Ziņas

Informācija no SIA “AAS “Piejūra””

Apmeklētāji SIA “AAS “Piejūra”” klientu apkalpošanas centros tiks pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 pandēmijas dēļ, no 2020. gada 7. decembra līdz 2021. gada 11. janvārim:

  • SIA “AAS “Piejūra”” klientu apkalpošanas centrā Tukumā un Talsos apmeklētāji tiks pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta
  • pierakstīties iespējams, zvanot pa tālruni: +371 63123306 vai ,rakstot e-pastu: info@piejuraatkritumi.lv

 Ierodoties klientu apkalpošanas centrā, obligāti jālieto sejas maska!

Uzsākta jaunveidojamā Talsu novada administratīvās struktūras projekta izstrāde

Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada pašvaldības ir sākušas darbu pie administratīvās struktūras projekta izstrādes, kas ir būtiska administratīvi teritoriālās reformas sastāvdaļa, jo līdz ar 2021. gada 1. jūliju Talsu novadā bez jau esošajām teritoriālajām vienībām ietilps arī Dundagas, Kolkas, Rojas un Mērsraga pagasts.

Par administratīvās struktūras projekta izstrādi atbildīga ir Talsu novada pašvaldība, taču projekta izstrādē aicinātas piedalīties visas jaunveidojamā novada pašvaldības. Lielākās projekta izstrādes izmaksas segs no valsts piešķirtās mērķdotācijas, bet tā izstrādi par 19602,00 EUR veiks SIA “Ķemers Business and Law Company”, kas izvēlēta iepirkuma procesa rezultātā.

Administratīvās struktūras projekta mērķis ir nodrošināt pamatotu, optimālu jaunveidojamā Talsu novada administratīvās struktūras veidošanu, ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju; nodrošināt pamatotu un ilgtspējīgu investīciju plānošanu; kā arī nodrošinātu atklātu, efektīvu un saprotamu jaunā Talsu novada apvienošanās procesu

Pirmajā vadības sapulcē, attālināti piedaloties visiem jaunā novada pārstāvjiem, tika apspriests tuvāko veicamo darbu plāns. Ņemot vērā, ka projektā jāiekļauj informāciju par jaunveidojamā novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju turpmākās darbības modeli, kā arī jaunveidojamā novada domes administrācijas pārvaldes modeli, būtiskākos jautājumus izskatīs nozaru darba grupās, kurās iekļaus speciālistus no visiem novadiem.

Projekta izstrāde notiks līdz 2021. gada aprīlim, kad ar to plānots iepazīstināt Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga pašvaldību iedzīvotājus, deputātus, pašvaldību darbiniekus un citus interesentus.

Dana Felkere-Bērziņa

Ziemassvētku vecīša vēstījums Rojas novada trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm

Sakarā ar situāciju pasaulē, mūsu visu drošības labad, šogad nav iespējams tikties ikgadējā Ziemassvētku pasākumā, kuru rīko sociālais dienests.

Tomēr svētki būs! Ziemassvētku vecīša rūķi sociālajā dienestā čakli strādā un gatavo dāvaniņas, lai iepriecinātu bērnus citādāk.

Ziemassvētku vecītis lūdz visas Rojas novada trūcīgās, maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes līdz š.g. 13. decembrim pieteikt dalību citādākiem Ziemassvētkiem, rakstot vēstuli uz e-pastu: ziemassvetki@roja.lv

Vēstulē jānorāda vecāka vārds, uzvārds, telefona numurs, dzīvesvietas adrese, kā arī bērnu vārdi un vecums.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā zvanīt uz tel.: 27234286.

Novembris – Latvijas valsts svētku mēnesis

Novembris Latvijai un tās tautai allaž bijis īpašs ar Lāčplēša dienu – 11. novembri - un Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 18. novembrī. Šogad kopā būšana svētkos bija liegta, taču tas netraucēja tos atzīmēt katram savā sirsniņā, savā ģimenē, bet visiem kopā – attālinātā režīmā. Kā pārliecinājāmies Lāčplēša dienā, arī pandēmijas pārņemtajā rudens laikā var piedzimt gaisma, godinot mūsu valsts brīvības cīnītājus. Svinīgi izgaismots bija Rojas kultūras centrs, novada dome, brīvdabas estrāde, Rojas vidusskola un Mūzikas un mākslas skola un citas iestādes.

