Ziņas

Aicina pieteikties ģimenes bezmaksas vasaras nometnei

Kurzemē dzīvojošās ģimenes, kuras ir apsvērušas iespēju kļūt par aizbildņiem, adoptētājiem vai audžuģimenēm, aicinātas pieteikties integratīvai diennakts nometnei “Ar spēka sauli sirdī”, kas notiks no 20. -22. augustam Mērsraga novada Upesgrīvā. Nometni projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizē Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar SIA “Stieress”, un tajā būs iespēja, baudot dažādas aktivitātes, tikties ar bērniem no sociālās aprūpes centriem un potenciālajām audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem, gūt papildu zināšanas un iemaņas par bērnu uzņemšanu ģimenēs, kā arī dzirdēt pieredzes stāstus, kas iedvesmos un palīdzēs pieņemt lēmumu.

Norises laiks: 2021. gada 20.-22. augusts.

Norises vieta: Upesgrīva, Mērsraga novads.

Pieteikšanās nometnei līdz 2. augustam: aizpildot anketu tiešsaistē (dalībnieku skaits ierobežots, tāpēc apstiprinājums par dalību tiks nosūtīts individuāli līdz 5. augustam).

Nometnes programma: pieejama tiešsaistē.

Nometnes mērķis ir neformālā un piedzīvojumiem bagātā atmosfērā saliedēt bērnus, vecākus un pat veselas ģimenes! Tās ietvaros paredzēta plaša programma kopīgām un atsevišķām aktivitātēm lieliem un maziem dalībniekiem savu talantu, spēju izpratnei, kopības garam un saliedētībai.

Plašākai informācijai par nometni aicinām sazināties ar SIA “Stieress” pārstāvjiem: kempings.stieres@gmail.com vai tālr. 26633454.

Kapusvētki Rojas pagasta kapsētās

31. jūlijā

12.00 Melnsila kapos

13.00 Ģipkas kapos

 

29. augustā

10.30 Valgalciema kapos

11.30 Kaltenē Baznīcas kapos

13.00 Rojas kapos

Projekts “Čaklās rokas!”

Biedrība „Talsu rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienests par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju’’ atbalstījis Rojas invalīdu biedrības projektu “Čaklās rokas!” Nr.20-08-AL35-A019.2204-000003.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 2000.00 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 1800.00 EUR un Rojas novada līdzfinansējums 200 EUR. Projekta mērķis -sabiedrisko aktivitāšu, ieskaitot apmācības un citu brīvā laika pavadīšanas iespējas dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. Projekta laikā tiks piedāvātas dažādas radošās nodarbības - auduma apdruka, koka iededzināšana, marmorēšana, enkaustika, sveču liešana, ziepju liešana, stikla apgleznošana, zīda apgleznošana, kartiņu gatavošana, logu dekoru veidošana un veidošana no polimērmāla.

Nodarbības notiks Rojā BLPJC “Strops” un Rudē BLPJC “Varavīksne”. Informāciju par nodarbībām būs pieejama Rojas mājaslapā roja.lv, informatīvajā izdevumā “Banga” un izliktajās afišās Rojā un Rudē.

 

Informāciju sagatavoja Kristīne Rudzīte

2 attēli

Jūra kļūdas nepiedod, jeb visam rakstītajam nevar ticēt

2. jūlijā Rojas Jūras zvejniecības muzejā notika piemiņas pasākums 1976. gadā mīklainos apstākļos avarējušā z/k “Banga” zvejas kuģa MSTB-17 “Saule” bojāgājušo zvejnieku atcerei. Pulksten 13.00 uz notikuma vietu ar Jūrasspēku kuģi devās grupa interesentu, lai kuģa bojāejas vietā noturētu piemiņas brīdi ar vainaga nolaišanu jūrā un godinātu traģēdijā bojāgājušos zvejniekus, bet pievakarē interesenti pulcējās muzeja pagalmā, lai noklausītos muzejpedagoga Gaida Riekstiņa-Maures pētījumu par pirms 45 gadiem notikušo traģēdiju, kura būtībā izdzēsa četru cilvēku dzīvības, jo, kā zināms, vēlāk traģiski gāja bojā arī toreiz avārijā izdzīvojušais kuģa kapteinis Imants Krasons.

