Ziņas

UZAICINĀJUMS VISIEM ROJAS NOVADA VECĀKIEM, KURI AUDZINA PUSAUDZI NO 10-16 g.v.

Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem pusaudžu vecuma bērniem.

Vienā brīdī bērni jūtas pieauguši un gana neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu.

Lai sniegtu izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem bērniem, aicinām Rojas novada pusaudžu vecākus piedalīties apmācību programmā “CAP” – CEĻVEDIS AUDZINOT PUSAUDZI.

Sākums šī gada martā.

Programma ietver 10 tēmas:

 • Ievads CAP programmā.
 • Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība.
 • Vecāku un pusaudžu savstarpējās attiecības un komunikācija.
 • Veselīgs dzīvesveids.
 • Pusaudžu seksualitāte.
 • Pusaudžu sociālās prasmes.
 • Emociju pašregulācija.
 • Disciplinēšana.
 • Dzīves prasmes.
 • Rūpes par sevi.

Viena nodarbība 2,5 – 3 h gara

Pavisam 10 nodarbības 1 x nedēļā

Nodarbības notiks interneta tiešsaistē (ZOOM)

 

Visus interesentus, lūdzu,

pieteikties zvanot vai rakstot:

Tel.,Watsapp: 27234286

e-pasts: linda.gerucka@roja.lv

Rojas novada biedrības un nodibinājumi aicināti pieteikties individuālām konsultācijām par kapacitātes projektiem

Lai Rojas novada biedrībām un nodibinājumiem palīdzētu sagatavoties šobrīd izsludinātajam Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Kapacitātes projektu konkursam, aicinām izmantot AIF konsultāciju dienas un pieteikt savu individuālo konsultāciju š. g. 3., 8. vai 10. februārī zvana, videozvana vai citā attālinātā formātā. Konsultācijām iespējams pieteikties, zvanot 27111252 (Elīna Futraka) vai rakstot uz e-pastu elina@kurzemesnvo.lv.

Atgādinām, ka AIF Kapacitātes konkursa ietvaros var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību, ar mērķi efektīvāk darboties savu mērķu sasniegšanā. Viena projekta finansējums ir 6 000 – 20 000 eiro, ilgums ir 6 – 24 mēneši. Kopējais konkursa budžets ir 1 060 000 eiro, un tajā plānots atbalstīt vismaz 60 projektus. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 15. februāris plkst. 14.00.

Pirms konsultācijas aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu, kā arī aicinām noskatīties informatīvo semināru.

Jau ziņots, ka Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) līdz 2021. gada 15. februārim ir aicinātas iesniegt projektu pieteikumus Aktīvo iedzīvotāju fonda Kapacitātes projektu konkursā. Konkursa mērķis – stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju un kapacitāti.

Papildu informācijai:
Elīna Futraka

AIF reģionālā koordinatore-konsultante
Tālrunis: 27111252
E-pasts: elina@kurzemesnvo.lv

www.activecitizensfund.lv

facebook.com/AktivoIedzivotajuFonds

Spilgtākie notikumi Rojas novadā 2020. gadā

Janvārī

 • Pāris dienu pirms gadu mijas Rojas KC notiek Rojas novada kultūras darba organizatores Daces Brokas veidotais labdarības koncerts “Roku rokā”. Tajā pulcējas visi tie novada ļaudis un viesmākslinieki, kuriem nav svešs mūsu līdzcilvēku liktenis – pasākumā tiek vākti līdzekļi Lienes Voronovas ģimenei, kura gada nogalē ugunsgrēkā zaudēja savu mājvietu.
 • Savu 25 gadu jubilejas koncertu izdzied Rojas kultūras centra sieviešu koris “Kalva”.
 • 20. janvārī Rojas vidusskolas pagalmā liesmo barikāžu atceres ugunskurs – apliecinājums tam, ka esam lieli un stipri, un varam sasniegt jebko, ja vien esam vienoti un neatlaidīgi.
 • 21. janvārī Rojas novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprina 2020. gada budžetu.

Februārī

 • Rojas bibliotēkā, pārlapojot populāro grāmatu “Pasakas par ziediem”, tiek atzīmēta rakstnieces Annas Sakses jubileja.
 • Rojas tūrisma informācijas centrs piedalās Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour” Ķīpsalas izstāžu centrā.
 • Savu 20 gadu jubileju svin senioru klubs “Liedags”.
 • 15. februāra vakars uz Rojas kultūras centra skatuves paiet Dinas Veinbergas zīmē. Viņa saviem talanta cienītājiem sagādā gaismas, mīlestības, patiesu vārdu pilnu vakaru no sirds uz sirdi.

