Ziņas

Basketbola sezona uzņem apgriezienus. Sieviešu komandai BK Talsi/Roja sākas izslēgšanas spēles.

Šosezon Tukuma novada atklātajā sieviešu basketbola čempionātā komanda BK Talsi/Roja regulārajā sezonā ieguva 3.vietu, izcīnot 7 uzvaras un piedzīvojot 5 zaudējumus. Regulārā sezona bija interesanta un spraiga, vairākas spēles noslēdzās ar līdzīgiem rezultātiem.

Izslēgšanas spēlēs (ceturtdaļfinālā) pretī stājās Jaunpils basketbolistes, pret kurām regulārajā sezonā uzvaras dalījām uz pusēm, bet pēdējā spēlē piedzīvojām zaudējumu ar divu punktu starpību. Izslēgšanas spēlēs BK Talsi/Roja demonstrēja labu sniegumu gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, tāpēc divu spēļu summā izcīnīja uzvaru ar +33 punktiem.

Pusfinālā pretī stājās Kandavas komanda (9 - 3 bilance). Arī pret Kandavas komandu regulārajā sezonā uzvaras tika dalītas uz pusēm. Pirmajā pusfināla spēlē Rojā spējām izcīnīt pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 86 : 46, kas ir diezgan nozīmīgs solis, lai tiktu tuvāk finālam. Otrā pusfināla pārī sacentās Dobeles un Saldus komandas. Pirmajā spēlē Dobele uzvarēja ar 2 punktu pārsvaru.

Nākamā pusfināla spēle paredzēta Kandavā 29.aprīlī plkst.19.30, kurā jānotur vismaz 40 punktu pārsvars, lai mūsu komanda iekļūtu finālā.

Finālspēles notiks 1.maijā Tukuma sporta hallē. Fināla spēle plkst.16.00, spēle par 3.vietu plkst. 12.00.

Gaidīsim atbalstu!

Par ziņošanas pienākumu piekrastes zvejniekiem

Valsts vides dienesta Dienvidrietumu reģionālā vides pārvalde (turpmāk Pārvalde) informē Jūs par izmaiņām Ministru Kabineta noteikumos Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” (turpmāk – Noteikumi).

2024.gada 9.martā stājās spēkā grozījumi Nr. 152 (saite uz rīkojumu: https://likumi.lv/ta/id/350366-grozijumi-ministru-kabineta-2007-gada-2-maija-noteikumos-nr-296-noteikumi-par-rupniecisko-zveju-teritorialajos-udenos-un-ekonomiskas),  kuri nosaka, ka piekrastes zvejniekam, ja zvejo piekrastē, ir pienākums ziņot Valsts vides dienestam par kuģa paredzamo iziešanas laiku jūrā vismaz vienu stundu pirms paredzamās iziešanas jūrā atbilstoši šo Noteikumu 5. pielikuma II daļā norādītajam kuģa ziņojuma saturam, izņemot gadījumus, ja kuģis ir aprīkots ar automātiskās identifikācijas sistēmu atbilstoši Padomes 2009. gada 20. novembra Regulas EK Nr. 1224/2009 10. panta 1. punktam. Ja pēc minētā ziņojuma iesniegšanas faktiskie apstākļi mainās un iepriekšplānotā zvejas darbība nenotiek, zvejnieks informācijas sistēmā reģistrē ziņojuma anulēšanu. 

Informāciju par jaunu iziešanas laiku jūrā iesniedz kā jaunu ziņojumu. Šī ziņošana ir iesniedzama Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēmā (LZIKIS), veicot ierakstu zvejas žurnālā.

Pārvaldes amatpersonas līdzšinējo reidu laikā ir konstatējušas, ka vairums zvejas veicēju nezina par izmaiņām noteikumos. Tādēļ, atbilstoši Zemkopības ministrijas lūgumam ievērot pārejas periodu saistībā ar Noteikumu izmaiņām, Pārvaldes amatpersonas par šo noteikumu ievērošanu sākotnēji nesodīs, bet pielietos principu “Konsultē vispirms”.

Pārvalde lūdz pašvaldību atbildīgās personas, izmantojot tām pieejamos saziņas līdzekļus, par šīm izmaiņām informēt gan komerciālās zvejas, gan pašpatēriņa zvejas zvejniekus, kuriem ir noslēgti līgumi un saņēmuši zvejas atļaujas (licenci) konkrētajā pašvaldībā zvejai piekrastes ūdeņos Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī.

Afiša: bezmaksas būvgružu nodošana poligonā "Janvāri"

Dzintras Žuravskas 85 gadu jubilejaDzintras Žuravskas 85 gadu jubilejaDzintras Žuravskas 85 gadu jubilejaDzintras Žuravskas 85 gadu jubilejaDzintras Žuravskas 85 gadu jubileja
5 attēli

Dzintras Žuravskas 85 gadu jubileja

Baltā, saltā sestdienas pēcpusdienā Rojas pagasta bibliotēka ielūdza interesentus uz šī gada pirmo nozīmīgo pasākumu. 13. janvārī tika atzīmēta dzejnieces un rakstnieces Dzintras Žuravskas 85 gadu jubileja. Pasākums noritēja brīnišķīgā gaisotnē. Svinību iesākumā sveicienus jubilārei bija sarūpējusi  Latvijas Neredzīgo biedrības Ventspils teritoriālā organizācija (jubilāre ir šīs organizācijas biedre).

Muzikālu priekšnesumus ģitāras pavadījumā izpildīja Elvijs Gruzītis, apsveikuma vārdus teica Sarmīte Barovska no floristikas darbnīcas "Ziedu māja". Dzintras Žuravskas talanta cienītāji un draugi sveica gaviļnieci ar ziediem, veltīja viņai pateicības vārdus par lielo devumu literatūras jomā. Emocionālu apsveikumu izteica sveicēja, kuras atmiņas vijās no laika, kad abas saistījušas kopīgas darba gaitas no divdesmit gadu vecuma. Apsveikumi bija sagatavoti gan dzejā, gan dziesmās.

   Rojas bibliotēkas kolektīvs bija sagatavojis muzikāli literāru kompozīciju “Dedz saule vakara ugunis atmiņu rūtīs”. Tika runāta gaviļnieces dzeja un lasītas esejas. Literāro daļu papildināja un bagātināja Edgara Ziņģes brīnišķīgā vijoļspēle. Pasākuma noslēgumā pacilātā gaisotnē tika kopīgi nodziedāta vēlējuma dziesma jubilārei “Daudz baltu dieniņu…”

   Nobeigumā jubilāre pateicās klātesošajiem par apsveikumiem un sirsnīgo kopā būšanu viņai tik svarīgajā dienā, bibliotekārēm par labi noorganizētajām svinībām.

“…kā veldze no akas, ko krūzē sev leju,

Te bagāta esmu, te lepna es eju.

Pēc gadiem, kad dzirdēšu: dzeguze zvana, -

Es domīgi teikšu – man visa bij gana.”

Vakara izskaņā ar jubilāri kopīgi nofotografējāmies, ar klātesošajiem dalījāmies iespaidos, ka šī ir bijusi liela goda diena mums visiem.

 

Pasākuma apmeklētāja Inese Priede

Publicitātes foto

Ziņas