Ziņas

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss

Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku, ar 2020. gada 6. novembra  rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Ministru kabinets  no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 11. janvārim ir izsludinājis ārkārtējo situāciju (turpmāk – ĀS) valstī.

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normām trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu līdz 2021. gada 28. februārim.

Vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtas situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.

Klienti, kuri Sociālajā dienestā vēršas pirmo reizi: persona, kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai, kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti (izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē). Pašvaldības sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbauda iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņem lēmumu par atbilstošā statusa noteikšanu vai atteikumu to noteikt, vai par atbalstu krīzes situācijā.

Papīra formātā izziņas no jauna nav jāizsniedz. Ja sociālais dienests ir pagarinājis derīguma termiņu, līdz 2021. gada 28.februārim ir derīgas jau izdotās izziņas. Personas ar iepriekš izsniegto izziņu var doties uz ārstniecības iestādi, pēc pārtikas un higiēnas preču komplektiem un citur, kur nepieciešama šāda izziņa.

Personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā trūcīgas vai maznodrošinātas personas, var turpināt saņemt šos pakalpojumus arī situācijā, ja COVID-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātā statusa derīguma termiņš. Pakalpojuma sniedzējam ir iespējams sazināties ar klienta pašvaldības sociālo dienestu un pārliecināties par izziņas derīgumu.

Visu sociālā dienesta klientu apkalpošana tiek nodrošināta, izmantojot elektronisko, telefonisko saziņu un pastkastīti, kura novietota pie Sociālā dienesta (sētas pusē)  ar norādi Sociālajam dienestam, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, e-pastā: socialaisdienests@roja.lv

 

Iesnieguma forma zemāk

*Iesniegumi tiek pieņemti arī brīvā formā.

Klientu saziņai Sociālā dienesta kontaktinformācija: E-pasts: socialaisdienests@roja.lv

Darbinieku kontaktu informācija: ŠEIT

 

Informāciju sagatavoja Rojas novada pašvaldības Sociālais dienests

 

Iedzīvotāju uzmanībai!

ROJAS NOVADA DOME UN KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTS!

 

PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI ATTĀLINĀTI.

 

MAKSĀJUMUS VEIKT AR PĀRSKAITĪJUMU ROJAS NOVADA DOMES KONTOS:

A/S SWEDBANK,
kods: HABALV22
LV95HABA0551022109166

A/S SEB Banka
Kods: UNLALV2X
LV77UNLA002870013001

Par nekustamā īpašuma nodokli

Kā līdz šim, arī 2021. gadā Rojas novada dome paredzējusi neaplikt ar NĪN palīgēkas, kuru platība ir līdz 25 m2 , bet nodoklis tiks aprēķināts garāžām un dzīvojamām mājām, kā arī palīgēkām, kurās notiek saimnieciskā darbība. NĪN atvieglojumi tiks saglabāti tiem, kuriem Sociālais dienests ir piešķīris: trūcīgās vai maznodrošinātās personas vai ģimenes statusu, daudzbērnu ģimenēm un politiski represētām personām, atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 495.

Atvieglojumus joprojām varēs pieprasīt personas, kas ir 1. un 2. grupas invalīdi un personas, kurām pieder nekustamais īpašums un kurā ir deklarēts 1. vai 2. grupas invalīds, kas ir šīs personas pirmās pakāpes radinieks un ir deklarēts īpašumā, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums. Atvieglojumi tiks piešķirti tikai par nekustamo īpašumu, kas ir īpašnieka deklarētā dzīvesvieta un zemi zem mājas, ja īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība, kā arī atvieglojums tiks piešķirts tikai gadījumos, ja nav NĪN nodokļa parādu un nav kavēts neviens maksāšanas ceturksnis.

Iesniegums, lai saņemtu atvieglojumu par 2021. gadu, jāiesniedz Rojas novada domē, klāt pievienojot invaliditātes apliecības kopiju. Ja invaliditātes statuss noteikts bez pārbaudes, tad klāt iesniegumam nepieciešams pievienot attiecīgo lēmumu. To lūdzam izdarīt līdz 2020. gada 1. martam. Ārkārtas situācijas laikā dome apmeklētājiem ir slēgta, bet esam izveidojuši iespēju iesniegumus atstāt ārpusē. Arī iesnieguma veidlapas fiziskā formā ir iespēja saņemt un aizpildīt pie domes ārdurvīm, tos atstājot tiem norādītā vietā.