Martā

 • Mūzikas un mākslas skolā notiek komponistes Daigas Rūtenbergas autorkoncerts.
 • Uz tikšanos ar rojeniekiem ierodas Latvijas Zinātnes un izglītības ministre Ilga Šuplinska un 13. Saeimas deputāts Uldis Budriķis. Vairāk nekā trīs stundu ilgās diskusijas paskrien ātri – jautājumu bija tik daudz, ka uz visiem ministres kundze pat nepaspēja atbildēt.
 • No 12. marta līdz 14. aprīlim Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā Rojas novada domes struktūrvienības sāk klientu apkalpošanu attālināti.

Aprīlī

 • Biedrība “Talsu rajona partnerība” un “Lauku atbalsta dienests” atbalsta Rojas novada domes iesniegtos projektus “Cilvēki pie jūras” un “Vai tu mīli jūru?”. Projekta “Cilvēki pie jūras” mērķis ir Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiālē “Kaltenes klubs” iekārtot ekspozīciju – radošās darbošanās centru un izveidot labiekārtotu laukumu, nodrošinot sabiedrībai iespēju iepazīt un izzināt Rojas novada kultūras mantojumu, zvejniecības un zvejnieku aroda tradīcijas, kur akcentēta cilvēku un jūras mijiedarbība no sendienām līdz pat mūsdienām. Savukārt, realizējot projektu “Vai tu mīli jūru?”, tiks veikta pārbūve vēsturiskās Rojas poliklīnikas ēkas 2. stāvam, kur tiks iekārtota informatīva izstāde par K. Valdemāru, īpašu uzmanību veltot arī Valdemāra tuvākajiem ģimenes locekļiem – māsai Marijai Medinskai, sievai Luīzei Valdemārei un brālim Indriķim Valdemāram. Ēkas 2. stāvā tiks izveidota arī izstāžu telpa “Neturi sveci zem pūra” pētniecisko materiālu izstādei. Tā kā šī vēsturiskā ēka savu lielāko mūža daļu ir bijusi saistīta ar medicīnu, tad šeit tiks izveidota arī neliela izstāde par medicīnu un medicīnas darbiniekiem Rojas novadā. Abi realizētie projekti nodrošinās jūras un zvejas kultūras mantojuma izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.
 • Rojā, Selgas ielā netālu no DUS “Astarte” sākas elektromobiļu stacijas izbūve.
 • Rojas Sv. Apustuļa Andreja katoļu draudze saņem dāvinājumā no rojenieka Edmunda Klabera svētbildi “Vissvētākā Jēzus sirds”, ko tās īpašnieks savulaik saņēmis mantojumā no saviem vecākiem. Svētbilde ģimenei piederējusi vairāku paaudžu garumā un tagad, pēc restaurācijas, tā nonākusi katoļu draudzes īpašumā.
 • 30. aprīlī Rojas upē ielaiž 5162 viengadīgie taimiņu smolti, kas izaudzēti Z/I “BIOR” zivju audzētavas “Tome” filiālē “Pelči”. Zivju mazuļi Rojas upē tiek ielaisti jau no 2007. gada.

Maijā

 • Projekta “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide” ietvaros Rojas brīvdabas estrādes teritorijā uzbūvēta, labiekārtota un nodota ekspluatācijā sabiedriskā tualete. Būvdarbus veica SIA “A Celtne”, būvuzraudzību – SIA “Akorda”.
 • 30. maijā Roja svin savus ikgadējos svētkus – Rojas dienu, kura šogad, dzīvojot pandēmijas ēnā, aizrit ar nosaukumu “Citādas Rojas dienas”.

