Ziņas

Izlaidums Rojas novada Sporta skolā

22. augustā Rojas brīvdabas estrādē notika Rojas novada Sporta skolas basketbola, burāšanas un vieglatlētikas nodaļu audzēkņu izlaidums. Sporta skolu absolvēja 21 jaunais sportists. Šis bija trešais sporta skolas izlaidums. Lai arī laika apstākļi mūs nelutināja, tomēr sveikt absolventus bija ieradušies daudz viesu. Trenerus un direktori šajā svētku reizē sveica un teica paldies par jauno sportistu audzināšanu Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un izpilddirektors Jānis Pūce.

Basketbola programmu absolvēja 10 audzēknes. Basketbola treneris Valdis Dombrovskis par meiteņu basketbola komandu saka atzinīgus vārdus: “Viena par otru ceļās un krīt, dažreiz vārda tiešā nozīmē, cīnītājas, savstarpēji draudzīgas, izpalīdzīgas, ātri aizmirst aizvainojumus, vārdu sakot – draudzīga komanda! 2018. un 2019. gadā komandas sešas meitenes – Tīna, Paula, Laura, Megija, Zelda un Andžela kopā ar Talsu sporta skolas meitenēm Latvijas jaunatnes basketbola līgas sacensībās ir izcīnījušas 6. vietu Latvijā. Sporta skolas audzēkne Tīna Bernāne 2019. gadā bija iekļauta Latvijas izlases kandidātu sarakstā U-14 vecuma grupā. Tīna arī piedalījās Eiropas NBA junioru līgas nometnē Italijā.”

Burāšanas programmu absolvēja 4 audzēkņi. Burāšanas treneris Gunārs Reinholds par šo grupu saka: “8 gadu laikā audzēkņi ir daudz ko piedzīvojuši gan treniņos, gan sacensībās. Ir izgaršots jūras sāļais, ezeru saldais un baseina ķīmiskais ūdens. Uz visām ūdens virsmām tagad protam droši noturēties. Cīņā  ar dabas spēkiem – vēju un viļņiem – no bailēm ir aizrāvusies elpa, bet esam izbaudījuši to adrenalīna devu, ko dod laivas lidojums pa viļņu galotnēm. Laikam jau nav arī tāds burātājs, kurš nebūtu izbaudījis sāpīgu sitienu ar grotbomi. Protams, ir lijušas prieka asaras par panākumiem un pārdzīvots sarūgtinājums par zaudējumiem. Tas viss ir aiz muguras, un šodien esam te laimīgi saņemt apliecības un lepni teikt – es protu burāt.”

Vieglatlētikas programmu absolvēja 7 audzēkņi. Vieglatlētikas trenere Anita Raspopova par savas grupas audzēkņiem saka: Priecājos par tiem audzēkņiem, kuri ir sasnieguši kādu sporta klasi vieglatlētikā, kā arī par audzēkņu  uzlabotajiem personīgajiem rezultātiem. Tas rada gandarījuma sajūtu par paveikto. Audzēkņiem tika mācīts priecāties ne tikai par saviem sasniegumiem, bet arī par grupas biedru veikumu. Ļoti priecājāmies par to, ka mums tika dota iespēja trenēties renovētajā stadionā. Patīkami, ka audzēkņi ir savstarpēji draudzīgi arī ārpus treniņiem un mācībām skolā. Vēlu absolventiem turpināt trenēties un sasniegt vēl labākus rezultātus!”

