Ziņas

Izsole

Rojas novada dome rīko pirmo elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Upes ielā 4A, Rojā, Rojas novads, kadastra numurs 8882 008 0933, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0933 -  0,14 ha platībā un uz tā esošās inženierbūves - torņa ar kadastra apzīmējumu 8882 008 0933 001.

Sākumcena - 8200 euro, solis – 300 euro, nodrošinājuma maksa – 820 euro.

Samaksa par pirkumu – 1 (viena) mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.03.2021 plkst.13.00 līdz 29.03.2021. plkst.23.59 https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole sākas 09.03.2021 plkst.13.00, noslēdzas 08.04.2021. plkst.13.00.
Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Rojas novada domes kontā, saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.
Izsole norisinās https://izsoles.ta.gov.lv.
Tālrunis uzziņām 29421943.

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana 2021.gada 5.jūnija pašvaldību vēlēšanām

Talsu novada vēlēšanu komisija informē, ka saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 14. janvārī apstiprināto instrukciju “2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija”, Talsu novada vēlēšanu komisija nosaka, ka deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana, laika periodā no 2021.gada 17.marta līdz 2021.gada 05.aprīlīm, notiks pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 26128886 un vienojoties par konkrētu laiku.

Ievērojot pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijas 2.2. punktu, pēdējā deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanas dienā 2021.gada 06.aprīlī Vēlēšanu komisija sarakstus pieņems klātienē, iesniedzēju ierašanās secībā, no plkst.13.00 līdz 18.00 – Talsu novada pašvaldības ēkā, Kareivju ielā 7, Talsos.

Konts drošības naudas (285,00 EUR) iemaksai – LV68TREL981346900600B (Valsts kase).

Informējam, ka 2021.gada 09.aprīlī, plkst.13.00 Talsu novada vēlēšanu komisija organizēs reģistrēto kandidātu sarakstu numuru izlozi Talsu novada pašvaldībās ēkā, Kareivju ielā 7, Talsos.

 

Kontakttālruņi:

26128886 – komisijas priekšsēdētājs Agris Purkalns

26404322 – komisijas sekretāre Gunta Dambiņa

Biedrība “Talsu rajona partnerība” aicina uz 2021.gada informatīviem semināriem un konsultācijām Zoom platformā projektu iesniedzējiem

Apskatāmās tēmas:

Projektu iesniegumu sagatavošana un iesniegšanas prasības Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) konkursā.

 • Aktualitātes Eiropas finanējuma piesaistei.
 • ādas projektu idejas iesniegt.
 • Vērtēšanas kritēriji. Metodika.
 • Iepirkumu piemērošana.
 • Projektu iesniegumu veidlapas elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS).
 • Nepieciešamie pavaddokumenti.
 • Citi ar projekta iesniegumu sagatavošanu saistīti jautājumi.

 

Semināru laiki:

 • 26. februārī plkst. 11.00
 • 02. martā plkst. 14.00
 • 04. martā plkst. 11.00
 • 09. martā plkst. 14.00

 Semināri ir bezmaksas.

Pieteikšanās beidzas vienu dienu pirms katra semināra dienas.

Pieteikšanās saite: https://ej.uz/seminari_Leader_EJZF

Informācijai: Administratīvā vadītāja Lolita Muceniece, mob.t. 22328884, e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv

Ziņas