Jūnijā

 • Savu jauno sezonu sāk Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle.
 • Rojā top pludmales kafejnīca aktīvas atpūtas baudītājiem. Tā savus apmeklētājus gan ar garšīgām uzkodām, gan dzērieniem priecēs visas peldsezonas garumā.
 • “Bangas” lasītāji tiek iepazīstināti ar Rutas Penēzes akciju visā jūras piekrastē “Par tīru jūru”. Akcijas laikā ikviens tiek aicināts vākt no jūras izskalotos stikliņus, no kuriem akcijas noslēgumā stikla māksliniece Inga Salmiņa iecerējusi veidot vides objektu “Jūras asara”, kurš tiks uzstādīts Kaltenes akmeņainajā jūrmalā.
 • Noslēdzas kārtējais mācību gads Rojas Mūzikas un mākslas skolā – pilns pārmaiņu un jaunu izaicinājumu.
 • Projekta ietvaros pagarina koka laipas pludmalē. Rezultātā Rojas peldvietas apmeklētājiem nodrošināta komfortablāka piekļūšana pludmalei un jūras krastam un, pats būtiskākais, tiek aizsargāta kāpu josla. Laipu izbūves darbus veica SIA “Kalvas”. Projekta “Piejūras vides labiekārtošana Rojā” ietvaros izbūvēts bruģēts automašīnu un autobusu stāvlaukums Rojas brīvdabas estrādes teritorijā. Līdz ar to tiek nodrošināta piekrastes kāpu aizsardzība un saglabāšana, regulējot apmeklētāju un transporta plūsmu piejūras parkā, izveidojot mūsdienīgi bruģētus parka laukumus. Būvdarbus veica SIA “Ajor”, būvuzraudzību – SIA “Akorda”.
 • Ģipkas evaņģēliski luteriskajā baznīcā tiek realizēts projekts “Ģipkas evaņģēliski luteriskās baznīcas vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa saglabāšana”, kura ietvaros baznīcai tiek veikta vēsturiskā jumta seguma pārbūve. Darbus veica SIA “A Celtne”.
 • 16. jūnijā Rojas novada bibliotēka aicina uz tikšanos ar aktieri Mārtiņu Vilsonu dzejnieka Māra Čaklā talanta cienītājus. Pasākumā piedalās gan aktiera ģimene, gan Māra Čaklā dzīvesbiedre Ieva.
 • Sākas “Rojas apļi -2020” jaunā sezona. Ikvienam, neatkarīgi no vecuma, ir iespēja katru otrdienu piedalīties 30 minūšu skrējienā Rojas stadionā.

Jūlijā

 • 4. jūlijā Rojas Jūras zvejniecības muzejā notiek lekcija “Kā pētīt savu dzimtu”, kuru vadīja pieredzējušas pētnieces Agnese Lūse un Dace Alsberga. Pētot savas dzimtas vēsturi, mēs uzzinām arī daudz vērtīga par mūsu senčiem, tradīcijām, kultūru, vēsturi. Pacietīgi, sperot soli pa solim, dažkārt liekot lietā intuīciju un pat detektīva prasmes, ir iespēja ne tikai atšķetināt savas dzimtas līkločus, bet arī ceļot laikā, kurā dzīvojuši mūsu dzimtai piederīgie.
 • Ievērojot viena aira distanci, Rojā jau 70. reizi dod pa bundžām Zvejnieksvētkos. Tiesa gan, šoreiz, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, izpalika ballēšanās līdz rīta gaismai un uguņošana, taču tādēļ jau svētki nelikās mazāk tīkami.
 • Rojas upes dabas takā atjaunota infrastruktūra – pilnībā atjaunotas visas trīs atpūtas vietas un no jauna saliktas norāžu zīmes.
 • Jūlija beigās Rojā pēc 2 gadu pārtraukuma atgriežas starptautiskais kino, mūzikas un mākslas festivāls “RojaL”. 9 gadu laikā tas kļuvis par neatņemamu Rojas vasaru sastāvdaļu. Līdz ar festivāla formātu šogad atgriezās arī tradicionālais studentu filmu konkurss, kurā sacentās 8 filmas no Baltijas valstīm un Polijas.
 • Festivāla “RojaL” ietvaros Ģipkas baznīcā tiek atklāta Rojas Jūras zvejniecības muzeja un Ģipkas draudzes veidotā izstāde – pastāvīgā ekspozīcija “Ģipkas baznīcas stāsts”.

