Ziņas

Afiša: pieaugušo izglītības dienas

Pieaugušo izglītības dienas 8.-12. aprīlī

Iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties pasākuma “Pieaugušo izglītības dienas Kurzemē” aktivitātēs. Nodarbības notiks gan klātienē, gan attālināti.

Par daudzajiem piedāvājumiem visā Kurzemes reģionā var uzzināt  Talsu novada mājaslapā, Talsu novada Izglītības pārvaldes Facebook lapā, Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā.

 

Papildus Talsu novada Izglītības pārvalde piedāvā apmeklēt nodarbības, tiešsaistes lekcijas un apmācības, meistarklases ikvienam Talsu novada iedzīvotājam.

Pilns pasākumu apraksts meklējams šeit: https://ej.uz/relīze_tnip

Pieteikšanās uz pasākumiem šeit: https://ej.uz/PIDK2024

Pieteikšanās uz Talsu novada Izglītības pārvaldes papildus organizētām nodarbībām https://ej.uz/TNIP_PI

Pieteikties var arī Izglītības pārvaldē vai piezvanot uz nr. 27897759

Rojas pagasta bibliotēkā viesojās rakstnieks un publicists, vairāku populāru grāmatu autors Māris Ruks kopā ar apgāda “Antava” pārstāvi Antru Miezi.Rojas pagasta bibliotēkā viesojās rakstnieks un publicists, vairāku populāru grāmatu autors Māris Ruks kopā ar apgāda “Antava” pārstāvi Antru Miezi.
2 attēli

Citāds skatījums uz lietām un notikumiem

20. oktobra pēcpusdienā Rojas pagasta bibliotēkā viesojās rakstnieks un publicists, vairāku populāru grāmatu autors Māris Ruks kopā ar apgāda “Antava” pārstāvi Antru Miezi.

Visvairāk tika runāts par autora jaunāko darbu “Piebūrums – 19. Intīmi. Globāli. Nāvējoši”., bet, protams, arī  “par lietām, kas ir vienkārši interesantas, un par tādām, kas noteikti jāizklāj dienas gaismā, ko noklusēt no sabiedrības un tautas būtu vienkārši nejauki, lai neteiktu vairāk. Rūpīgi slēpti fakti, noklusēti notikumi, "glumi" ļaudis, tikuši pie varas, ik dienu ietekmē tik daudzu Latvijas cilvēku dzīves un pašu valsti grūž nopietnās problēmās. Un uzzinot, kāpēc tā notiek, kā viņi to paveic, mēs kļūstam gudrāki, vērīgāki, ar mums ir daudz grūtāk manipulēt” /M. Ruks/.

Jautāju pasākuma apmeklētājiem rojeniekiem /bija ieradušies interesenti arī no Talsiem un Kaltenes/, kādas ir viņu pārdomas pēc tikšanās. Uzklausīju daudz labu vārdu par iespēju tikties ar Māri Ruku kā interesantu, iedvesmojošu un suģestējošu personību.

“Tikšanās ar Māri Ruku bija neparasta, rosināja daudz pārdomu. Mani pārsteidza sarunas atklātība, jo ir tēmas, par kurām parasti tik atklāti nerunā. Ik pa laikam sevī piedomāju – vai tā var būt? Uzzināju daudz jauna par autora sarakstītajām grāmatām un to tapšanas gaitu. Arī citi ar interesi klausījās un piedalījās sarunās, laiks pagāja nemanot. Esmu gandarīta par šādu tikšanos, par iespēju uzzināt vairāk par notikumiem un personībām valstī. Pārliecinājos, ka jauna informācija pašai rūpīgi jāizvērtē.  Prieks, ka Māris Ruks vairākas savas grāmatas uzdāvināja Rojas bibliotēkai, tās uzreiz atrada ceļu pie lasītājiem.” /Inese Priede/

Arī citiem pēc pasākuma uzrunātajiem “patika tikšanās ar zinošu cilvēku, kurš raksta par lietām, par kurām citi klusē. Lai to visu uzrakstītu, jāveic pētījumi, par ko liecina arī izmantotās literatūras saraksti grāmatu beigās. Patika dalīšanās pieredzē un savstarpēji atklātas sarunas. Cilvēks, kuram ir savs skatījums uz lietām un notikumiem.”

