Ziņas

Afiša: NVO forums

Kurzemes NVO forums

Lai labāk izprastu Kurzemes reģiona nevalstisko organizāciju vidi, iespējas un izaicinājumus Kurzemes reģiona pašvaldībās, aicinām nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus tikties Kurzemes NVO forumā, 2023. gada 8. decembrī.

Šo pēdējo gadu laikā pasauli ir satricinājuši notikumi, kas būtiski ir ietekmējuši cilvēku un kopienu labbūtību un drošību gan Latvijā, gan Eiropā un pasaulē. Nevalstiskās organizācijas ir parādījušas sevi kā līdzvērtīgu partneri valsts un pašvaldības iestādēm, reaģējušas proaktīvi uz situācijām, meklējot un piedāvājot risinājumus, sniedzot atbalstu dažādām kopienām.

Foruma mērķis ir radīt vietu un telpu sarunām, sadarbībai un diskusijām par aktualitātēm NVO jomā, kā arī gūt ieteikumus NVO vides uzlabošanai Kurzemes reģiona pašvaldībās.

Programma un plašāka informācija saitē: https://kurzemesnvo.lv/decembri-notiks-kurzemes-nvo-forums/ 

Informācija Facebook: https://www.facebook.com/kurzemesnvo/posts/pfbid02trF5p6PHjTASFniGpAwoxn8SgAkzpDjiPG9L6xu31WrQLaCMoNLKm5P1LfJpW1oNl 

Afiša: NVO aptauja

Aptauja par pašvaldību un NVO sadarbību

Aicinām  Kurzemes reģiona nodibinājumus un biedrības aizpildīt aptaujas anketu par pašvaldību un NVO sadarbību.

Aptaujas saite: https://ej.uz/nvosadarbība_ar_pašvaldībām

Lai iesaistītos un dalītos ar savu viedokli, būs jāvelta 10-12 minūtes. Aptauja ir anonīma un aizpildāma līdz 26. novembrim. 

Iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai apzinātu dažādu jomu organizāciju izaicinājumus Kurzemes reģiona pašvaldībās un efektīvāk īstenotu nevalstisko organizāciju interešu pārstāvniecību pašvaldībās.

 

Rezultātu apkopojums tiks prezentēts Kurzemes NVO forumā, 8. decembrī un publicēts Kurzemes NVO centra mājas lapā.

Jomas izpēte un rezultātu apkopošana notiek ar Kultūras ministrijas atbalstu.

Sludinājums

Piedāvājam darbu Rojas bibliotēkas vadītājai/-am (profesijas kods 1349 34) uz nenoteiktu laiku Talsu novada Rojas pagasta Rojas bibliotēkā.

Darba pamatpienākumi:

 • aizpildīt un pārzināt visu Bibliotēkas dokumentāciju;
 • darbs ar krājumā esošajiem periodikas izdevumiem;
 • plānot budžetu un nodrošināt tā izpildi;
 • sagatavot un savlaicīgi sniegt nepieciešamās atskaites saskaņā ar  TNP normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot un iesniegt Pārvaldē Bibliotēkas budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi un racionāli izmantot piešķirtos līdzekļus;
 • sekot jaunumiem informāciju tehnoloģiju jomā un pilnveidot, papildināt sniegto pakalpojumu kvalitāti un iespējas;
 • sagatavot un iesniegt aktuālāko informāciju publicēšanai. 

       Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai profesionālā izglītība bibliotēku nozarē;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas saskarsmes prasmes, prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu un bibliotēkas darbu;
 • pārzināt un lietot bibliotēkas informācijas sistēmu un resursus;
 • iniciatīva un vēlme pilnveidoties.

 Vēlamā pieredze un prasmes:

 • pieredze bibliotekāra darbā;
 • labas digitālās prasmes;
 • medijpratība;
 • pasākumu organizēšana;
 • svešvalodu zināšanas;

     Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • mēnešalgu sākot no 1085,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē;
 • atsaucīgus un draudzīgus kolēģus.

       Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīvesgaitas apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pretendents var pievienot citus viņa personību un kvalifikāciju raksturojošus dokumentus, kas sniedz plašāku informāciju par amata kandidātu.

 

Ja redzat sevi šajā amatā,  savu pieteikumu lūdzam iesniegt elektroniski e-pastā roja.parvalde@talsi.lv līdz 2023. gada 27. decembrim plkst. 17.00. Telefons informācijai: 25446369.

Dzintra Žuravska ar ziediemDzintras Žuravskas dzejoļu krājuma “Man viena mūža nepietiek” atvēršanas svētkiDzintras Žuravskas dzejoļu krājuma “Man viena mūža nepietiek” atvēršanas svētkiDzintras Žuravskas dzejoļu krājuma “Man viena mūža nepietiek” atvēršanas svētki
4 attēli

Dzeja elpo ar tevi

Mums katram gadā ir mēnesis, kuru uzskatām par savu, jo tajā ir mūsu dzimšanas diena. Septembris Latvijā ir Raiņa un Dzejas dienu mēnesis. Šogad jau 58. reizi.

Arī Rojā ir aktīvi dzejas rakstītāji un lasītāji, kuri 14.septembra pēcpusdienā tikās Rojas bibliotēkā rakstnieces un dzejnieces Dzintras Žuravskas jaunākā dzejoļu krājuma “Man viena mūža nepietiek” atvēršanas svētkos. Daudzu romānu un dzejas krājumu autore pastāstīja, ka dzejoļi tapuši mūža garumā. Krājumā tie sakopoti vairākās nodaļās : Man viena mūža nepietiek; Dzīves raibajā tirgus burzmā; Vēja ziedi; Pretmeti; Trauslā robeža. Ieklausoties dzejas rindās, pārņēma vārdos nenosaucama dzīves jēgas izpratne, pārdomas par cilvēka izaugsmes ceļu cauri gadiem. Īpaši svinīgu noskaņu manī raisīja dzejoļi “Rīta un vakara pusē” un “Kamēr”. Pasākuma dalībnieki pateicās Dzintrai Žuravskai gan ar ziediem, gan aplausiem.

Par šī gada Kurzemes Dzejas dienām 9.septembrī Ventspilī pastāstīja Dzintra Dzeguze, nolasot arī savus jaunākos dzejoļus. Savu tēlojumu par dzērvēm ļoti emocionāli nolasīja Inese Šulca. Kopīgi priecājāmies, ka Rojas pagastā ir tik daudz radošu personību. Jaukā noskaņā, sirsnībā un pateicībā par šo pasākumu atvadījāmies, lai pēc tam tiktos atkal jaunā bibliotēkas organizētā pasākumā.

“Un atkal pa saules zaķītim,

Pa sveces liesmiņai,

Pa jaukai dziesmiņai,

Un tu vairs nejutīsies

Šai pasaulē lieks.

Un saucas tas

Ar vienu vārdu –

Dzīvesprieks.”

/Dz.Žuravska/

 

Bibliotēkas lasītāja un pasākumu apmeklētāja Inese Priede

Foto D.Dambīte

Ziņas