Ziņas

Ekonomikas ministrs vizītē Rojā iepazīstas ar vietējo uzņēmējdarbību

4. septembrī Rojā viesojās Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Kopā ar ministru bija arī LIAA vadītājs Kaspars Rožkalns un pārstāvis no ALTUM. Savukārt Roju pārstāvēja domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, Rojas ostas pārvaldnieks Jānis Megnis un uzņēmēja Zane Vaivode.

Galvenie sarunu temati – Rojas ostas attīstība un uzņēmējdarbība novadā. Viesi apmeklēja Rojas novada Sporta skolas burāšanas nodaļu, kur par Rojas novada jauno burātāju sasniegumiem pastāstīja treneris Gunārs Reinholds, pabija kuģu remontdarbnīcā, apskatīja ostas teritoriju. Pēc tam ministrs un delegācija devās uz zivju apstrādes uzņēmumu SIA “Banga Ltd”, kur tikās ar tās valdes priekšsēdētāju Ingu Veckāganu. Uzņēmējs iepazīstināja klātesošos ar saražoto produkciju un uzņēmuma nākotnes plāniem. Viesi bija sajūsmā par nodegustēto produkciju, iepakojuma kvalitāti un uzņēmēja apņēmību iekarot ne tikai savu vietu kopējā zivju konservu tirgotāju tirgū Latvijā un Eiropā, bet arī ārpus tās robežām. Jau šobrīd SIA “Banga Ltd” produkcija tiek tirgota arī Japānā.

Pēc vizītes Ekonomikas ministrs atzina, ka Latvijas mazās ostas ieņem stabilu vietu Latvijas ekonomikā un ir izveidojušās par reģionālās ekonomiskās aktivitātes centriem. Galvenie ostu darbības virzieni ir gan kokmateriālu eksports, gan zvejniecība, gan jahtu uzņemšana. Priecē, ka mazo ostu darbībā un uzņēmumos, kas saistīti ar ostu pakalpojumiem, tiek nodarbināti vietējie iedzīvotāji. Ministrs pārliecinājās, ka ostās tiek izstrādāti arī jauni investīciju projekti, kas ļauj attīstīt uzņēmējdarbību un veicināt konkurenci. Pēdējo gadu laikā arvien vairāk mazo ostu apkalpo arī jahtas, piedāvājot remonta, ziemošanas un citus pakalpojumus kuģotājiem no ārvalstīm, tā popularizējot Latviju kā tūrisma objektu.

Dace Klabere

Rojā “Senās uguns nakts” pasākumā, dziedot dzīves svinēšanas himnu un dedzinot uguns skulptūru, atvadās no vasaras

29. augusta vakarā jau 22 reizi Rojas kultūras centra darbinieki aicināja interesentus uz vasaras noslēguma pasākumu “Senās uguns nakts”. Spītējot nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, pasākums pulcēja teju 1000 ļaužu, kuri bija izvēlējušies no vasaras atvadīties šādi – sanākot kopā, baudot labu mūziku un skatoties, kā jūra un uguns veido īpašu maģiju.

Kā atgādināja Rojas novada kultūras pasākumu organizatore Dace Broka, šajā vakarā pie jūras ugunskurus iededzina gan mūsu kaimiņi tepat tuvākajos ciemos pie jūras, gan valstis ap Baltijas jūru. To darām par godu mūsu senčiem jūrā gājējiem, un ar domu par to, kādu jūru mēs atstāsim nākamajām paaudzēm – cik tā būs tīra un dzīva.

Šovasar, kad televīzijas kanālos un radiostacijās nemitīgi ziņo par pandēmiju, kas iekarojusi pasauli un tik daudz ko izjaukusi mūsu plānos, pasaule vienojusies jaunā dejā – Jerusaleme challenge, tā pierādot, ka esam saglabājuši dzīvesprieku un možu garu arī jaunajos apstākļos. Pēc Evas Fricbergas uzaicinājuma visas dejojošās dāmas tikai šajā dienā tikās uz pirmo mēģinājumu un jau pulksten 20.00 dāmām uzgavilēja visi estrādes tribīnēs esošie ļaužu simti.