Lasot absolventu iesūtītās atbildes uz jautājumu “Ko tev devis sports tavā dzīvē?” biju lepna un aizkustināta par sporta skolas audzēkņu atbildēm. Visiem absolventiem sports viņu dzīvē ir ļoti nozīmīgs un svarīgs, daļa no viņu dzīves. Basketbola nodaļas absolvente Enija Mitenberga stāsta: “Sports man nozīmē cīņu. Ne jau ar citiem sportistiem vai komandas biedriem, bet gan cīņu pašai ar sevi. Tas ļauj man labāk iepazīt un izprast sevi, saprast savas spējas, un to, cik ilgi esmu gatava pārvarēt sevi un grūtības, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Sports man ir kā izaicinājums, kurš mudina darīt vairāk.” Vieglatlētikas nodaļas absolventes Egijas Akmeņlaukas domas par sportu: “Sports man nozīmē ļoti daudz, tas ir manas dedzības un smaida autors, jo pēc treniņiem vienmēr jūtos piepildīta, laimīga un pateicīga, jo ne visiem ir dota tāda iespēja – labi redzēt, skriet, vingrot un lekt. Sports ir manā sirdī un ļoti ceru, ka tas nekad, nekad nezudīs.” Burāšanas nodaļas absolvents Rihards Bramanis ir atklāts: “Burāšanas sporta veids ir devis man izjust adrenalīnu vējā un viļņos, kā arī pārbaudīt savu baiļu robežu, jo tu esi viens ar jūru, kura ir stiprāka par tevi. Esmu sapratis, ka galvenais ir nemēģināt uzvarēt jūru, svarīgi ir tikt galā pašam ar sevi. Esmu iemācījies pieņemt ātrāk lēmumus, un tas noteikti man palīdzēs turpmākajā dzīvē.”

Svētku gaisotni izlaidumā papildināja mūzika. Paldies skaistās balss īpašniecei Daigai Lakšmanei,  paldies mūziķiem Antrai Upeniecei un Sandrim Upeniekam par brīnišķīgajiem priekšnesumiem, paldies burāšanas nodaļas audzēkņiem Miķelim Gitendorfam, Rihardam Bramanim, Eduardam Čeksteram un viņu pedagoģei Marutai Zemturei par virtuozo ģitāras spēli. Vēlos teikt lielus paldies pasākuma vadītājai Vitai Zemturei par tā raito norisi, estrādes vadītājai Madarai Aizgrāvei par sniegto atbalstu izlaiduma organizēšanā, pasākuma apskaņošanas meistaram Marekam Štālam par profesionalitāti, fotogrāfam Raitim Strautmanim par skaistajām fotogrāfijām.

Brazīlijas futbola leģenda Pele ir teicis: “Jo grūtāk tev nāca uzvara, jo vairāk tu esi laimīgs, ka sasniedzi to!”. Novēlu absolventiem būt laimīgiem, un turpmāk skaistas un grūtas uzvaras sportā! Paldies treneriem A.Raspopovai, G.Reinholdam un V.Dombrovskim par ieguldīto darbu jauno sportistu trenešanā astoņu gadu garumā! Paldies Rojas novada domei par finansiālo un morālo atbalstu! Paldies audzēkņu vecākiem par sadarbību un atbalstu visus šos gadus! Uz tikšanos nākošajā izlaidumā 2021. gadā.

Sporta skolas direktore T.Kirilova

 

ZAĻUMBALLEI BŪT!

Šo vietu no visas sirds gribas saukt par visskaistāko zaļumballes vietu pasaulē! Dzelžu mājas atpūtas vieta, kurā, ar saimnieku Egila un Indras Zigatu laipnu atļauju un pretimnākšanu, jau trešo gadu tiek rīkota “Valgalciema zaļumballe”, pavisam noteikti atbilst tam, lai to šādi godātu. Jūras klātbūtne, gulbji un saulriets fonā, šūpoles un vecie rati, netālu kūpošs kūriņš – tas viss sniedz mājīguma, omulības un romantikas sajūtu. Kopš šai vietā Rojas novadā “iegriezām” simtgades zaļumballi, nu jau ik gadu augusta vidū notiek rosība. Lai gan vasaras sākumā šķita, ka stingrie pulcēšanās aizliegumi un ierobežojumi nepieļaus jaukās tradīcijas turpināšanu, tomēr notikumi iegrozījās labvēlīgi un varējām ar prieku paziņot – zaļumballei arī šogad būs būt! Un tā 15. augustā uz Dzelžiem atkal ceļoja soli, skaņu aparatūra, lielais zupas katls, klavieres un citas svētkiem noderīgas lietas – lai viss varētu notikt pēc pilnas programmas.