Savukārt 18. novembrī, kad par godu mūsu valsts 102. gadadienai, visiem vajadzēja pulcēties uz svinīgo pasākumu Rojas kultūras centrā, interneta vietnē facebook varējām noskatīties svētku video “Tēvzemes mērs ir sirds”, kurā ar svētku uzrunu pie novada iedzīvotājiem vērsās domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Ar patiesu prieku viņa sveica novada iedzīvotājus svētkos, uzsverot, ka šis ir laiks, kad ir mainījušās vērtības. Cilvēki vairāk ir vērsti uz to, ko dara darbaļaudis, uz viņu darbiem un panākumiem. Pē priekšsēdētājas domām, šie darbīgie ļaudis ir īsta un pastāvīga vērtība, tāpēc arī šī gada valsts svētkos no pašvaldības puses tika teikts paldies tiem cilvēkiem, kuri savu darba mūžu ieguldījuši Rojas novadā. Apbalvojamo vidū ir pedagogi, sportisti, jaunieši, un, kā atzīmēja priekšsēdētāja, nav tik svarīgi, vai mēs saņemam šīs nominācijas vai nesaņemam, galvenais ir novērtējums, un tāpēc viņa vēlēja visiem gaišus svētkus un strādāt tā, lai mēs savu vārdu nestu tālu ārpus novada robežām.

Ar Atzinības rakstu “Par mūža ieguldījumu” tika apbalvots bijušais Rojas vidusskolas skolotājs Egils Mūrnieks. Šobrīd Egils Mūrnieks ir pensijā, bet lielāko darba mūža daļu viņš pavadījis, būdams Rojas vidusskolas skolotājs. Skolotājs mācīja fiziku, vadīja foto pulciņu, radio pulciņu, bija klases audzinātājs, kopā ar skolēniem spēlēja diskotēkas, organizēja tūrisma pārgājienus, fotografēja skolas pasākumus un kādu laiku pat bija skolas elektriķis. Skolēnu vidū pedagogs bija ļoti populārs, jo skolotājs atbalstījis viņu idejas un pratis lieliski sadarboties. Lielu ieguldījumu skolotājs devis arī skolas pasākumu iemūžināšanā. Fotografēšana ir viens no Egila Mūrnieka hobijiem. Fotomākslā viņš iesaistījis daudzus skolēnus, no kuriem daži mūsdienās ir pazīstami fotogrāfi. Savu ieguldījumu Egils Mūrnieks devis arī Rojas novada tēla veidošanā, sadarbojoties ar Rojas Jūras zvejniecības muzeju, Rojas kultūras centru. Viņš ir arī mūzikas un teātra cienītājs. Skolotāju pasākumos Egils allaž bijis klāt ar savu akordeonu, gan korī dziedājis, gan teātri spēlējis. Kolēģi Egilu Mūrnieku raksturo kā atsaucīgu, izpalīdzīgu un optimistiski noskaņotu cilvēku.

Ar Atzinības rakstu “Gada pedagogs” apbalvota Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Maruta Zemture. Maruta ir Rojas bērnu mūzikas skolas absolvente. 1977. gadā pēc Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas absolvēšanas viņa atgriezās dzimtajā Rojā un uzsāka savas darba gaitas kā akordeona spēles pedagogs. Savukārt 2006. gadā iegūts Liepājas pedagoģiskās akadēmijas diploms kā ģitāras spēles pedagogam. Savā darba mūžā pedagoģe

izaudzinājusi vairāk nekā 70 absolventu akordeona un ģitāras spēlē. No viņas audzēkņiem 13 turpinājuši mūzikas ceļu kādās no valsts mūzikas vidusskolām vai augstākajām mācību iestādēm. Savos audzēkņos pedagoģe prot rast ieinteresētību un vēlmi attīstīt savas prasmes, iemīlēt mūziku un savu instrumentu. Viņas audzēkņi labprāt piedalās skolas, novada un valsts pasākumos un konkursos. Šajā mācību gadā skolotājas audzēkņi piedalījās valsts konkursā Stīgu instrumentu spēle, ģitāras spēle, kur trešo vietu savās vecuma grupās izcīnīja Māra Grīnīte un Eduards Čeksters, savukārt 6. klases audzēknis Miķelis Gitendorfs, startējot kopā ar mūzikas vidusskolas studentiem, spēja parādīt izcilu sniegumu un ierakstīt šī konkursa vēsturē Rojas Mūzikas un mākslas skolas vārdu ar iegūto 3. vietu. Ar šo skolotājas un audzēkņa panākumi nebeidzās, jo Miķelis veiksmīgi izturēja atlases kārtu starptautiskajā Ineses Galantes talantu konkursā, izcīnot vietu piedalīties konkursa finālā un iegūstot tajā simpātiju balvu. Skolotāja nekad nav apstājusies savā profesionālajā izaugsmē - viņa muzicē skolas pedagogu ansamblī. Mērķtiecīga, prasīga, saprotoša, iecietīga, sirsnīga, izcila sava darba meistare – tā audzēkņi un pedagogi raksturo savu kolēģi. Cilvēks, kas ar lielu atbildības sajūtu pēc vislabākās sirdsapziņas veic savu darbu.