Un tad jau kārta uzstāties arī šī vakara brīnišķīgajiem viesiem, kuru uzvārdi komentārus neprasa – dziedātājam Daumantam Kalniņam un ģitāras virtuozam Kasparam Zemītim. Šis tandēms aizrāva skatītājus jau ar pirmajām mūzikas skaņām. Skatītāju ovācijas, aplausi, līdzi dziedāšana – publika no sirds novērtēja un izbaudīja abu mākslinieku sniegumu. Koncerta izskaņā visi vienojās kopīgā Lilioma dziesmas kopdziedāšanā. Atgādināšu, ka dziesma sākotnēji rakstīta 70. gados Nacionālā teātra izrādei, bet vēlāk kļuvusi par Nacionālā teātra himnu un ne tikai. Zinu, ka to par savu himnu izvēlējušies augstskolu studenti, un pamazām tā no dziesmas izrādei pārvērtusies par dzīves svinēšanas himnu, ko apliecināja arī publikas aktīvā līdzi dziedāšana.

Lai arī nepameta sajūta, ka koncerta apmeklētāji vēl ilgi būtu klausījušies mākslinieku uzstāšanos, uz skatuves kāpa Uldis Balga, aicinot klātesošos uz uguns skulptūras aizdedzināšanu jūras malā. Šajā vakarā ar ugunīgas skulptūras performanci “Lauztie viļņi” mūs priecēja mākslinieki Uldis Balga un Agris Dzilna no radošās apvienības “Akciju sabiedrība”. Uguns iedegšana šajā vakarā ir Agra Dzilnas uzdevums, kuram ir savs īpašais uguns iedegšanas rituāls. Un tad tas notika – viļņi iezaigojās! Skats fantastisks, lai arī mazliet skumjām apvīts ar domām par aizgājušo vasaru.

Kā atzīmēja dzejniece Maija Laukmane, tā bija iespēja sasveicināties ar dzirkstelēm gaisā un jūru. Un ar ļoti īpašu kopsajūtu, kad lielā ļaužu pulkā saveidojies siltums, kas ir lielāks, nekā tikai uguns veidotais.

Rojas kultūras centrs pateicas par atsaucību pasākuma organizēšanā Rojas DzKU, Maratam Šeinam, Gatim Simanovičam, Dacei Zembahai, z/s “Pilači”, SIA “Jaunbaltiņi”, Rojas TIC, Rojas brīvdabas estrādei, Andrim Zemelam, Evai Fricbergai un dejotājām, Daumantam Kalniņam un Kasparam Zemītim par pozitīvo emociju varavīksni pavisam pelēkā un lietainā vakarā, Agrim Dzilnam un Uldim Balgam par uzticīgo sadarbību jau 19 gadu garumā radot ugunīgus brīnumus Rojas pludmalē, un skatītājiem, kas nenobijās no lietainā vakara, atnāca un ļāva sajust savu prieku. Savukārt manis pašas īpašais paldies “Raida Roja” , kas arī man, atrodoties pašizolācijā, ļāva mājās izdzīvot šo vienu no skaistākajiem pasākumiem, kas pulcināja jūras, mūzikas, vēja, ūdens un uguns draugus.

Dace Klabere

Zinību diena PII “Zelta zivtiņa” kopā ar klauniem Čiku un Čapu “Atnāc, kopā būs jautri!”

Pirmais septembris PII “Zelta zivtiņa” sākās agri no rīta ar klauniņu Čapa (skolotāja Iveta) un Čika (skolotāja Mudīte) rosīšanos, gatavojot atrakcijas un pārsteigumus iestādes audzēkņiem un viņu vecākiem. Kā pirmos klauniņi sagaidīja Aleksu Eniju ar mammu, kurai pirmajai bija iespēja iemēģināt svētku atrakciju ceļs, kurš izvietots uz jaunā bērnudārza bruģa, kurš tikko nodots lietošanai iestādes darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem. 