Augustā

 • 8. augustā Kaltene pulcina kopā bijušos un esošos kalteniekus savos ikgadējos svētkos.
 • “Dzelžu” mājas atpūtas vietā uz kārtējo zaļumballi aicina Egils un Indra Zigati un Rojas KC. Apmeklētāji cienājas ar lašu zupu, bauda teātri un, protams, ballējas Kaspara Tīmaņa un Normunda Jakušonoka vadībā.
 • No 10.-14. augustam BLPJC “Varavīksne” notiek vasaras dienas nometne “Esi spirgts un vesels”. Tā deva iespēju 15 Rojas novada bērniem piedalīties dažādās aktivitātēs, kas popularizē veselīgu dzīvesveidu.
 • 22. augustā Melnsilā notiek BLPJC rīkotā sporta diena, kurā katrs sporta cienītājs varēja pārbaudīt savus spēkus dažādos sporta veidos.
 • 23. augustā Rojas brīvdabas estrādē notiek jau trešais Rojas novada sporta skolas basketbola, burāšanas un vieglatlētikas nodaļu audzēkņu izlaidums. Skolu absolvēja 21 jaunais sportists
 • 24. augustā vēsturniece Zinta Valdmane aicina interesentus uz pirmo pārdomu pastaigu Rojas kapsētā “Redzamais un nezināmais”. Latviešu kapu kopšanas tradīcija ir viena no 99 vērtībām, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā.
 • No 27.-30. augustam Rojas novada sporta skolas burātāji piedalās Latvijas čempionātā Liepājā.
 • Jau trešo gadu kā vakara noskaņu koncerts uz plosta Rojas upē izskan Rojas upes svētki. Tie pasākuma apmeklētāji, kuri bija sev rezervējuši laivu vai SUP dēli, varēja doties gaismas braucienā pa upi un vērot koncertu tieši no upes.
 • 27. augustā Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un pašvaldības policijas vecākais inspektors Alfreds Liepnieks tiekas ar Zemessardzes 46. kājnieku bataljona komandieri, pulkvežleitnantu Jāni Lakševicu, seržanti Annu Gromu, zemessardzi Līvu Vecvagari un diviem viņu Kanādas kolēģiem.
 • 28. augusta vakarā jau 22. reizi Rojas KC darbinieki aicina interesentus uz vasaras noslēguma pasākumu “Senās uguns nakts”. Spītējot nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, pasākums pulcē teju 1000 ļaužu, kuri bija izvēlējušies no vasaras atvadīties, sanākot kopā, baudot labu mūziku un skatoties, kā jūra un uguns veido īpašu maģiju.

Septembrī

 • Bērnu čalas un mūzika 1. septembrī skan Rojas Mūzikas un mākslas skolā. Mācības skolā uzsāk 115 izglītojamo, kurus mūzikas un mākslas pasaulē ievadīs 15 pedagogi.
 • Savukārt Rojas vidusskola Zinību dienu ieskandina Rojas brīvdabas estrādē. Pēc svinīgā pasākuma cauri visai Rojai klātesošie dodas svinīgā gājienā uz skolu. Gājiens raisīja pozitīvas emocijas ikvienā garāmgājējā, tādēļ jācer, ka tas kļūs par jauku tradīciju.
 • Vizītē Rojā ierodas Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, LIAA vadītājs Kaspars Rožkalns un “Altum” pārstāvis. Savukārt Roju pārstāvēja domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, Rojas ostas pārvaldnieks Jānis Megnis un uzņēmēja Zane Vaivode.
 • Projekta “Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei” ietvaros Rojā viesojas profesors Anatolijs Danilāns.
 • Rojas novada sporta skola godam iziet skolas akreditāciju, saņemot uzslavu no akreditācijas komisijas vadītājas Andas Mičules un ekspertes Gunas Smiltnieces.
 • 26. septembrī Rojas KC ar saviem cienītājiem tiekas Roberto Meloni. Ar viņu uz vienas skatuves – arī mūsu Dina Čuba un abi kopā veido lielisku tandēmu.
 • 27. septembrī noslēdzas “Rojas apļi -2020” sezona. Kopā notika 17 posmi reizi nedēļā. Balvas un medaļas saņēma 19 visaktīvākie dalībnieki, kopā skrējienā piedalījās 51 dalībnieks.