Šogad priecīgajam vakaram piebiedrojās sportisks rīts, jo pēc septiņu gadu pārtraukuma tika spēlēm sagatavots volejbola laukums un notika dažādas  aktivitātes lieliem un maziem – sacensības volejbolā, enkura celšanā,  petankā  u.c . Sporta sacensību organizators Roberts Kreicbergs, kuram palīdzēja arī Guna Kārklevalka atzina, ka viss izdevies labi.

Diena bija necerēti saulaina un silta un tai sekoja tikpat jauks vakars, kurā pa vienam un bariņos uz pasākumu sanāca kupls pulks skatītāju. Valgalciems ir izauklējis pašiem savas skanīgas dziedātājas un te ar prieku klausās Lindas Vicinskas un Aijas Kaļiņičenko skaistajās balsīs, bet ar klavierspēli, jūrai šalcot, priecēja Toms Kazimirisaņecs.

Reizēs, kad ciemnieki sanāk kopā, nu jau par tradīciju kļuvusi vietējās vēstures stāstu stāstīšana. Valgalciemam tā ir notikumiem bagāta, turklāt ir ļoti paveicies ar to, ka ir arī pašiem sava aizrautīga vēstures pētniece Egita Jansone. Ik gadu viņas iepriekšējiem stāstiem piepulcējas jauni. Šoreiz Egita iesāka stāstījumu par senajiem laikiem, kad Kursas piekrasti no Engures līdz Dundagai apklāja milzīgs mežs, un mežaino apvidu sauca par Sarkano cirķeli. Interesanti, ka tieši no šīs piekrastes kurši un šeit dzīvojošie lībieši veduši tirdzniecību ar jaundibināto Rīgu, turklāt kurši Zviedrijā ieņēma un pilnīgi izpostīja vidusszviedrijas bagātāko pilsētu Sigtunu, kas savā laikā bija Zviedrijas galvaspilsēta. Egitas stāsts aizveda arī uz bagātajiem hercoga Jēkaba laikiem, kad te bija aktīva saimnieciskā darbība. No Upesgrīvas līdz Rojai šais laikos uzbūvēti 116 latvju karakuģi, bet no Engures līdz Uguņciemam ( Valgalciems turpat blakus) darbojās daudzas rūdas raktuves, dzelzs cepļi un naudas kaltuves. Domājams, ka arī Valgaciemā bija gan cepļi, gan ķieģeļu ražošana, ne velti te mājām doti nosaukumi Cepļi, Grantiņi, Smilškalni, Ķieģeli, Dakstiņi, Strīķi. Tālāk sekoja atskats par baronu laikiem, kad Valgalciems piedrēja Nurmuižai, Strazdumuižai un Vandzenei. Īpaši interesanti bija uzzināt faktu, kas attiecās uz zaļumballes vietu – 1877. gadā 12. junijā Vandzenes muižkungs Nikolajs fon Heiginss no Valdegāles dzimtskunga Augusta fon Firksa nopirka četras sētas: Dzelžus, Ķiekas, Punķus un Gustus. Šo četru māju pirkšanas akta, kurš iezīmēts plānā, kopiju  Egita uzdāvināja Dzelžu mājas saimniecei. Egita šī gada stāstos palaboja savu iepriekš teikto, jo viņai šķitis, ka visos avotos minētā dzimšanas vieta izcilajam zinātniekam Jānim Bickim ir Valgalciema Ķelles un Beķeri ir kļūda, bet, pateicoties novadpētniecei Dacei Alsbergai, ir apstiprinājies fakts, ka patiešām tā ir bijis – tai laikā viņa vecāki dzīvoja Beķeros. Tiem, kas ieinteresēti uzzināt vairāk par Valgalciema vēsturi, noteikti iesaku tikties ar Egitu un nesteidzīgā gaisotnē uzzināt šīs vietas norises cauri laika plūdumam. To ir pārsteidzoši daudz !