Īpaši aicinām izmantot arī portāla www.epakalpojumi.lv sniegtās iespējas un pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS).

Rojā iedegta lielā Ziemassvētku egle

5. decembrī laukumā pie Rojas kultūras centra iemirdzējās lielā Ziemassvētku egle. Pasaulē valdošā pandēmija un valstī izsludinātā ārkārtas situācija mūsu dzīvē ienesusi dažādas korekcijas, tādēļ arī kultūras centra darbinieki šoreiz noteiktā laikā nepulcināja kopā visus svētku dalībniekus, bet gan deva iespēju trīs stundu garumā katram pašam sev tīkamā laikā noskatīties, kā Rojas galvenā egle mostas svētkiem, rotājas un svin. Pasākumu īpaši skaistu vērsa atbilstoši izvēlētā mūzika un baltie gaismas kūļi, kas izgaismojās augstu debesīs.

Pie egles bija izvietots arī Rūķu pasts, un mazie novadnieki labprāt izmantoja iespēju tajā iemest savas vēstulītes Ziemassvētku vecītim. Līdz ar Ziemassvētku egli iemirdzējās arī Rojas estrāde, pievienojoties pārējiem krāšņi rotātajiem objektiem un privātmājām Rojā. Tā, pateicoties Ziemassvētku gaidīšanas laikam, visapkārt kļūst pasakaini skaists un svētsvinīgs, liekot aizmirst par ikdienas rūpēm, un iegrimt tuvojošos svētku atmosfērā. Jāpiebilst, ka ne tikai Rojā, bet arī mūsu novada ciemos iedzīvotāji padomājuši par to, lai šo gada tumšāko laiku vērstu gaišāku gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.

Ziemassvētki vairs nav iedomājami bez skaistā, mūžzaļā koka. Par Ziemassvētku egles oficiālo dzimteni ir atzīta Vācija, kur tā parādījusies jau 16. gadsimtā. Sākotnēji eglīte rotāta mežā, bet pēc tam par tradīciju kļuvusi egles rotāšana pilsētas galvenajā laukumā un baznīcās, kur tā tradicionāli rotāta ar āboliem, riekstiem, konfektēm, papīra vai salmu rotājumiem. Jebkurš iedzīvotājs varējis pacienāties ar eglītē iekārtajiem gardumiem. Tikai vēlāk eglītes sākušas parādīties arī ģimenēs, un šobrīd tā kļuvusi par neatņemamu tradīciju gandrīz katrā ģimenē, it sevišķi, ja tajā dzīvo mazi bērni. Par veselu pasākumu daudzās ģimenēs izvērtusies arī kopīga savas īstās eglītes meklēšana, kas arī pamazām pārvēršas par jauku un īpaši bērnu gaidītu tradīciju.

Agrāk Ziemassvētkos dāvinātas simboliskas dāvaniņas, kuru vērtībai nebija nekādas nozīmes – piparkūkas, pīrāgi, saldumi, pašdarināti adījumi – zeķes vai cimdi. Mūsdienās gan dāvanu klāsts ir ļoti liels, jo katrs grib pārsteigt tuviniekus ar visskaistāko un dārgāko dāvanu, tā nereti aizēnojot Ziemassvētku īsto būtību. Vienmēr der atcerēties, ka Ziemassvētkos galvenais nav dāvanas, bet gan ģimenes kopā būšanas laiks, kad par visdārgāko dāvanu var izvērsties negaidīts zvans, mīļš apskāviens vai pašsacerēts Ziemassvētku pantiņš. Šeit atliek tikai pievienoties tam mazajam cilvēkbērnam, kurš savā vēstulītē mīļajam Ziemassvētku vecītim Rūķu pastā Rojā bija lūdzis, lai uzsnigtu sniedziņš balts, un lai katrā mājā un katrā sirsniņā ienāktu Ziemassvētku brīnums.

Dace Klabere

A. Enzeļa foto

Ziņas