Ziņas

Ģipkas baznīcā prezentē grāmatu un atklāj piemiņas akmeņus

Augusta nogalē Ģipkas baznīcā notika plašs pasākums, veltīts mācītāja, mūsu novadnieka Hugo Maksimiliāna Grīvāna 120. dzimšanas dienas atcerei, kā arī mācītāja H.M. Grīvāna 2021. gadā Latvijā izdotās grāmatas “Avju gans no Jaunarājiem” prezentācijai, un piemiņas akmeņa mācītājam Grīvānam un pateicības akmeņu bijušajiem draudzes priekšniekiem Paulam Ūpim un Ērikam Sēnem atklāšanai un iesvētei.

Ļaužu piepildītā baznīca bija visīstākais apliecinājums tam, cik šis notikums ir svarīgs ne tikai Ģipkas draudzes locekļiem, bet arī draudzes priekšnieka Valda Randes draugiem, kolēģiem un bijušajiem studiju biedriem. Savā uzrunā klātesošajiem draudzes priekšnieks pastāstīja, ka pēc lūguma ziedojumam grāmatas izdošanai publicēšanas sociālajos tīklos, divu nedēļu laikā saziedota tik liela naudas summa, par kuru varēja ne tikai izdot grāmatu, bet arī uzstādīt piemiņas akmeni mācītājam H.M. Grīvānam un pateicības akmeņus Valda Randes priekštečiem Paulam Ūpim un Ērikam Sēnem – vīriem, kuri bija baznīcas atjaunošanas aizsācēji. Kā pateicību par ziedojumu, Randes kungs pasniedza skaistu rozi katram no baznīcā esošajiem dāsnākajiem ziedotājiem.

Dievkalpojumu-svētrunu, piemiņas un pateicības akmeņu atklāšanu un iesvēti veica Ģipkas draudzes mācītājs Didzis Olte. Viņš draudzes priekšnieka uzdāvināto grāmatu izlasījis divreiz, katrā reizē atklājot ko no jauna. Pēc mācītāja domām, grāmata ir enciklopēdiska satura liecība par 5 draudzēm – Balvu, Ventspils, Kolkas, Mazirbes un Ģipkas. Mācītājs Didzis Olte sacīja: ”Cik mīļš ir cilvēks, tik mīļa cilvēkam ir Latvija. Šodienas politikas entuziastiem derētu šo grāmatu izlasīt kaut vai kā vēstures grāmatu, lai apjaustu, ko tas maksājis ne Latvijai, bet cilvēkiem, ka šobrīd mēs dzīvojam brīvā Latvijā. Šodien mēs runājam par personību un grāmatu. Grāmata neatklāj personību, bet personība mums atstāj liecību par notikumiem, savu darbu un cīņu. Dieva vīrs, kurš ticības pilnbriedā stāstīja par savu dzīvi. Ticiet, mīļie, šis pilnbrieds bija kā izkalts akmens. Tā ir Dieva dāvana, kas dota mums, lai mēs tajā stiprinātos un gūtu atbalstu sev grūtajās dzīves situācijās”.

Pasākumu vēl īpašāku vērsa Tukuma Jāņa Raiņa vārdā nosauktās ģimnāzijas jauktais koris “Savējie” un Ģipkas baznīcas ērģelniece Ilze Rūsa. Pēc pasākuma draudzes priekšnieks ikvienu interesentu iepazīstināja ar baznīcas vēsturi un savu lepnumu – sadarbībā ar Rojas Jūras zvejniecības muzeja darbiniekiem izveidoto muzeju baznīcas telpās.

D. Klaberes teksts un foto

2021. gads griežas uz otru pusi, tāpēc sākam plānot un kalt idejas jau nākošā - 2022. gada Rojas pagasta kalendāram!

Iesaisties arī tu mūsu kopējā kalendāra veidošanā, ieskaties savos foto krājumos, izvēlies ievēROJAmākās fotogrāfijas un Rojas pagastā noķertos foto mirkļus un līdz 11. oktobrim atsūti tās uz e-pastu: tic@roja.lv

Fotogrāfijas minimālā izšķirtspēja – 300 dpi (sākot no 1024KB).

Atsaucīgākie fotogrāfi, kuri būs iesūtījuši savas fotogrāfijas, dāvanā varēs saņemt savu jaunā kalendāra eksemplāru.

Sīkāka informācija pa tel.: +371 26318241

Grupas “Karūsiņas” bērnu tikšanās ar Pepiju Rojas bērnu bibliotēkā

Atraktīvi un jautri aizvadot 1. septembri – Zinību dienu, sākas jaunais 2021./2022. mācību gads PII “Zelta zivtiņā”. Lai kļūtu zinošāki un pieredzes bagātāki, dodamies mācību ekskursijā uz Rojas bibliotēku jau nākamajā dienā. Ievērojot epidemioloģiskos noteikumus, mūs sagaida jaukā un atraktīvā bibliotekāre Iluta, iejūtoties Pepijas lomā. Bērni ar lielu interesi klausās un vēro viņas stāstīto un rādīto par bibliotēkas darbu ikdienā.