Tāda kopā sanākšanas reize arī ir īstā, kad var pateikt paldies saviem līdzcilvēkiem. Valgalciemnieki tika aicināti ieteikt, kuri būtu to pelnījušiun svētku reizē pašu pateicības rakstus “Par labiem darbiem Valgalciemā” saņēma Andrejs Jansons, Jānis Porietis, Ervīns Kirkops, Igors Duburs un Skaidrīte Valtere. Iesakot nominantus, valgalciemnieki ar pateicību stāstīja, par kādiem sirdsdarbiem saka paldies – Jānis izlicis visiem pieejamas urnas atkritumiem, Skaidrīte nesavtīgi palīdz autoveikaliņa darbos, bet Andrejs, Igors un Ervīns ir bezgala izpalīdzīgi un nekad neatsaka palīdzību ciema ļaudīm.

Ar īpašu sveicienu Dzelžu mājas saimniekiem bija ieradusies Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Viņa teica laba vēlējumus un paldies Zigatu ģimenei par to, ka ik gadu šeit tiekam laipni uzņemti.

Pēc svētku sveicieniem skatītāju priekam tika izrādīts jaunākais Rojas kultūras centra amatierteātra veikums – Rutku Tēva luga “Inteliģentas meičas”.  Aktieriem un režisorei Sigitai Līdakai šajā “ierobežojumu sezonā” nebūt nebija viegli uzturēt kolektīva garu un vēl iestudēt jaunu izrādi vasarai. Tomēr aktieri – Sarmīte Smilga, Iluta Graudina, Inese Priede, Niveta Grīnīte, Edmunds Jēgermanis, Oskars Mitenbergs un Andrejs Līdaks ar savu uzdevumu tika galā godam. Gan īsais mēģinājumu laiks, gan spēle neierastos apstākļos brīvdabā nebija šķērslis, lai iepriecinātu klātesošos. Vienprātīgie aplausi pēc izrādes liecināja, ka viss ir izdevies.

Kā jau ciema svētkos pieklājas, milzīgā katlā tika vārīts svētku cienasts – lašu zupa. Lai garšīgā viruma pietiktu visiem, ierasti rūpējās omulīgā saimniece Dina Čuba.

Kopš filmas “Gūtenmogens un Vienciems” tapšanas laikiem, valgalciemnieki ir draugos ar aktieriem un tie tiek gaidīti ciemos. Šogad aicinājām Indru Burkovsku. Kopā ar kolēģi Rutu Vītiņu viņa iejutās čigāniešu lomā un sagādāja jautrus mirkļus apkārtējiem gan ar vietējo ļaužu apdziedāšanu, gan anekdotēm un jautriem stāstiem.

Un pats galvenais, protams – ballēšanās.  Lieliskā dueta “Karakums” muzikantu Kaspara Tīmaņa un Normunda Jakušonoka vadībā malā sēdētāju nebija, izdejošanās bija no sirds!

Un tā, lai gan pavasarī šāda doma likās bezcerīga, šī gada “Valgalciema Zaļumballe” aizvadīta.

Kad jautāju saimniekam Egilam – “Nu ko? Nākamgad turpinām? “ Atbilde bija – “Protams!”

Sakot arī savu paldies Zigatu ģimenei, gribu pateikties par sadarbību un atbalstu arī Egitai Jansonei, Aijai Kaļiņičeko, Lindai Vicinskai un Tomam Kazimirisaņecam, Rojas DzKU puišiem, Rojas Mūzikas un mākslas skolai, Zanei Vaivodei, Andrim Zemelim, Dinas Čubas saimei, kā arī saviem kolēģiem Marekam Štālam un Ārijai Veidei.

Dace Broka

Rojas novada kultūras pasākumu organizatore

ĢBAC “Brīnumiņš” īstenos projektu ilgtspējīgai Dienas aprūpes centra darbībai

Šī gada augustā ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš” uzsāk Eiropas sociālā fonda atbalstītā projekta “Tu vari tāpat, kā es” īstenošanu, projekta Nr. 9.2.2.3/20/A/005, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ĢBAC “Brīnumiņš” Dienas aprūpes centra darbību, nodrošinot un paplašinot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un to pieejamību tuvu dzīvesvietai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem piešķirta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs no Talsu novada un Ziemeļkurzemes reģiona. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 206 750 EUR.

