Ziņas

Aicinām pieteikt Rojas novada iedzīvotājus apbalvošanai

Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, aicinām ikvienu iedzīvotāju, iestādi un uzņēmumu līdz šā gada 19.oktobrim, Rojas novada domē, iesniegt priekšlikumus par cilvēkiem, kurus godināt Valsts svētku pasākumā sekojošās nominācijās:

 • Par mūža ieguldījumu;
 • Par ieguldījumu novada attīstībā;
 • Par veiksmīgu uzņēmējdarbību;
 • Gada pedagogs;
 • Gada jaunietis;
 • Gada sportists.

Atzinības rakstu piešķir par:

 • Nozīmīgu ieguldījumu Rojas novada attīstībā;
 • Ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu Rojas novadā;
 • Veikumu Rojas novada un ārvalstu sadarbības veicināšanā;
 • Nopelniem Rojas novada tēla veidošanā u.c.

Iesniegumā norādīt informāciju par apbalvojamo (vārds, uzvārds, dzīves vieta, darba vieta vai nodarbošanās, juridiskām personām – nosaukums un vadītājs) kā arī precīzu formulējumu, par ko Atzinības raksts piešķirams un aprakstu par apbalvojamo - viņa nopelniem Rojas novadā vai sadarbībā ar Rojas novadu.

Dzeja dziedē

Septembra pirmajā pusē Latvijā norisinājās starptautiskais Dzejas dienu festivāls ar moto “Dzeja dziedē”. Pirmās Dzejas dienas tika sarīkotas 1965. gada 11. septembrī Komunāru parkā (tagadējā Esplanādē), tādējādi atzīmējot mūsu Tautas dzejnieka Raiņa 100. dzimšanas dienu, kurai par godu tika atklāts arī Raiņa piemineklis. Nākamā gada pavasarī Rakstnieku savienība nolēma Dzejas dienas rīkot katru gadu, tā iedibinot jaunu tradīciju, kas dzīvo līdz pat šim laikam. Parasti pasākums ilgst nepilnu mēnesi, un tajos notiek gan dzejas lasījumi, gan tikšanās ar pašiem dzejniekiem.

Dzejas dienu ietvaros arī Rojas novada bibliotēka aicināja uz Dzejas dienām veltītu pēcpusdienu “Es pateikšu dzejā un dziesmā”, kurā savās pārdomās un atmiņu mirkļos ar klausītājiem dalījās dziesminieks Andžejs Beļevičs.

Pasākumu atklāja bibliotēkas vadītāja Irēna Svitiņa, iepazīstinot klātesošos ar viesi un citējot dzejas festivāla manifesta autoru Henriku Eliasu Zēgneru: ”Dzeja dziedē. Iespējams, tu to vēl neesi piedzīvojis, bet ir tāds brīdis, kad dzejolis nostrādā. Tajā brīdī atkāpjas vientulība un tu pēkšņi esi kopā ar autoru, apkārtējiem un sevi pašu. Mēs esam trenēti dzīties pēc dzīves rezultātiem, bet dzeja apstādina un atgādina – tu neesi viens, mēs tevi dzirdam un saprotam. Tad nobrūk uzceltās sienas, tu attopies tīrs, godīgs, ievainojams un skaists, un dzīves ievilktās brūces var dzīt”.