Klauniņš Čaps visus sagaidīja pie vārtiem ar skaļiem taures pūtieniem, aicinot katru bērnu palīdzēt uzpīkstināt tauri, un doties atrakciju ceļā – pildīt šos atbildīgajos uzdevumus.  Bērnus mudināja klauniņš Čiks - iet pa tiltiņu, pabarot trusīšus ar burkāniem, izlēkāt pa pēdiņām, pacienāt divus vīriņus brokastīs ar oliņām, iesist bumbu vārtiņos un kopā ar vecākiem atrast zivtiņu ar savu vārdu un uzvārdu, piespraust to pie pārējo “Zelta zivtiņa” audzēkņu zivtiņu pulka, iegūstot titulu “Tu esi “Zelta zivtiņas” audzēknis”.

Pulksten desmitos klauniņi devās jokoties un rādīt dažādus trikus katrā grupiņā. Mazie “Asarēni” šogad bija tik drosmīgi, ka uzmanīgi vēroja klauniņu darbošanos un piedalījās rotaļā “Ai, rociņas”. “Stagarēni” nosauca ciparus un priecājās par karuseļa griešanu un svētku salūtu ar bumbiņām, bet “Karūsiņas” un “Burbulēni” aktīvi iemēģināja roku lentas griešanā un vingrinājumos, kurus klauniņš Čiks mācīsies cirka skolā. Bērni gāja rotaļās, grieza svētku karuseli un priecājās par bumbiņu salūtu. Kā kārums katrai grupai tika saimnieču Lienes un Sandas ceptie svētku kliņģeri, bet klauniņi aicināja vadītāju Ivetu pārgriezt lentu un atklāt jauno iestādes bruģi, savukārt vadītāja sveica jaunās skolotājas Samiru un Zani ar pievienošanos iestādes pedagogu saimei. Paldies Rojas novada domei, vadītājai Ivetai Pastorei, saimniecības pārzinei Annai Tomsonei un čaklajiem SIA “Kalve” darbiniekiem, kuri mums sagādāja lielisko iespēju – katru rītu doties uz mūsu “dārziņu ” pa jaunu, līdzenu, ornamentiem rotātu bruģi! Lai visiem veiksmīgs, panākumiem bagāts un radošs jaunais 2020./2021.mācību gads!

Skolotāja Iveta Rozentāle

Rojas brīvdabas estrādē ieskandināta Zinību diena

Ar skanīga zvaniņa skaņām 1. septembrī Rojas brīvdabas estrādē tika iezvanīts 1. septembris – Zinību diena. Pirmie uz skatuves vietas ieņēma pirmklasnieki savu audzinātāju Ilgas Mazkalniņas un Jolantas Švarcbahas vadībā. Tradicionāli katra pirmklasnieka mazā plaukstiņa iegūla divpadsmito stiprajās rokās.

Pasākuma vadītāja, direktores vietniece audzināšanas darbā, Elīna Memrikova sveica svētkos visus audzēkņus, vecākus, vecvecākus, un pēc Valsts himnas atskaņošanas deva vārdu Rojas vidusskolas direktorei Santai Veidei.

Skolas direktore savā uzrunā klātesošajiem atzīmēja, ka šis mācību gads būs īpašs ar to, ka skola atzīmēs savu 55. dzimšanas dienu. Prieks arī par to, ka šogad būs veselas divas pirmklasnieku klases. Protams, nozīmīgs šis gads būs arī divpadsmitajiem, bet pāri visam īpašs prieks par to, ka pēc ilga laika perioda mums visiem atkal ir izdevies sanākt kopā.