Bērni gudri un zinoši atbild uz Pepijas asprātīgajiem jautājumiem un uzdevumiem. Daļa no bērniem jau viesojušies bibliotēkā kopā ar vecākiem, jo tur visu vasaru atradās mūsu bērnu radošo darbiņu izstāde, lai priecētu visus bibliotēkas apmeklētājus, šoreiz to vēro arī bērni, kuri to nav redzējuši, ar prieku atrod savus darbiņus. Bērni vēro, kā tiek saņemta atpakaļ skolotājas iepriekšējā dienā stāstītā grāmata un saņemtas jaunas grāmatas, kuras izvēlējušies paši bērni. Tad tiek pētīta grāmatu daudzveidība – vismazākā, vislielākā, visbiezākā un vissmagākā grāmata, kuru katram bērnam gribas pacelt un izmēģināt savus spēkus. Bērniem liels pārsteigums atrasties uz bibliotēkas balkona, kur redzama plaša ainava un celtnieku rosība, veidojot jauno laukumu kultūras centra priekšā.

Īpašu bērnu interesi piesaista mākslinieces I. Hakas adīto augļu un dārzeņu izstāde, kura izskatās tik dabiska un krāsaina, ka bērniem kārotos katrā no tiem iekosties un pagaršot. Bērni atpazīst un nosauc visus no redzamajiem augļiem un dārzeņiem. Sakām paldies māksliniecei, ka izstādes materiāls tik ilgu laiku atradās Rojas bibliotēkā, jo ļoti vēlējos to parādīt bērniem, kuri tikai vakar atgriezās grupā pēc vasaras brīvdienām. Šovakar, sapakoti kastē, brīnišķīgie adījumi atgriežas Smiltenē.  Pepija katram bērnam dāvina grāmatzīmi ar uzlīmi, lai rosinātu visus apmeklēt bibliotēku un lasīt grāmatas, kā pārsteigums bija gudrības konfekte, kuru apēdot kļūsim gudrāki un gudrāki. Paldies bibliotekārei Ilutai par brīnišķīgo ceļojumu bibliotēkā un grāmatu valstībā!

Skolotāja Iveta Rozentāle

Jaunajā Talsu novadā darbosies apvienotais sociālais dienests un bāriņtiesa

26. augustā Talsu novada domes deputāti pieņēma lēmumus par sociālo dienestu un bāriņtiesu apvienošanu. Tiks izveidots jauns Talsu novada sociālais dienests un jauna bāriņtiesa, apvienojot līdzšinējos četru novadu sociālos dienestus un četras līdzšinējo novadu bāriņtiesas.

Jaunais Talsu novada sociālais dienests, kas sniegs pakalpojumus jaunā novada teritorijā, darbu sāks 1. oktobrī, līdz tam brīdim darbu turpinās Talsu novada sociālais dienests, Dundagas pagasta sociālais dienests, Mērsraga pagasta sociālais dienests un Rojas pagasta sociālais dienests, saglabājot to nosaukumus un funkcijas atbilstoši kompetencei un darbības teritorijai.

Izvērtējot pastāvošo sociālo dienestu darba organizāciju, secināts, ka, apvienojot sociālos dienestus vienā iestādē, būtiski tiks uzlabota darbības efektivitāte, īstenota solidāra darba apjoma pārvaldīšana. Tāpat plānots ieviest vienotus darbības principus visā novada teritorijā un vienotu pakalpojumu pieejamība.

Apvienojot esošos sociālos dienestus un izveidojot vienu, tiks nodrošināta personāla un finanšu resursu koncentrācija un efektīvāka resursu (cilvēkresursi, tehniskie resursi un aprīkojums) izmantošana sociālās palīdzības īstenošanai un pilnveidošanai, tādējādi īstenojot labas pārvaldības principu, sociālā palīdzība būtu ērti pieejama ikvienam Talsu novada iedzīvotājam neatkarīgi no viņa dzīvesvietas, kā arī būs iespējams vienveidīgi attīstīt sociālo palīdzību un pakalpojumu pieejamību visā novadā, ievērojot mūsdienu sabiedrības vajadzības.

Savukārt bāriņtiesas apvienošana paredzēta līdz 30. septembrim. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, Talsu novadā darbojas četras bāriņtiesas – Talsu novada bāriņtiesa, Dundagas pagasta bāriņtiesa, Mērsraga pagasta bāriņtiesa un Rojas pagasta bāriņtiesa. Apvienojot bāriņtiesas vienā, būtiski tiks uzlabota tās darbības efektivitāte, īstenota solidāra darba apjoma pārvaldīšana, ieviesti vienoti darbības principi un vienota pakalpojumu un palīdzības pieejamība visā Talsu novada administratīvajā teritorijā.

 

Renāte Freiberga

Ziņas