Sākot sava pētījuma prezentāciju, Gaidis atsauca atmiņā baisā notikuma gaitu. 1976. gada 29. jūnijā maiņas kapteinis Imants Krasons kopā ar komandu – mehāniķi Induli Grosbahu, zvejnieku Aivaru Kopeli un tolaik vien 14 gadus veco mācekli Normundu Pētersonu pulksten 2.30 devās zvejā no Rojas ostas. Izejot jūrā, laika apstākļi bija labi, pūta mērens ZR vējš, temperatūra naktī +10 grādi, redzamība 4-10 km. Pulksten 4.10 kuģis bija sasniedzis zvejas vietu un sāka gatavoties zvejai un traļa izlaišanai. Pulksten 4.30 tralis tika izlaists un komanda devusies uz kajīti atpūsties, uz klāja strādāt palicis kuģa kapteinis. Jau pēc 10 minūtēm sākusies traģisku notikumu virkne, ar kuru, respektējot komandas biedru atpūtu, un, vēl nenojauzdams nekādas briesmas, kapteinis centies tikt galā viens. Ievērojis, ka kuģis sāk strauji griezties pa kreisi un kreisais vajers bijis stipri nospriegots, kapteinis sapratis, ka ir aizķērušās traļa durvis, tādēļ nolēmis trali pacelt, jo bija samazinājusies arī kuģa gaita. Nesaukdams palīgus, kas vēlāk tika kvalificēta kā rupja kapteiņa kļūda, viņš sācis ievilkt vajerus, taču tad jau kuģis tik strauji sācis svērties uz kreiso bortu, ka, nepaspēdams atslēgt vinču, kapteinis pārlēcis pār labo bortu jūrā, un šajā brīdī kuģis apgāzies ar ķīli uz augšu. Pulksten 5.25 pie avarējušās “Saules” pienācis kapteiņa Laimoņa Lēnerta vadītais MSTB-134 un noņēmis no avarējušā kuģa ķīļa Imantu Krasonu. Kapteinis Laimonis Lēnerts steidzami noziņojis pārējiem grupas kuģiem un ostas dispečeram par avāriju, ar tīklu noķīlējis MSTB-17 dzenskrūvi un turējis “Sauli” tauvā 150m attālumā. Kā stāsta aculiecinieki, pēc dzenskrūves apstādināšanas bijuši dzirdamu klauvējieni kuģa korpusā. Pulksten 6.10 avārijas vietā pienācis arī Mintauta Leinerta vadītais MSTB-19. Pulksten 6.35 “Saule” nogrima 44 m dziļumā. Pirms tam 6.30 tika organizēts glābšanas kuģis no Rojas ostas, bet uzzinot par kuģa nogrimšanu, operācija tikusi atcelta. Pulksten 8.40 no kuģa MSTB-114 tika raidītas signālraķetes garāmejošajam armijas glābšanas velkonim “Loksa”, taču tas, briesmu signālus nepamanīdams, aizbraucis Kolkas virzienā un atgriezies vien pēc divām stundām. Pēc aculiecinieku, tostarp MSTB-114 kapteiņa Valda Kvālberga domām, varbūt tam bija vajadzīgs laiks, lai atbrīvotos no traļa, kurš tika norauts, nogremdējot MSTB-17. Pulksten 9.30 kuģa MSTB-134 kapteinis nodeva trosi, kas turēja nogrimušo MSTB-17, kuģim “Loksa”. Visiem kuģiem lika atgriezties Rojas ostā, divas turpmākās dienas kuģi jūrā neizgāja. Savukārt MSTB-134, sasniedzot ostu, nogrimušā kuģa kapteinis Imants Krāsons z/k “Banga” partijas sekretāra Gunāra Ozoliņa vadībā ticis nogādāts Talsos. Armijas glābšanas velkonis “Loksa” 24 stundas vilka MSTB-17 līdz Rojas ostai. Operācija bijusi sarežģīta, vairākkārt pārtrūkusi tauva un avarējušais kuģis atkal nogrimis. Zvejnieki spriež, ka tas viss noticis apzināti, lai pēc iespējas noslēptu avārijas patieso iemeslu pēdas, taču tie ir tikai pieņēmumi. Pierādījumu, kas to apstiprinātu, nav.

2. jūlijā tika organizēta pazudušā traļa meklēšana visā kuģa nogrimšanas kvartālā, bet tralis tā arī netika atrasts. Līdz pat šim brīdim atklāts palicis jautājums – kur palika tralis? Iedzīvotāju vidū, kā toreiz, tā arī līdz šai baltai dienai, ir daudz versiju par notikušo.

1977. gada septembrī Imants Krasons tika notiesāts. Tiesas materiālos atzīts, ka kuģa vinčas drošinātāji un vajeri neatbilda prasībām un, iespējams, ka tralis aizķēries aiz kustoša priekšmeta (vaļa), kas situāciju sarežģīja. Loģiski, ka pētījuma autors savā darbā vairākkārt atsaucās uz tiesas materiālos rakstīto, taču klātesošajos kuģu kapteiņos un pieredzējušajos zvejniekos tie visi izraisīja smieklus – tik neticami un neprofesionāli tie bija!

Viceadmirālis Gaidis Zeibots atzinīgi izteicās par notiekošo atceres pasākumu un uzsvēra, ka ir jāatceras vēsture un mūsu cilvēki, lai brīvi no pagātnes, varētu dzīvot rītdienā. Pēc viņa domām mums jābūt gataviem jebkurai situācijai, bet reāli tas nav iespējams. Jūra nepiedod kļūdas, tā mūs vienmēr soda, un sods ir smags – zaudēti cilvēki un kuģi. Zeibota kungs piekrita, ka konkrētajā traģēdijā ir daudz neskaidru jautājumu, taču, nedrīkst aizmirst, kādā laikā toreiz dzīvojām. Ko mēs toreiz drīkstējām runāt, ko drīkstējām zināt, ko drīkstējām stāstīt. Tolaik zvejnieku kolhozs “Banga” visā valstī un PSRS bija tikpat slavens kā Kauliņa kolhozs Ādažos. Vai visas lietas, kas notika slavenajā kolhozā, drīkstēja stāstīt? Nekādā gadījumā! Runājot par zemūdeni, Zeibota kungs uzsvēra, ka tajā laikā visas zemūdenes pēc noteikumiem gājušas virsūdens stāvoklī. Tai pašā laikā zemūdenes bija milzīgas, bet zvejas kuģis tik maziņš… Nevēlēdamies šajā vakarā runāt par kapteiņa pieļautajām kļūdām, Zeibota kungs atzina, ka tādas, protams, bija, bet tās jebkurā gadījumā jāpiedod, lai mēs varētu dzīvot tālāk. Arī Jūras spēku kapelāns Dāvids Šterns atzina, ka ne tikai šis notikums, bet viss padomju laiks bija traģisks mūsu tautai. Dzīvojām patiesas informācijas vakuumā, un dzirdējām un lasījām tikai to, kas bija izdevīgi tā laika funkcionāriem. Šī iemesla dēļ jautājums, kas īsti tonakt notika, joprojām paliek atklāts.

D. Klaberes teksts un foto

Ziņas