Klātesošos sveica arī Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Pēc viņas domām viss šajā dzīvē paiet ļoti ātri, un arī šī svētku diena ir tikai ieskrējiens pirms lielā skrējiena. Domes priekšsēdētāja priecājās par kupli apmeklēto Zinību dienu un aicināja klātesošos būt atbildīgiem pret savu un savu līdzcilvēku veselību, lai kādā brīdī atkal neturpinātos pavasarī iesāktās pidžammācības. Kā uzsvēra domes priekšsēdētāja, liela atbildība šajā mācību gadā gulsies uz Rojas vidusskolas administrācijas pleciem, jo visiem ir jābūt gataviem straujai lēmumu pieņemšanai un rīcībai. “Esiet saprotoši un atbalstoši”, aicināja domes priekšsēdētāja, un ar ziediem sveica skolas direktori, aicinot uz tādu pat sadarbību arī turpmāk.

Skolas direktore atzīmēja, ka zvaniņš Rojas estrādē skan pirmo reizi un priecājās par iespēju atkal būt visiem kopā, kas nav baudīta kopš 12. marta. “Vai varējām iedomāties, ka mācības klātienē un sarunas skolā būs kaut kas īpašs? Vai varējām iedomāties, ka distances ievērošana mūs nevis šķirs, bet gluži otrādi – satuvinās?”, retoriski jautāja Santa Veide. Kā atzina direktore, ir radušās daudz atziņas un pārdomas par laiku, kad mācījāmies mājās. Joprojām nerimstošā pandēmija mums atgādina, ka jebkurā brīdī atkal varētu būt jāpieņem lēmums par mācīšanos mājās, tādēļ skolas direktore aicināja ievērot visus drošības pasākumus, rūpēties par sevi un tuviniekiem, un būt atbildīgiem, lai pasargātu savu un tuvinieku veselību, jo laiks, ko visi pavadīja, mācoties mājās, nudien nebija no vieglajiem.

Šogad mācības Rojas vidusskolā uzsāka 26 pirmklasnieki. Direktore vēlēja viņiem veiksmīgu šo mācību gadu, savukārt divpadsmitajiem – sasniegt visus augstākos mērķus Rojas vidusskolā. Pēc Santas Veides teiktā, šogad skolā turpināsies iesāktās pārmaiņas. Sāksies jauns izglītības saturs 1; 4; 7. un 10. klasē. “Aicinu visus iedvesmoties un sadarboties, meklēt risinājumus un nebaidīties kļūdīties. Kopā plānosim darbu un kopā mācīsimies. Meklēsim iespēju, kā izdarīt, nevis otrādi – nedarīt”, aicināja skolas direktore. Skolēniem būs jauni mācību priekšmeti, kā, piemēram, inženierzinības. Vairāk būs jāizmanto tehnoloģijas, tāpēc arī skolā ir iegādāta jauna interaktīvā tāfele, ar kuru strādās skolotāja Lāsma Jaunozola. Cerot uz veiksmīgu sadarbību ar Rojas novada domi, šādas tehnoloģijas tiks iegādātas arī turpmāk.

Skolas direktore pateicās arī uzņēmējiem Jurātei un Jurim Labarēvičiem par atbalstu ne tikai svētkos, bet arī ikdienā, un viņu dāvinājums skolai – fototapete ar Pasaules kartes attēlu - oktobra brīvdienās tiks pielīmēta trešā stāva foajē.

Rojas vidusskolas kolektīvs strādā pēc labākās sirdsapziņas, lai visi skolā justos droši un komfortabli. Katrs darbinieks cenšas kaut ko salabot un pilnveidot. Jauns apgaismojums ierīkots informātikas klasē, sakārtots santehnikas mezgls, ķīmijas kabinetā ir jauns grīdas segums, bet skolotājas Lāsma Jaunozola un Evita Maure-Riekstiņa par saviem līdzekļiem un  ieguldīto darbu izremontējušas savus kabinetus. Direktore pateicās visiem skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem par skolas sapošanu jaunajam mācību gadam, un ar ziediem sveica direktores vietnieci saimnieciskajā darbā Adelīnu Veismani, kura allaž pārraudzīja katru darāmo darbu. Ar ziediem tika sveiktas arī jaunās “Pūcīšu” grupas skolotājas Vita Gideka, Ilze Šteinfelde un Lauma Kuzmuka, savukārt ar savu jauno fizikas skolotāju Ilgu Treimani, kuras pamata darbavieta ir Dundagas vidusskola, audzēkņi satiksies 7. septembrī.

