Ziņas

29., 30., 31. jūlijs - "Mazās Rojas kino brīvdienas. Programma"

Ceturtdiena, 29. jūlijs plkst. 21.30 “70.gadu retro vakars”
Gaidot labvēlīgo tumsu, muzicēs RŪTA DŪDUMA-ĶIRSE un JĀNIS ĶIRSIS. Skanēs dziesmas, gluži kā no to laiku radio!
Kinokritiķes un kino zinātnieces DITAS RIETUMAS ievadvārdi un lieliskā detektīvfilma “ŠAHS BRILJANTU KARALIENEI” (1973.g.), rež. Aloizs Brenčs.

Piektdiena. 30. jūlijs plkst.21.30 “Leģendu vakars”
Gaidot labvēlīgo tumsu, muzicēs DAMBIS no grupas "Inokentijs Mārpls"
Tikšanās ar režisori AIJU BLEY.
Dokumentālā filma “MĒS GRIBĒJĀM IZMAINĪT PASAULI“ (2020.g.) rež. Aija Bley.

Sestdiena, 31.jūlijs plkst.21.30 “verī kūl” vakars
Gaidot labvēlīgo tumsu, muzicēs muzikālā banda “RAHU THE FOOL”
Tikšanās ar aktieri ANDRI KEIŠU.
Filma “KOLKA COOL” (2011.g.) rež. Juris Poškus .
Ieeja vakara pasākumos bez maksas , uzrādot derīgu COVID-19 vakcinēšanas/pārslimošanas sertifikātu , 48h vai 6h testu un personas apliecinošu dokumentu. Bērniem līdz 12.g.v. ieeja bez iepriekš minētā. Vārti atvērti no plkst.20.00.

29., 30., 31. jūlijā estrādes teritorija apmeklētājiem bez ierobežojumiem atvērta no plkst. 12.00- 18.00.
Apskatāma mākslinieka MĀRA GROSBAHA darbu izstāde “RADĪTS ROJĀ “ (veltīts Zilā cerību sivēna 10 gadu jubilejai ) un M.Ozoliņa, A.Sermukša, A.Bley un V.Jansona fotokadri no piedāvātajām filmām.
Izklaidei lielās spēles.
Teritorijā darbosies kafejnīca.

Pasākumu organizē Rojas kultūras centrs sadarbībā ar LKS projektu “Kino visiem un visur Latvijā”. Projektu finansiāli atbalsta Rojas pagasta pārvalde un VKKF programma KULTŪRELPA.

Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām

Šī gada 14. jūnijā aprit 80 gadu kopš Padomju Savienība pēc Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas – 1941. gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsoņu.
Pieminot deportāciju upurus,pirmdien, 14. jūnijā no plkst. 11.00 pasākumā ar nosaukumu "Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” vienlaikus visā Latvijā tiks lasīti 1941. gadā izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vārdi. Piemiņas pasākumi notiks arī tautiešu mītņu zemēs ārpus Latvijas.Rojā vārdu lasīšana notiks Rojas Kultūras centrā un tiešraidē to varēs redzēt sociālās vietnes Facebook.com Rojas kultūras centra kontā. Šeit kopumā tiks lasīti 17 deportēto cilvēku vārdi.

Lasījumu veiks Rojas novada represēto apvienības priekšsēdētāja Irēna Svitiņa. 
Lasījumi tiks straumēti reāllaikā platformās LSM.lv un LNB.lv, kur būs pieejama “Karšu izdevniecības Jāņa sēta" izstrādāta digitāla Latvijas karte ar apkopotām saitēm uz tiešraidēm no pasākumiem pašvaldībās. Šajā kartē vēlāk tiks ievietoti arī piemiņas pasākumu videomateriāli, kā arī dati par deportētajiem, lai veidotu un attīstītu publiski pieejamu tiešsaistes platformu, kas vizualizē deportācijas Latvijā, palīdzot aptvert apmēru un sekas, parādot statistiku un vienlaikus ļaujot izsekot individuāliem izvesto cilvēku stāstiem.
Piemiņas pasākumu "Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” rīko Valsts prezidenta kanceleja un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar ekspertiem no Latvijas Nacionālā arhīva, "Karšu izdevniecības Jāņa sēta" un sabiedriskajiem medijiem.

No 2019. gada 2. janvāra  Rojas vidusskola darbojas Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

2018./2019. mācību gadā projektā tika iesaisti 3 Rojas vidusskolas skolēni, ar kuriem individuālajās nodarbībās strādāja 1 skolotājs.

2019./2020. mācību gadā projektā tika iesaistīti 14 Rojas vidusskolas skolēni, ar kuriem individuālajās nodarbībās strādāja 6 skolotāji.