Projekts paredz nodrošināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 50 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, veicinot šo bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanos, ikdienai nepieciešamo spēju un prasmju attīstību, funkcionālo traucējumu mazināšanos un iekļaušanos sabiedrībā, kā arī 24 šo bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuvecākiem.

Plānots, ka 18 mēnešus projekta dalībnieki – gan bērni, gan viņu vecāki – saņems kopumā 15 sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pie dažādiem speciālistiem. Bērniem tiks nodrošināta iespēja saņemt individuālās mūzikas terapijas, fizioterapijas, ergoterapijas, Montessori, vizuāli plastiskās mākslas terapijas, kanisterapijas, psihologa, logopēda, audiologopēda, silto smilšu nodarbības, kā arī piedalīties mūzikas un dabas vides estētikas grupu nodarbībās, kuru mērķis ir veicināt bērnu socializēšanos, kā arī esošo sociālo prasmju nostiprināšanu un jaunu ikdienai nepieciešamo prasmju apgūšanu.

Savukārt projekta dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuvecākiem tiks nodrošinātas individuālās fizioterapijas nodarbības un psihologa konsultācijas, kā arī tiks nodrošināta iespēja piedalīties vecāku grupu nodarbībās, kuru mērķis ir veicināt vecāku socializēšanos, sniegt atbalstu un veikt grupas dalībnieku izglītošanu un apmācību, ar mērķi nodrošināt psihoemocionālā līdzsvara saglabāšanu, kā arī sekmēt ģimeņu saliedētību un palielināt grupas dalībnieku kapacitāti pašaprūpē un bērnu aprūpē, gūstot atelpu no ikdienas pienākumiem un grūtībām.

Projekta rezultātā būs iespējams palielināt ĢBAC “Brīnumiņš” sniegto pakalpojumu apjomu, tādējādi mazinot esošās rindas uz pakalpojumu saņemšanu, turklāt projekts dos iespēju paplašināt Centra sniegto pakalpojumu klāstu, piesaistot jaunus speciālistus.

Līdz šim sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Centrā bez maksas varēja saņemt tikai bērni ar funkcionāliem traucējumiem no Talsu novada, bet projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta iespēja bezmaksas sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņemt arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem no Ziemeļkurzemes reģiona – Dundagas, Mērsraga un Rojas novadiem.

Projekta sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Projekta īstenošanas laiks: 03.08.2020. – 31.01.2022.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.3. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” 2. uzsaukums, projekta Nr. 9.2.2.3/20/A/005 “Tu vari tāpat, kā es”

Sacensībās Spārē Rojas invalīdu biedrībai 1. vieta

5. augustā Rojas invalīdu biedrības sportiskākie ļaudis devās uz Spāri, lai mērotos spēkiem ar Talsu, Mērsraga un Kuldīgas invalīdu biedrību sportistiem.

No rojeniekiem veiksmīgākie šoreiz izrādījās Inta Lorence (1. vieta bumbiņu mešanā spaiņos), Mārīte Strādere (3. vieta zivju vēršanā), Skaidrīte Freimane (2. vieta zābaka mešanā un 2. vieta veiklo roku braucienā)), Sarmīte Ceplēviča (3. vieta šautriņu mešanā), Aija Bērziņa (1. vieta veiklo roku braucienā). Veiklo roku braucienā piedalījās arī Ēriks Jugbārdis, izcīnot 1. vietu vīriešu konkurencē. Arī stafetē, kurā piedalījās Mārīte Strādere, Skaidrīte Freimane, Sarmīte Ceplēviča un Māra Sļepcova, mūsu dāmām 1. vieta. Arī komandu kopvērtējumā Rojas invalīdu biedrības komanda ieguva pārliecinošu 1. vietu.

Kā pastāstīja biedrības sporta organizētāja Māŗīte Strādere, pēc sacensībām visi sportotāji atpūtas kompleksā “Murds” - baudīja zivju zupu, pārrunāja notikušās sacensības un kala nākotnes plānus.

Dace Klabere

D. Lagzdiņas foto

Ziņas