Ziņas

Dzeja dziedē

Septembra pirmajā pusē Latvijā norisinājās starptautiskais Dzejas dienu festivāls ar moto “Dzeja dziedē”. Pirmās Dzejas dienas tika sarīkotas 1965. gada 11. septembrī Komunāru parkā (tagadējā Esplanādē), tādējādi atzīmējot mūsu Tautas dzejnieka Raiņa 100. dzimšanas dienu, kurai par godu tika atklāts arī Raiņa piemineklis. Nākamā gada pavasarī Rakstnieku savienība nolēma Dzejas dienas rīkot katru gadu, tā iedibinot jaunu tradīciju, kas dzīvo līdz pat šim laikam. Parasti pasākums ilgst nepilnu mēnesi, un tajos notiek gan dzejas lasījumi, gan tikšanās ar pašiem dzejniekiem.

Dzejas dienu ietvaros arī Rojas novada bibliotēka aicināja uz Dzejas dienām veltītu pēcpusdienu “Es pateikšu dzejā un dziesmā”, kurā savās pārdomās un atmiņu mirkļos ar klausītājiem dalījās dziesminieks Andžejs Beļevičs.

Pasākumu atklāja bibliotēkas vadītāja Irēna Svitiņa, iepazīstinot klātesošos ar viesi un citējot dzejas festivāla manifesta autoru Henriku Eliasu Zēgneru: ”Dzeja dziedē. Iespējams, tu to vēl neesi piedzīvojis, bet ir tāds brīdis, kad dzejolis nostrādā. Tajā brīdī atkāpjas vientulība un tu pēkšņi esi kopā ar autoru, apkārtējiem un sevi pašu. Mēs esam trenēti dzīties pēc dzīves rezultātiem, bet dzeja apstādina un atgādina – tu neesi viens, mēs tevi dzirdam un saprotam. Tad nobrūk uzceltās sienas, tu attopies tīrs, godīgs, ievainojams un skaists, un dzīves ievilktās brūces var dzīt”.

Gandrīz divu stundu garumā Andžejs aizrāva klātesošos ar savu muzicēšanu un pārdomām par dzeju, dziesminiekiem, mūsu valodu un literatūru. Pēc viņa teiktā, dziesminieku pasaule ir ļoti daudzveidīga. Mēs visi zinām Valdi Atālu, Austru Pumpuri, Haraldu Sīmani, Ievu Akurāteri. Tā ir mūsu stabilā paaudze, bet ir arī vesela jauno dziesminieku paaudze. Tikpat dažāda ir arī dziesma un dzeja. Ir tik daudz dziesmu, ko patīkami dziedāt līdzi, sēdot pie ugunskura, kā Austras Pumpures un Imanta Kalniņa dziesmas. Ar Imantu Kalniņu, starp citu, sākās dziesminieku kustība. Un tai pašā laikā ir dziesmas un teksti, kas noteikti nav līdzi dziedamas, bet, kas liek un ļauj padomāt, pieskarties tekstam. Agrāk Andžejs savām dziesmām vairāk izmantojis savus tekstus, bet tad vienā brīdī viņu sākusi interesēt iedziļināšanās otra cilvēka tekstā, viņa domās. Bieži vien, lasot dzejoli, Andžejam ir grūti iedomāties dzejoli kā dziesmu. Kā teicis Haralds Sīmanis – ir dzejoļi, kuri nevar būt dziesmas, jo dzejolis ir tik spēcīgs, ka dziesma pazūd, un primārais paliek teksts.

Dzejas dienu pasākumā tika sveikta arī mūsu novadniece, rakstniece un dzejniece Dzintra Žuravska, kurai vēl šī gada nogalē iznāks jaunais dzejoļu krājums. Netika aizmirsts vēl kāds mūsu novada lepnums – Laimdota Grīnšteine.  Šī gada decembrī Laimdotai būtu 65. jubileja, bet Laimdota jau 10 gadus kā aizsaulē. Savā neilgajā mūža viņa sarakstījusi un paguvusi izdot vairākus romānus un dzejoļu krājumus. Divus Laimdotas sarakstītos dzejoļus Ilutas Graudiņas lasījumā noklausījāmies arī šajā pēcpusdienā, bet Laimdotu pašu visvairāk raksturo viņas pašas vārdi: “Dzeja ir kā taurenis. Dzīve arī. Atnāk no lielā noslēpuma, nolaižas uz spilgtākā zieda, un kādu mirkli, īsāku vai garāku, alkaini sūc nektāru un apbrīnā vai kāda cita iemesla dēļ pulsa ritmā šūpo spārnus. Tad aizlaižas – uz citiem dārziem vai pļavām.”