Šajā svētku dienā tika sveikti arī tie skolēni, kuri pagājušajā mācību gadā guvuši izcilas sekmes mācībās un sportā. Šī gada titula “Gada skolēns” ieguvējs ir 12. klases skolēns Kristaps Ričards Freimanis. Viņš skolas godu aizstāvējis un godalgotas vietas ieguvis sešās olimpiādēs un Zinātniski pētniecisko darbu lasījumu konferencēs Liepājā un Jelgavā. Ar godam nopelnītām dāvaniņām tika sveikti arī tie skolēni, kuri izcīnījuši godalgotas vietas, piedaloties Kurzemes reģiona un starpnovadu olimpiādēs, kā arī Kurzemes reģionālo zinātniski pētniecisko darbu lasījumos – Alise Maslobojeva, Ance Klauže, Viktorija Krailo, Kitija Maišele, Dāvids Liepa, Līna Jaunozola, Beate Emīlija Zeļģe, Adelīna Priekule, Adriana Holste. Savukārt Deniss Basalajevs tika sveikts par uzvaru Latvijas Valsts Mežu organizētajā uzlīmju konkursā “Jaunaudze”. Pateicību par ieguldīto darbu jauniešu sagatavošanā saņēma skolotājas Anita Kurmiņa, Svetlana Mediņa, Aigita Sprince, Anete Āboliņa-Ābola, Raida Koroļova, Māra Folkmane, Inga Puntule, Inta Plāte, Vita Freimane, Gaidis Riekstiņš-Maure, Lelde Ešenvalde, Undīne Lemberga.

Savukārt par sasniegumiem sportā apbalvoja Kārli Maķinski, Pēteri Alkšbirzi, Ģirtu Kirilovu, Kristeru Doniņu, Renāru Zūbergu, Ernestu Blumbergu, Megiju Lauru Mitenbergu, Kristapu Ābolu, Rūdi Auniņu, Agni Danielu Andersonu, Tīnu Luīzi Bernāni, Markusu Martinu Bernānu, Dāvi Krišu Ozoliņu, Ivo Kiršteinu, Lauru Dīriņu, Paulu Fjodorovu, Elīnu Cišeiko, Rihardu Bramani, Egiju Akmeņlauku, Zeldu Alisi Cielavu, Ievu Alksni, Māru Grīnīti, Niku Bernānu, Luīzi Amolu, Paulu Bernāni, Aigaru Bērziņu, Dēziju Smaiži un Kristapu Andi Insbergu. Pateicību par skolēnu sagatavošanu saņēma skolotāji Rudīte Bārdiņa, Juta Volanska, Anete Linde un Jānis Volajs.

Jau pagājušajā mācību gadā Rojas vidusskolā aktīvi darbojās skolas vecāku dome, un arī šajā svētku reizē tās priekšsēdētāja Kristīne Maslovska sveica svētkos skolotājus un vecākus, bet skolēniem vēlēja nākt uz skolu ar prieku.

Svinīgā pasākuma noslēgumā bērni tikās ar Vienradzi – košu, krāsainu, atraktīvu būtni, kas aicināja pirmklasniekus un viņu pavadoņus dejot, vingrot un dziedāt, bet pēc tam visi klātesošie stājās gājienam cauri Rojai uz savām otrajām mājām – dzimto skolu.

Dace Klabere

Ziņas