Gandrīz divu stundu garumā Andžejs aizrāva klātesošos ar savu muzicēšanu un pārdomām par dzeju, dziesminiekiem, mūsu valodu un literatūru. Pēc viņa teiktā, dziesminieku pasaule ir ļoti daudzveidīga. Mēs visi zinām Valdi Atālu, Austru Pumpuri, Haraldu Sīmani, Ievu Akurāteri. Tā ir mūsu stabilā paaudze, bet ir arī vesela jauno dziesminieku paaudze. Tikpat dažāda ir arī dziesma un dzeja. Ir tik daudz dziesmu, ko patīkami dziedāt līdzi, sēdot pie ugunskura, kā Austras Pumpures un Imanta Kalniņa dziesmas. Ar Imantu Kalniņu, starp citu, sākās dziesminieku kustība. Un tai pašā laikā ir dziesmas un teksti, kas noteikti nav līdzi dziedamas, bet, kas liek un ļauj padomāt, pieskarties tekstam. Agrāk Andžejs savām dziesmām vairāk izmantojis savus tekstus, bet tad vienā brīdī viņu sākusi interesēt iedziļināšanās otra cilvēka tekstā, viņa domās. Bieži vien, lasot dzejoli, Andžejam ir grūti iedomāties dzejoli kā dziesmu. Kā teicis Haralds Sīmanis – ir dzejoļi, kuri nevar būt dziesmas, jo dzejolis ir tik spēcīgs, ka dziesma pazūd, un primārais paliek teksts.

Dzejas dienu pasākumā tika sveikta arī mūsu novadniece, rakstniece un dzejniece Dzintra Žuravska, kurai vēl šī gada nogalē iznāks jaunais dzejoļu krājums. Netika aizmirsts vēl kāds mūsu novada lepnums – Laimdota Grīnšteine.  Šī gada decembrī Laimdotai būtu 65. jubileja, bet Laimdota jau 10 gadus kā aizsaulē. Savā neilgajā mūža viņa sarakstījusi un paguvusi izdot vairākus romānus un dzejoļu krājumus. Divus Laimdotas sarakstītos dzejoļus Ilutas Graudiņas lasījumā noklausījāmies arī šajā pēcpusdienā, bet Laimdotu pašu visvairāk raksturo viņas pašas vārdi: “Dzeja ir kā taurenis. Dzīve arī. Atnāk no lielā noslēpuma, nolaižas uz spilgtākā zieda, un kādu mirkli, īsāku vai garāku, alkaini sūc nektāru un apbrīnā vai kāda cita iemesla dēļ pulsa ritmā šūpo spārnus. Tad aizlaižas – uz citiem dārziem vai pļavām.”

Dace Klabere

3 iemesli, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā.

 1. Saņemt e-pasta paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu ir ērti un veicot maksājumus pa ceturkšņiem, e-pasts vai īsziņa atgādina par maksāšanas termiņu. E-atgādinājums uz norādīto e-pastu tiek izsūtīts septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
 2. Maksāšanas paziņojumu varat saņemt, atvērt un iepazīties atrodoties jebkurā vietā. Iespējams, ne tikai saņemt paziņojumu, bet uzreiz arī veikt apmaksu internetbankā vai portālos www.epakalpojumi.lv, www.latvija.lv. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

 1. Videi draudzīga resursu izmantošana ir vēl viens iemesls maksāšanas paziņojumus saņemt elektroniski. 2020. gada sākumā tika izsūtīti vairāk kā 1 milj. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi pa pastu. Iekšzemes pasta sūtījumu izmaksas par vienu vēstules izsūtīšanu ir 1 EUR, ņemot vērā, ka daļa nekustamā īpašuma īpašnieku atrodas ārpus Latvijas, izmaksas par vienu sūtījumu ir lielākas. Jāsecina, ka pašvaldības kopā samaksā vairāk kā 1 milj. EUR tikai pasta izdevumiem.

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

Nomaksāt nodokli iespējams ne tikai internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, bet arī pašvaldības norēķinu punktos un bankā.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties arī atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa tuvošanos.

Apsveikums

Dedz baltu gaismu sevī

Un visu labo, kas ir tevī,

Bez atlikuma citiem dod!

V. Steps

 

Sirsnīgs sveiciens Skolotāju dienā!

Būt skolotājam – tā ir misija. Lai pietiek spēka, enerģijas, pacietības un mīlestības katrai dienai!

 

Rojas novada domes vārdā,

Eva Kārkliņa, domes priekšsēdētāja

Ziņas