Vakara gaitā apmeklētājiem jau teicām, ka tikšanos varējām noorganizēt, pateicoties sponsoram, tāpēc – vissirsnīgākais paldies Valdim Bedrem par ierosmi un finansiālo atbalstu!

Irēna Svitiņa

Publicitātes foto

RŪPNIECISKĀS ZVEJAS TIESĪBU NOMA PIEKRASTES ŪDEŅOS 2024.GADAM

Atbilstoši zvejas rīku skaita limita sadalījumam attiecīgajā pagastā, pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu, slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu. 

Pakalpojuma saņēmējs

  • Komerczvejnieks (juridiskām personām – derīga speciālā atļauja (licence) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas reģistrēta un darbojas attiecīgā pagasta teritorijā
  • Pašpatēriņa zvejnieks

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Juridiskas vai fiziskas personas (pašpatēriņa zvejnieks) iesniegums (veidlapa pielikumā) adresēts Talsu novada attiecīgā pagasta pārvaldei, norādot reģistrācijas Nr./personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, pieprasīto zvejas rīku skaitu, laivas Nr., telefona numuru un e-pastu. Iesniegumam jāpievieno laivas apliecības kopija (ja nepieciešams, vienošanās/līgums)

Iesniegumu iesniegšanas iespējas līdz 15.novembrim

  • Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu sūtīt uz e-pastu pasts@talsi.lv

Klātienē iespējams iesniegt iesniegumus:

  • Kolkas pagasta pārvaldē, “Brigas”, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads,

  tālrunis 63220551; 26324975.

  • Rojas pagasta pārvaldē, Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads,

     tālrunis 63232050; 27234281.

  • Mērsraga pagasta pārvaldē, Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga pagasts, Talsu novads,

    tālrunis 28757923.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē zvejniecību  

SVARĪGI:

  • Zvejas žurnāls TIKAI elektroniski
  • Piekrastes zvejā 1 zvejas laivu drīkst izmantot ne vairāk kā 3 zvejnieki
  • Ja pašpatēriņa licence  un protokols netiek parakstīts līdz 28.februārim, tiesības izmantot piešķirtos  zvejas rīkus tiks anulēta 

LVĢMC un VUGD brīdina

LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS CENTRS un VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS informē, ka: 

Latvijā 11.-12.02.2024. nakts otrajā pusē Latviju no dienvidiem sāks šķērsot nokrišņu zona, kas nesīs atkalu - sasalstošu lietu, smidzināšanu. Uz ceļiem un citām virsām veidosies stiprs apledojums, kas saglabāsies arī 12.02. dienā. Gaidāms, ka 12.02. no rīta vietām valsts ziemeļaustrumu rajonos apledojums būs ļoti stiprs.

Brīdinājums spēkā no plkst. 06:00 12.02.2024. līdz plkst. 20:00 12.02.2024.

Brīdinājuma līmenis:

 

 

X

 

ZAĻŠ

DZELTENS

ORANŽS

SARKANS

Hidrometeoroloģiskie apstākļi nav bīstami

Esi informēts!

Esi gatavs!

Rīkojies!

 

ESI GATAVS, ka apledojums plašās teritorijās traucēs transporta kustību uz ceļiem un dzelzceļiem, gaisa satiksmi, kā arī gājēju pārvietošanos u.c. āra aktivitātes. Pārvietojoties pa ceļiem, esi ļoti uzmanīgs, ieplāno ilgāku laiku. Apledos arī vadi un koku zari – to svars būtiski pieaugs un ir risks, ka tie lūzīs

 

Aktuālajai brīdinājumu informācijai sekojiet bridinajumi.meteo.lv/

Ja hidrometeoroloģiskie apstākļi ir radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruņa numuru 112!

Ziņas