Atzinības raksts “Par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu” tika pasniegts bijušajai Rojas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājai Veltai Mitenbergai. Velta pedagoga darbā nostrādājusi vairāk nekā 40 gadus, 24 no šiem gadiem pavadīti darbā Rojas vidusskolā. Pēc Liepājas pedagoģiskās akadēmijas beigšanas Velta sāka strādāt Popervāles sākumskolas pirmajās trīs klasītēs. Tad sekoja darbs Valdemārpils vidusskolā un kopš 1996. gada – Rojas vidusskolā. Rojā Veltu iepazīst kā stingru, radošu, saprotošu, izpalīdzīgu un atsaucīgu skolotāju un kolēģi. Viņas vadītās stundas vienmēr bijušas ļoti interesantas un atraktīvas. Stabili augsti rezultāti ir viņas skolēniem eksāmenos un novadu olimpiādēs. Velta Mitenberga bijusi audzinātāja trim klasēm. Skolotāji joprojām atceras viņas Ziemassvētku uzvedumu, lugu iestudējumus. Arī Velta pati labprāt uzspēlējusi teātri. Ieinteresēta skolas notikumos un skolas attīstībā, Velta allaž sniegusi atbalstu gan vārdos, gan darbos, un darba stundas skaitītas netika nekad.

Ar Atzinības rakstu “Par nopelniem Rojas novada tēla veidošanā” apbalvoja Rojas TIC vadītāju Kristīni Voldemāri. Kā atceras Kristīnes pirmie kolēģi Rojas muzejā, sākot strādāt, viņa bijusi apņēmības pilna darīt visu, lai Roja kļūtu atpazīstama. Viņas pirmais projekts – norādes Rojā. Kristīne ir neatlaidīga un spītīga, šīs rakstura iezīmes viņa mantojusi no saviem senčiem – viņas vecmāmiņa bija Rojas muzeja dibinātāja. Pārgājieni, orientēšanās sacensības, Rojas Upes svētki un daudzi citi projekti izloloti un realizēti. Kristīne aktīvi atbalsta arī kultūras centra un muzeja organizētos pasākumus, ir atsaucīga sadarbības partnere, kas ne tikai līdzdarbojas, bet pašos karstākajos brīžos neaizmirst pajautāt - kā varu palīdzēt? Šādi, kopīgi darbojoties, tiek liktas artavas labam novada koptēlam. Svarīgi, ka Kristīne netur sveci zem pūra, uzzinot par jaunām un interesantām lietām, ko sākuši piedāvāt novada uzņēmēji, un tā dažkārt tās nonāk pasākuma odziņas statusā. Viņas regulāri rīkotās izstādes un radošās darbnīcas ir lielisks papildinājums dažādām kultūras norisēm.

Atzinības rakstu “Par veiksmīgu uzņēmējdarbību” saņēma SIA “Ķipītis Roja”.

Uzņēmums dibināts 1992. gadā. Iesākumā tas bija neliels ģimenes bizness, bet gadu gaitā tas kļuvis par stabilu uzņēmumu ar 21 darbinieku. Lai kā mainās laiki un kādas grūtības pieredzētas, plinte krūmos nav mesta. Nu jau Roja nav iedomājama bez šī uzņēmuma. Uzņēmums ir daudzu kultūras un sporta pasākumu atbalstītājs. Darbīgais “Ķipīša” kolektīvs piedāvā gan garšīgi paēst par draudzīgām cenām, gan plašu kulinārijas un konditorejas klāstu. Garšīgās plātsmaizes un izcilie pīrādziņi izslavēti tuvu un tālu. Izpalīdzīga, sirsnīga, nevis boss, bet savs cilvēks, enerģiska, spēkpilna, dzīvespriecīga, tā SIA ‘’Kipītis Roja” vadītāju Aivitu Duburi raksturo viņas kolēģi.

