdz tika pieņemts lēmums muzeju iekārtot bijušajās Rojas ciemata padomes ēkā. Likteņa ironija – tās bija bijušās Līvijas vecāku mājas, kuras viņa atkal atguva savā īpašumā un pavadīja tur sava mūža nogali. Starp citu, mācoties braukt ar motociklu, Līvija sastapa arī savu nākamo vīru. Izveidojās ģimene, kurā piedzima divas brīnišķīgas meitas un nu jau dzimtu turpina arī pulciņš mazbērnu.

Daces Klaberes teksts un foto

Ziņas