2020./2021. gada 1. semestrī projektā tika iesaistīti 16 Rojas vidusskolas skolēni, ar kuriem individuālajās nodarbībās strādāja 8 skolotāji. Projekts deva iespēju 5.-12. klašu skolēniem saņemt individuālas konsultācijas pamatmācību priekšmetos: latviešu valodā, literatūrā, matemātikā, angļu valodā. Tika sniegts arī konsultatīvais atbalsts arī sadarbības jomā – mācīties izprast sevi un citus cilvēku, atpazīt emocijas, tikt galā ar zaudējumu stresa situācijās, mācīties veidot cieņpilnas attiecības.

2020./2021. gada  2.semestrī projektā tika iesaistīti 15 Rojas vidusskolas skolēni, ar kuriem individuālajās konsultācijās strādāja 7 skolotāji. Individuālās konsultācijas tika saņemtas latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā. Ļoti noderīgs skolēniem bija konsultatīvais atbalsts Covid-19 pandēmijas laikā, kad mācības notika attālināti. Projekts deva iespēju vienu reizi nedēļa projektā iesaistītiem skolēniem, apmeklēt skolu klātienē. Skolēniem uzlabojās sekmes, skolēni sekmīgi pabeidzas mācību gadu.

 

Projektā iesaistītie skolēni atzīst, ka sadarbība ar skolotājiem bijusi viegla un atvērta, konsultācijas bijušas ļoti noderīgas. Visiem iesaistītajiem skolēniem skolotāji palīdzējuši mācīties un plānot darbu. Pozitīvā attieksme un sadarbība radījusi skolēniem drošības sajūtu. Skolēni un vecāki ir  pateicīgi par pedagogu sniegtajām konsultācijām.  

Skolas vadības komanda ļoti novērtē iespēju darboties projektā, jo tas palīdz ikdienā sniegt īpašu atbalstu tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs. Izglītojamie un vecāki ir  pateicīgi par pedagogu sniegtajām konsultācijām.

Esam gandarīti, ka 2021./2022.mācību gadā būs iespēja projektā iesaistīt 1.- 4. klašu skolēnus, jo skolotāji ir novērojuši, ka atbalsts skolēniem ir nepieciešams daudz agrāk, nekā 5. klasē.

 

Projekts: Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa: 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni.
Projektā sniegtais atbalsts:  Konsultācijas (pedagogs,  sociālais pedagogs)

Kontaktinformācija novadā: Santa Veide E - pasts rojasvidusskola@roja.lv, tālr: 29777814
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā: Tālr. 29144052,: E - pasts: pmp@ikvd.gov.lv
Plašāka informācija par projektu: https://www.pumpurs.lvhttps://www.facebook.com/pumpurs.lv/

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju izglītības programmās

No 31. maija, atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā nodarbinātas personas varēs apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Izglītības programmas piedāvā 47 izglītības iestādes visā Latvijā. Programmas kopumā aptver 12 digitālās kompetences:

 • informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība;
 • komunikācija un sadarbība;
 • digitālā satura veidošana;
 • IT drošība;
 • problēmu risināšana;
 • programmēšana, tīmekļa vietņu un lietotņu izstrāde un uzturēšana;
 • digitālā biznesa analīze;
 • multimediju dizains;
 • digitālā projektu vadība;
 • digitālā produktu vadība un izstrāde;
 • digitālais mārketings;
 • datu zinātne, datu analīze un datu vizualizācija.

Lai motivētu Latvijas iedzīvotājus piedalīties izglītības programmās, projektā lielāko daļu izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, bet ES fondi un valsts finansējums sedz atlikušos 95%, savukārt izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums - 90%. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes.

Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti, tāpēc, izvēloties izglītības programmu, rūpīgi jāiepazīstās ar tās saturu un jāpievērš uzmanība materiāltehniskajam nodrošinājumam (tehnoloģiskie rīki, ierīces un programmatūra), kas būs nepieciešams izglītības programmas apguvei.

Pieteikšanās 6. mācību kārtā ilgs līdz 30. jūnijam un plānots, ka mācību grupu komplektēšana un mācības sāksies augustā, septembrī. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv .

Ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts piemērotāko mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, aicinām vērsties pie pieaugušo izglītības koordinatoriem. Rojas novadā šī projekta koordinatore ir Rojas Tūrisma informācijas centra vadītāja, Kristīne Voldemāre, jautājumu gadījumā sazinieties telefoniski: 28630590 vai pa e-pastu: tic@roja.lv

Sadarbībā ar VIAA informāciju sagatavoja Kristīne Voldemāre

Projekta koordinatore

Ziņas