Dace Klabere

3 iemesli, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā.

 1. Saņemt e-pasta paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu ir ērti un veicot maksājumus pa ceturkšņiem, e-pasts vai īsziņa atgādina par maksāšanas termiņu. E-atgādinājums uz norādīto e-pastu tiek izsūtīts septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
 2. Maksāšanas paziņojumu varat saņemt, atvērt un iepazīties atrodoties jebkurā vietā. Iespējams, ne tikai saņemt paziņojumu, bet uzreiz arī veikt apmaksu internetbankā vai portālos www.epakalpojumi.lv, www.latvija.lv. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

 1. Videi draudzīga resursu izmantošana ir vēl viens iemesls maksāšanas paziņojumus saņemt elektroniski. 2020. gada sākumā tika izsūtīti vairāk kā 1 milj. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi pa pastu. Iekšzemes pasta sūtījumu izmaksas par vienu vēstules izsūtīšanu ir 1 EUR, ņemot vērā, ka daļa nekustamā īpašuma īpašnieku atrodas ārpus Latvijas, izmaksas par vienu sūtījumu ir lielākas. Jāsecina, ka pašvaldības kopā samaksā vairāk kā 1 milj. EUR tikai pasta izdevumiem.

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

Nomaksāt nodokli iespējams ne tikai internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, bet arī pašvaldības norēķinu punktos un bankā.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties arī atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa tuvošanos.

Apsveikums

Dedz baltu gaismu sevī

Un visu labo, kas ir tevī,

Bez atlikuma citiem dod!

V. Steps

 

Sirsnīgs sveiciens Skolotāju dienā!

Būt skolotājam – tā ir misija. Lai pietiek spēka, enerģijas, pacietības un mīlestības katrai dienai!

 

Rojas novada domes vārdā,

Eva Kārkliņa, domes priekšsēdētāja

Akreditācija Rojas novada Sporta skolā

Pagājušajā nedēļā noslēdzās Rojas novada Sporta skolas akreditācija burāšanas, basketbola un vieglatlētikas sekcijās. Akreditācijas komisijai skolas direktore Tatjana Kirilova bija sagatavojusi prezentāciju, ar kuru iepazīstināšu arī “Bangas” lasītājus.

Skola dibināta 2012. gadā un 2012./2013. mācību gadā tajā mācījās 72 audzēkņi. Ar katru gadu audzēkņu skaits palielinājās, un šogad mācības Sporta skolā uzsākuši jau168 audzēkņi. Skolu vada direktore Tatjana Kirilova, par treneriem strādā Valdis Dombrovskis – sporta speciālists basketbolā, Rudīte Bārdiņa – sporta speciāliste basketbolā, Anita Raspopova – sporta speciāliste vieglatlētikā, Gunārs Reinholds – sporta speciālists burāšanā, Roberts Kreicbergs – basketbola treneris, Ligija Vērpēja – vispārējās fiziskās sagatavotības speciāliste, koriģējošā vingrošana. Par medicīnas māsu strādā Edīte Šnikvalde.

Skolā var apgūt profesionālās ievirzes izglītību basketbolā, vieglatlētikā un burāšanā, savukārt interešu izglītībā tiek piedāvāta koriģējošā vingrošana 1.-12. klases audzēkņiem, FVS 6-gadīgiem audzēkņiem un sporta spēļu pamatprasmes.

Audzēkņu sasniegumi

Skola pamatoti lepojas ar savu audzēkņu sasniegumiem. Kristers Patriks Feldbergs un Renārs Zūbergs ir U-14 basketbola izlases kandidāti 2019./2020. m.g.; U-14 zēnu komandai 1. vieta Nacionālā līgā, Rietumi 2019./2020.m.g. sezonā; Tīna Bernāne – U14 basketbola izlases kandidāte 2018./2019.m.g; U-14 meiteņu komandai 6. vieta LJBL čempionātā 2018./2019.m.g. sezonā; Ralfam Gnevoham 4. vieta Latvijas čempionātā “Optimist” laivu klasē Liepājā 30. augustā; Alisei Reinholdei 4. vieta LJO “laser 4,7” klasē 2016./2017.m.g., Valteram Sigai 5. vieta LJO “Laser 4,7” klasē, Hannai Elizabetei Zanderei 5. vieta LJO “Optimist” klasē; Emīlija Krūziņa – vieglatlētikā 60 m skrējienā 3. sporta klase 2019./2020.m.g., Egijai Akmeņlaukai 2. sporta klase vieglatlētikā lodes grūšanā 2018./2019.m.g.; Annai Elīzai Doniņai 3. sporta klase vieglatlētikā 60 m, 100 m un 200 m skrējienā 2018./2019.m.g. un 3. sporta klase 800 m skrējienā 2017./2018.m.g.; Alisei Obolevičai 3. sporta klase vieglatlētikā 60 m skrējienā 2017/2018.m.g. un Elizabetei Annijai Zvaigznei 3. sporta klase vieglatlētikā 60 m un 800 m skrējienā.