Ar Atzinības rakstu “Gada sportists” šogad tika apbalvota Tīna Luīze Bernāne. Tīna ir sportiste ar cīnītājas raksturu. Sports meitenei patīk jau kopš bērnības, Rojas sporta skolā viņa trenējas jau 9. gadu Neizpaliek arī daudzi sasniegumi. 2019. gadā Tīna ieguva 6. vietu Jaunatnes basketbola līgā. Rezultatīvākā cīnītāja, komandas līdere. 2019. gadā Tīna piedalījās NBA nometnē Itālijā. Pašlaik sportiste spēlē Rojas sporta skolas U 17 komandā un Kandavas pieaugušo sieviešu komandā. Gūt panākumus sportā Tīnai palīdz viņas neatlaidīgais raksturs un centība.

Ar Atzinības rakstu “Gada jaunietis” tika apbalvoti Rojas vidusskolas audzēkņi Patrīcija Kleinberga un Kristaps Ričards Freimanis.

Patrīcija ir meitene ar savu skatījumu uz pasauli.  Viņu raksturo mērķtiecība, radošums, degsme, atbildība un prasme neapstāties tikai ideju līmenī, bet tās realizēt arī dzīvē. Izpalīdzīga, atsaucīga, pašapzinīga un neatlaidīga, disciplinēta un centīga, veicot mācību darbu un vadot skolēnu pašpārvaldi. Daudzu gadu garumā Patrīcija aizstāv skolas godu, piedaloties starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs. Viņai patīk skatuve un komunikācija ar līdzīgi domājošiem. Jauniete nebaidās no izaicinājumiem izmēģināt ko jaunu, piedaloties un popularizējot Rojas vidusskolas vārdu. Izturot atlasi, viņa kļuvusi par vienu no sarunu festivāla “Lampa 2020” dalībniekiem. Savu dalību Patrīcija pieteikusi arī 10. Jauniešu Saeimai, kā arī piedalījusies televīzijas spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”, bet reizi mēnesī viņa dodas pēc jaunām idejām uz pasākumu universitātē Rīgā. Meitene visu laiku sevi pilnveido, jo viņai ir svarīga izaugsme un laba izglītība, lai nākotnē sasniegtu savus mērķus. Papildus visam, Patrīcija gan viena pati, gan kopā ar skolasbiedriem vada dažādus pasākumus. Apsveicama ir viņas mācēšana vienmēr iziet no situācijas gadījumos, kad nojūk scenārijs. Lai ar kādām grūtībām nākas saskarties, Patrīcija no sava mērķa nenovirzās, un tas ļaus viņai nākotnē piepildīt visus savas dzīves sapņus.

Kristaps Ričards Freimanis ir mērķtiecīgs jaunietis ar augstu intelektu, vienmēr motivēts mācību darbā. Prot izteikt savu viedokli un to pamatot. Jau pamatskolas klasēs viņš bija Top 10 pirmajā vietā, un tagad, vidusskolā, ar vidējo vērtējumu 9,3 balles, viņš joprojām saglabā Top 10 titula 1. vietu ar vidējo vērtējumu 9,1 balle. Kristaps Ričards ir jaunietis, kurš paļaujas uz savu dzelžaino loģiku un skaidri zina, ko vēlas no dzīves. Starpnovadu, Kurzemes reģiona un valsts olimpiādēs allaž uzrādīti pat izcili rezultāti. 2020. gada martā jaunietis ieguva CSDD atzinību “Gada jaunais autovadītājs”.

Svētku video noslēgumā Dailes teātra aktieris Gints Andžāns nolasīja Laimoņa Vāczemnieka dzejoli “Tēvzemei”, kas neatstāja vienaldzīgu nevienu klausītāju. Paldies Evitai Riekstiņai-Maurei, Mārtiņam Veļam, Dacei Brokai, Guntim Martužānam un visai svētku video darba grupai, kura palīdzēja rast svētku noskaņu, neizejot no mājas, un bija arī mans palīgs šī raksta tapšanā.

Dace Klabere

Ziņas