Ziņas

Atbalsts komersantiem

Lai turpinātu palīdzēt uzņēmumiem iespējami ātrāk pārvarēt Covid-19 krīzes izraisītās grūtības, komersanti arī 2021. gadā varēs pieteikties Attīstības finanšu institūcijas ALTUM krīzes atbalsta instrumentiem. Līdz šim ALTUM krīzes atbalsta instrumentus izmantojuši un veiksmīgi pielietojuši daudzi uzņēmēji, un visu ALTUM programmu kopējā pozitīvā ietekme uz ekonomiku kopš krīzes sākuma ir pārsniegusi jau 650 miljonus eiro.

Vienlaikus ALTUM turpinās piedāvāt arī visas ikdienas atbalsta programmas dažādām uzņēmēju vajadzībām.

ALTUM programmas Covid-19 radīto seku pārvarēšanai plānots turpināt līdz 2021. gada vidum. Atkarībā no individuālām vajadzībām, uzņēmumi neatkarīgi no nozares var izmantot sešas ALTUM piedāvātās krīzes programmas  – garantijas banku kredītu brīvdienām, garantijas banku aizdevumiem lielajiem komersantiem, Altum aizdevumus apgrozāmajiem līdzekļiem, Altum sindicētos (kopā ar banku) aizdevumus vidējiem un lielajiem komersantiem, eksporta kredītu garantijas arī uz Eiropas Savienības (ES) valstīm visiem komersantiem neatkarīgi no lieluma, kā arī kapitāla fonda finansējumu.

Pilnu rakstu skatīt Finanšu ministrijas mājaslapā: https://www.fm.gov.lv/lv/budzets_2021/tavi_nodokli___tava_valsts/63110-altum-programmas-covid-19-ietekmes-parvaresanai-uznemejiem-pieejamas-ari-nakamgad.                   

Informācija

Informējam, ka saskaņā ar 17.11.2020. Rojas novada domes lēmumu, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš pagarināts līdz 31.12.2020.

Lai svētki katrā sirdī!

Šogad kopā būšana svētkos ir liegta, bet mēs, lai arī attālināti, centīsimies būt kopā.

18. novembrī pulksten 12.00 “Raida Roja” lapā feisbukā pie jums dosies svētku video “Tēvzemes mērs ir sirds”, kurā dzirdēsiet un redzēsiet Rojas novada domes priekšsēdētājas Evas Kārkliņas apsveikumu un mūsu lepnuma pilnos stāstus par šī gada novada domes apbalvotajām personām – Egilu Mūrnieku, Veltu Mitenbergu, SIA “Ķipītis Roja”, Kristīni Voldemāru, Marutu Zemturi, Tīnu Luīzi Bernāni, Patrīciju Kleinbergu un Kristapu Ričardu Freimani.

Aicinām izlikt karogu, svinēt svētkus ģimenē, nēsāt karoga lentīti pie apģērba. Tumsai iestājoties, no pulksten 16.30 līdz 21.00, svētku rotā būs kultūras centrs, estrāde, gaismas mirdzēs pie Rojas Mūzikas un mākslas skolas. Pievienojies! Arī tu vari iepriecināt līdzcilvēkus, iededzot laukā sarkanbaltsarkanās sveces.

Lai svētki dzimst mūsu sirdīs!

Dace Broka,

Rojas novada kultūras pasākumu organizatore

A. Zemela foto

Ziņas