Oktobrī

 • Noslēdzas akcija “Par tīru jūru”. Akcijas iniciatore Ruta Penēze stāsta, ka stikliņu savākts ļoti daudz, un tie visi tiks nodoti māksliniecei Ingai Salmiņai Līvānos.
 • Ģipkas “Jokos” pulcējas šova “Lauku sēta” veidotāji un dalībnieki, lai kopīgi atskatītos uz pagājušo vasaru “lauku sētā”, noskatītos šova 2. sēriju un veiktu pēdējo filmēšanu.
 • 8. oktobrī biedrība “Talsu rajona partnerība” rīko izbraukumu pa Rojas novadu, piedāvājot interesentiem iepazīt vietas un objektus, kuri tapuši, uzņēmējiem piesaistot šajā plānošanas periodā pieejamo Eiropas Savienības “Leader” finansējumu. Kā atzīmēja biedrības “Talsu rajona partnerība” administratīvā vadītāja Lolita Muceniece, Rojas novads šī atbalsta piesaistē bijis viens no aktīvākajiem – tajā īstenoti projekti par 1769179 eiro.
 • Rojas Mūzikas un mākslas skola saņem lielisku ziņu – skolnieces Evas Kirilovas un skolotājas Litas Krūmiņas ieguldītais darbs nesis panākumus – Eva ieguvusi GRAND PRIX II Jaundarbu konkursā mūzikā, kas veltīts komponista Jāņa Ivanova piemiņai. Savukārt Evijas Minderes darbs “Zilais cerību sivēns” eksponēts izstādē “Vērtību sakta” (skolotāja Ilze Šelkova), bet III vizuālās mākslas plenēra darbu konkursā Latvijas mākslas skolu audzēkņiem “Pils Sēta Pilsēta” Atzinības rakstus ieguva audzēknes Rebeka Čaunāne (skolotāja Ilze Šelkova) un Alise Ozola (skolotāja Vizbulīte Puriņa), bet Estere Jansone (skol. Ilze Šelkova) saņēmusi SIA “Kanclers” simpātiju balvu konkursā “Ģ. Eliasa mīklas minot”.
 • Rojas KC notiek Talsu komersantu kluba un Rojas novada pašvaldības rīkotā uzņēmējdarbības atbalsta informatīvā diena. Tikšanās mērķis ir iepazīties ar uzņēmējdarbības atbalsta iespējām, tādējādi veicinot uzņēmēju savstarpējo sadarbību.
 • 18. oktobrī Ģipkas baznīcā ar svētku dievkalpojumu un Rojas sieviešu kora “Kalva” koncertu tiek atzīmēta baznīcas 160. jubileja. Svētku dievkalpojumu vadīja Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons, Piltenes iecirkņa prāvests Kārlis Irbe un Ģipkas baznīcas mācītājs Armands Klāvs.

Novembrī

 • Novembris – valsts svētku mēnesis. Tā kā šogad kopā būšana svētkos ir liegta, interneta vietnē facebook un Rojas mājaslapā noskatāmies svētku video “Tēvzemes mērs ir sirds”, kurā ar svētku uzrunu pie iedzīvotājiem vērsās domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un tika sveikti novada ļaudis, kuri savu darba mūžu ieguldījuši Rojas novadā.

Decembrī

 • Rojas vidusskola piedalās “Drosmes kastes” akcijā. Saziedotās mantas tika nodotas gan onkoloģijas nodaļas mazajiem pacientiem, gan citām Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas nodaļām.

D. Klaberes teksts un foto

Rojas muzejs saņēmis dāvinājumu

19. janvārī Rojas Jūras zvejniecības muzejs saņēma dāvinājumu no mūsu novadnieces Ilzes Malikas - šujmašīnu, kas piederējusi Sofijai Kļaviņai (dzimusi Kreicberga, 08.12.1890. - 29.09.1979.). Sofija Kļaviņa nākusi no senas rojupnieku dzimtas, bijusi precējusies ar “Ķiršu” māju saimnieku.

Ulmaņlaikos aizbraukusi uz Rīgu, kur kalpojusi kādā turīgā ģimenē. Šajā laikā iemantotas arī ļoti labas manieres un apgūta šūšanas prasme. Muzejam dāvināto šujmašīnu Sofijai atstājusi kāda ģimene no Rojupes, kura 1949. gadā tikusi atkārtoti izsūtīta. Ģimene šujmašīnu bija iegādājusies pirmā izsūtījuma laikā Krievijā, pēc izsūtījuma pārveduši uz Latviju, savukārt pēc otrās izsūtīšanas ģimene visticamāk vairs nav atgriezusies mājās.

Sirsnīgs paldies Malikas kundzei par dāvinājumu un interesanto stāstu par mūsu novada ļaudīm!

Inese Indriksone,

Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Ziņas