Ziņas

4 attēli

Rojā ciemojas visiemīļotākie autori - Dace Judina un Arturs Nīmanis

Pirms nedēļas Rojas bibliotēkā viesojās rakstnieki un dzīvesbiedri Dace Judina un Arturs Nīmanis. Tā kā ciemos brauca visvisvislasītākie autori, tad pasākums notika nevis bibliotēkas telpās, bet gan cieši piepildītā kultūras nama izstāžu zālē. Bibliotēkas vadītāja Daiga Dambīte atklāja: kopš no 2015.gada, kopš Rojas bibliotēkā pastāv elektroniskā grāmatu uzskaites un izsniegšanas sistēma, Daces Judinas grāmatas ņemtas uz mājām lasīšanai tieši 1220 reižu! Cik reižu tās lasītas no 2010.gada, kad tika izdots Daces Judinas pirmais romāns “’Tik vienkārši”, īsti nav zināms, bet savs pustūkstotis būs gan. Bibliotekāres bija izveidojušas autoru grāmatu izstādi un lielākā daļa bija nolasītas tā, ka knapi turas vākos. Tāpēc bibliotēkas darbinieces ļoti priecājas, ja rojnieki atdāvina bibliotēkai savas personīgās grāmatas, tad nolietotos kriminālromānus var nomainīt pret jaunām grāmatām. Tā kā liela daļa arī tagad bija pie lasītājiem, tad, lai izveidotu pilnvērtīgu Daces Judinas grāmatu parādi, nācās daļu aizlienēt no Kaltenes bibliotēkas. Daiga Dambīte atklāj, ka Rojā ir vismaz 30 kaismīgu Daces Judinas un Artura Nīmaņa talanta cienītāju, kas izlasa visu, ko autori sarakstījuši un aši iestājas gaidītāju rindā, līdzko padzird, ka iznākusi nākamā grāmata. Padoms, ja negribas tik ilgi gaidīt, rojnieki, kļūstiet arī par Kaltenes bibliotēkas lasītājiem un tā tiksiet pie aizraujošas lasāmvielas ātrāk!

Dace Judina rakstniecībai pievērsās pirms piecpadsmit gadiem un 2010.gadā iznāk pirmais romāns “ Tik vienkārši”. Pa šiem gadiem izdotas 40 dažādu žanru grāmatas un Latvijas simtgades laikā viņa ierindota 100 laiku laikos iemīļotāko rakstnieku pulkā. Būtisks pavērsiens Daces daiļradē notika, kad viņa satika komponistu Arturu Nīmani. Vispirms uzaicināja radīt mūziku romāna “ Dīvainais Līgovakars” ekranizējumam, bet tad vārds pa vārdam, un nu jau gadus desmit viņi ir kopā gan dzīvē, gan daiļradē. Bieži dodas uz tikšanos ar lasītājiem un izveidojuši vairākas koncertprogrammas, Rojā svinējām detektīves Annas Elizabetes 20. grāmatas iznākšanas svētkus un, kā jau dzimšanas dienā, viss sākās ar cienastu un brīnumgardu vīnu, kas izrādījās nevis itālisks sanvignon, bet gan bibliotekārīšu pašu darinātais mājas vīns. Stāsti, atjautības uzdevumi un viktorīnas, kopā dziedāšana – nemanot paskrēja trīs stundas. Pēc pasākuma aizrautīgākie Daces Judinas un Artura Nīmaņa daiļrades cienītāji vēl palika patērzēt un tā sarunu gaitā atklājās vairāki detektīvromāna cienīgi Rojas likteņstāsti. Tad nu gaidām rakstniekus atpakaļ Rojā un vēlāk – arī kādu romānu par mūsu pusi.

Plašāk ar Daces Judinas un Artura Nīmaņa daiļradi varat iepazīties viņu mājas lapā www.pucmaja.lv

                                                                                                        Anitra Tooma

5 attēli

Baltā galdautu svētki Rudē.