Plānotā dalība basketbola sacensībās

Basketbola nodaļa plāno piedalīties sekojošās sacensībās:  Jaunatnes basketbola līgas sacensībās; “Rojas kauss 2020”U-12 zēniem; “Baltais kauss” U-11 zēnu komandai; Ziemassvētku strītbola sacensībās Talsos vecāko grupu zēniem un meitenēm; Rojas NSS 3x3 basketbola čempionātā bērniem 5 posmos no jūnija līdz septembrim; basketbola turnīrā “Rojas grozs” zēniem jūlijā un starptautiskajā basketbola turnīrā “Talsu kauss” zēniem augustā.

Plānotā dalība burāšanas sacensībās

Burāšanas sezonas noslēguma sacensības Rojā septembrī; burāšanas sezonas atklāšanas sacensības Rojā maijā; regate “Rojas lielā balva” jūlijā; Rojas novada Sporta skolas kaus augustā; Latvijas čempionātā, Kuivižu kausā, Usmas kausā, Engures kausā.

Plānotā dalība vieglatlētikas sacensībās

Rojas NSS atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12, U14, U16 vecuma grupām septembrī; Rojas NSS atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12; U14; U16 vecuma grupām maijā un jūnijā; Talsu NSS atklātās sacensības vieglatlētikā; Saldus NSS atklātās sacensības vieglatlētikā, Ventspils un Kuldīgas sporta skolu atklātās sacensības vieglatlētikā.

Sporta skolas organizētās sacensības

 • Rojas NSS atklātās sacensības vieglatlētikā – 5 mācību gadā;
 • Jauniešu regate burāšanā “Rojas lielā balva” katru gadu jūlijā;
 • “Rojas NSS kauss” burāšanā;
 • Rojas burāšanas sezonas atklāšana un noslēgums;
 • Basketbola sacensības “Rojas kauss” meitenēm un zēniem;
 • 3x3 basketbola turnīrs vasarā 4 posmos 3 vecuma grupās.

Ārpusnodarbību pasākumi 2020./2021. mācību gadā

 • Brauciens ar laivām pa Rojas upi (burāšanas nodaļas audzēkņiem) septembrī;
 • 12. septembrī basketbola sacensības “Rojas kauss” U-12 zēnu komandām;
 • Lāpu gājiens 11. novembrī;
 • Ziemassvētku pasākumi pa treniņu grupām;
 • Ekskursija burāšanas nodaļas audzēkņiem uz Latvijas Sporta muzeju;
 • Ekskursija jaunāko grupu audzēkņiem skolēnu pavasara brīvdienās martā;
 • Aktīva atpūta Ventspils ūdens piedzīvojumu parkā pa grupām;
 • Vecāku diena aprīlī;
 • Apkārtnes sakopšanas talka pavasarī;
 • Ģimeņu sporta diena stadionā maijā (Mātes dienā);
 • Atklātās vieglatlētikas sacensības;
 • Sporta skolas dalība Rojas novada svētku gājienā un dažādās sacensībās;
 • 3x3 basketbola čempionāts bērniem 5 posmos vasarā;
 • Basketbola turnīrs zēniem “Rojas grozs” 2 vecuma grupās jūlijā;
 • Regate jauniešiem “Rojas lielā balva” jūlijā;
 • Mācību treniņu nometnes basketbolā, burāšanā un vieglatlētikā (dienas un diennakts).

Sporta skola sadarbojas

 • Ar audzēkņu vecākiem;
 • Ar Rojas novada domi;
 • Ar Rojas vidusskolu;
 • Ar Rojas novada PII;
 • Ar Talsu novada Sporta skolu;
 • Ar Latvijas Basketbola Savienību;
 • Ar Latvijas Zēģelētāju savienību;
 • Ar Latvijas Vieglatlētikas savienību;
 • Ar Rojas TIC;
 • Ar SIA “Rauda”;
 • Ar SIA “Banga Ltd”.