Pavasarīgā 4.maija dienā, par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai, Rudes BLPJC “Varavīksne” parkā notika Balto galdautu svētku svinības. Ar sirsnīgiem svētku uzrunas vārdiem pasākumu atklāja BLPJC “Strops” vadītāja Inga Lēmane un Rojas pagasta pārvaldes vadītāja Santa Krūmiņa.

Visi, kas vēlējās apmeklēt šo pasākumu, saņēma priecīgas un pozitīvas emocijas. Svētku noskaņojumu papildināja baltie galdauti, pavasarīgie ziedu pušķi un smaidīgās apmeklētāju sejas. Šī pasākuma ietvaros mūs priecēja Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar brīnišķīgiem skaņdarbiem, vijoļu, ģitāru un flautu izpildījumā. Liels paldies mūzikas skolas pedagogiem Indrai Sproģei, Marutai Zemturei, Sanai Lukševicai un direktorei Baibai Beraģei par ieguldīto darbu, un Modrim Sproģim par mūzikas apskaņošanu.

Pasākuma turpinājumā Rudes BLPJC “Varavīksne” jaunieši Kristers Insbergs un Henrijs Grundbergs izstāstīja interesantus pagātnes stāstus par Rudi un arī par šodienas skatījumu uz šo apdzīvoto vietu.

Šogad jau otro reizi uzstājās pašdarbnieku Rudes teātru kopa (Rojas brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs "Strops" ar saieta vietām Melnsilā un Rudē darbinieki un pieaicinātās personas) ar jaunu teātra skeču par kāzu tēmu -“Līgavu parāde”.

Aktieri līgavu tēlus atklāja ar interesantiem tērpiem, neatkārtojamo raksturojumu un brīnišķīgu teatrālo izpildījumu, kuros iejutās Inga Lēmane kā “Zelta līgava”, Dina Čuba kā “Kosmiskā Līgava”, Marita Pāvuliņa kā “Indijas tautu tradicionālā līgava”, Kristīne Rudzīte kā “21. gadsimta līgava”, Dace Tomašūna kā “Romantiskā līgava” no 70.gadiem, Lienīte Voronova kā “Latviešu tautu meitas līgava”. Brīnišķīgās kāzu organizātores lomā iejutās Iluta Graudiņa un viņas palīga lomā iejutās Ineta Olekte. Vienīgā līgavaiņa tēlā iejutās Ēriks Jugbārdis, kas ievērtēja visas līgavas, bet izvēlējās tikai savu vienīgo, izredzēto no Rudes.

Par mūzikas atskaņošanu, katras līgavas uznācienam parūpējās Rudes jaunietis - Kristaps Lipatovs.

Pasākuma laikā, centra parka teritorijā bija lieliska iespējas apskatīt Tiņģeres muižas- pils kāzu kleitu un priekšautu kolekciju. Liels paldies arī Rudes atsaucīgajiem iedzīvotājiem Vitai Gidekai, Inetai Olektei, Zintai Čulkstenai par kāzu kleitu un priekšautu izstādi. Pateicība Inetai Olektei, Rutai Sīpolai, Austrai Kalniņai, Guntrai Zihmanei par dažādu personīgo lietu – daudzveidīgu kāzu materiālu apskati. Pateicība Kristīnei Rudzītei, Inetai Olektei par dažādu galdautu un sedziņu izšuvumu kolekciju. Pateicība invalīdu biedrības pārstāvjiem par sadarbību. Visus apmeklētājus iepriecināja, saimnieces Dinas Čubas garšīgi pagatavotā soļankas zupa. Baudījām  svētku kūku, priecīgās sarunas un  kopā būšanu.

 Uz tikšanos atkal -Baltā galdauta svētkos Rudē !

 

Informāciju sagatavoja jaunatnes darbiniece Lienīte Voronova

13.05.2024.

Aicinām pieteikties Zvejnieksvētku tirdziņam Rojā, 13. jūlijā.

Pieteikšanās, aizpildot anketu:
Ziņas