Ieceres

 • Turpināt Sporta skolas padomes darbību, lai veicinātu skolas attīstību;
 • Burāšanas elinga 2. stāva izbūve;
 • Treneru atpūtas telpas izbūve pie direktores kabineta;
 • Apmeklēt piedāvātos kursus un seminārus, lai paaugstinātu treneru kvalifikāciju;
 • Jaunu treneru iesaistīšana Sporta skolas kolektīvā 2021./2022.m.g. (VFS, vieglatlētika);
 • Vasarā turpināt organizēt 3x3 turnīru pa vecuma grupām, piesaistot citas sporta skolas – Talsus, Tukumu, Ventspili u.c.;
 • Vasarā organizēt skriešanas seriālu stadionā Sporta skolas audzēkņiem;
 • Noorganizēt Sporta skolas audzēkņiem tikšanos ar fizioterapeitu;
 • Noorganizēt Sporta skolas audzēkņiem lekciju par veselīgu uzturu.

Pēc visa redzētā un dzirdētā aicināju uz sarunu akreditācijas komisijas vadītāju Andu Mičuli un eksperti Gunu Smiltnieci.

Akreditācijas komisijas vadītāja pastāstīja, ka akreditācijas process attālināti sācies jau maijā, kad notikušas sarunas ar izglītības iestādes vadītāju, skolas dibinātājiem, audzēkņiem, vecākiem un treneriem. 17. septembŗī notika akreditācijas turpinājums klātienē – nodarbību vērošana, iepazīšanās ar bāzēm, tikšanās ar skolas dibinātāju pārstāvjiem – novada domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu un izpilddirektoru Jāni Pūci. Pēc Andas Mičules teiktā, var redzēt, ka gan treneri, gan skolas direktore strādā ar sirdi un dvēseli. Laba sadarbība skolai izveidojusies arī ar audzēkņu vecākiem. Neskatoties uz to, ka skolai ir salīdzinoši neliels audzēkņu skaits, tiek izpildītas prasības gan attiecībā uz treneru finansiālajiem nosacījumiem, gan attiecībā uz akreditācijas procesu. Anda Mičule uzteic arī treneru darbu. Vadoties pēc ilggadējās pieredzes, viņa ir pārliecināta, ka šie cilvēki strādā ar degsmi, ieinteresēti un ir cilvēki savā vietā. “Katrā ziņā, pie tām iespējām, kas ir, skola strādā labi, iesaistot vecākus, pašvaldību un rūpējoties par psiholoģisko klimatu kolektīvā”, ir pārliecināta Anda Mičule. Viņa uzteic arī skolas materiāli tehnisko bāzi, kas ir iegādāta ar pašvaldības atbalstu. Viņu priecē arī skolas aktivitāte, iesaistot bērnus interešu izglītībā, kas domāta mazajiem bērniem, kas netiek uzreiz virzīti uz profesionālo ievirzi. “Šobrīd nevaru dot vērtējumu, bet pēc tā, ko šodien redzējām, nav pamata uzskatīt, ka skola nevarētu strādāt vai neatbilstu kādiem kritērijiem. Mūsuprāt, arī direktore ir cilvēks savā vietā ar interesi par savu darbu, par audzēkņu rezultātiem, ar interesi par skolas mikroklimatu, pozitīvi vērsta”, stāsta komisijas vadītāja.  Vienīgais, kas viņai ir licis aizdomāties – direktorei vajadzētu kādu palīgu, lai viss šis process nebūtu jāveic viņai vienai, jo pēc Andas Mičules domām, tas nav viegli.

Tālāk akreditācijas komisija iesniegs Izglītības valsts kvalitātes dienestam apkopotu ziņojumu un lēmumu par akreditāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā ierakstīs Izglītības valsts kvalitātes dienests.

Sarunas nobeigumā Anda Mičule vēlreiz uzsvēra, cik ļoti būtisks veiksmīgā skolas darbībā ir pašvaldības atbalsts un sadarbība ar vecākiem. Ja vecāki nebūs ieinteresēti, nekas nenotiks. Var redzēt, ka Rojā vecāki deg par Sporta skolas dzīvi un sportiskajiem rezultātiem, kas patiesībā arī ir Sporta skolas mērķis, un kas tiek prasīts arī valstiskā līmenī.

Vēl tikai piebildīšu, ka jau iepriekš arī Sporta skolas direktore Tatjana Kirilova izgāja Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas procesu.

Dace Klabere

Ziņas