Ziņas

Izvirzi pretendentu Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem!

Ik gadu iedzīvotāji aicināti izvirzīt pretendentus Talsu novada pašvaldības augstākajiem apbalvojumiem, kas tiek pasniegti Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā. Arī šajā gadā Talsu novada pašvaldība gaidīs iedzīvotāju ieteiktus cilvēkus vai organizācijas, kas pelnījušas īpašu pateicību novada mērogā.

Pretendentus Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem Talsu novada Izcilības balva”, Talsu novada Atzinības balva” un Talsu novada Goda balva” piešķiršanai var izvirzīt Talsu novada pašvaldības amatpersonas, Talsu novada pašvaldības iestādes, Talsu novadā reģistrētās juridiskās personas, personas, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Talsu novadā vai kurām Talsu novadā pieder nekustamais īpašums, fiziskas personas, kuras Talsu novada teritorijā veic uzņēmējdarbību vai strādā algotu darbu, un Talsu novada iedzīvotāju grupas.

Apbalvojumu Talsu novada Izcilības balva” piešķir par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Talsu novada vārdu valstī un pasaulē. Apbalvojumu Talsu novada Atzinības balva” piešķir par būtiskiem nopelniem Talsu novada Attīstībā, saimnieciskajā darbībā, veselības aizsardzībā, kultūras, sporta, izglītības, sabiedriskajā un starptautiskajā darbībā, vai citās novadam nozīmīgajās jomās. Apbalvojumu Talsu novada Goda balva” piešķir par augsti profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā nozarē, novada vides vizuālā vai pozitīvā tēla veidošanā, vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.

Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu Talsu novada Izcilības balva” un Talsu novada Atzinības balva” piešķiršanai ir adresējami Talsu novada pašvaldības Apbalvojuma izvērtēšanas komisijai.

Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojuma Talsu novada Goda balva” piešķiršanai ir adresējami attiecīgās Talsu novada pašvaldības pilsētas un pagasta pārvaldes Apbalvojumu komisijai.

Iesniegumi par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumu piešķiršanai Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos svinīgajos pasākumos, kas tiek organizēti Talsu novada pilsētās un pagastos, ir iesniedzami līdz 2023. gada 29. septembrim Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos vai jebkurā no Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēm, vai nosūtot pa pastu, vai elektronisko pastu uz pasts@talsi.lv, pirms tam tos parakstot ar elektronisko parakstu.

Afiša: līderu akadēmija Kurzemē

NVO pārstāvji un aktīvi iedzīvotāji aicināti pieteikties mācību ciklam “Līderu akadēmija Kurzemē”

Jau trešo reizi biedrība “Kurzemes NVO centrs”  aicina piedalīties mācību ciklā “Līderu akadēmiju Kurzemē”. Bezmaksas mācības paredzētas NVO pārstāvjiem un aktīviem iedzīvotājiem, kuri vēlas radītu pozitīvas pārmaiņas apkārtējā vidē un sabiedrībā.

Nodarbības notiks no septembra līdz decembrim sešās Kurzemes pilsētās: Skrundā, Liepājā, Saldū, Tukumā, Valdemārpilī un Ventspilī.

Paralēli nodarbībām katra mācību grupa darbosies pie ideju attīstīšanas kādai kopīgai iniciatīvai, ko īstenos 2024. gada pirmajā pusē.

Mācību ciklā paredzētas piecas nodarbības, kurās dalībnieki varēs apgūt dažādas neformālās izglītības metodes grupas veidošanai un saskarsmes veicināšanai, pievērsties jautājumiem par aktīvu kopienu un kultūrvides veidošanu, gūt neierastas idejas pasākumu veidošanai, kas veicina cilvēku iesaisti un līdzdalību, piedalīties iniciatīvas izstrādes darbnīcā un mācīties, kā parūpēties par sevi pirms atbalsta sniegšanas citiem.

Nodarbībās galvenā uzmanība tiks pievērsta praktiski pielietojamām zināšanām un prasmēm, un tās vadīs attiecīgo jomu profesionāļi:

  • neformālās izglītības mācību vadītāja Staņislava Babina nodarbībā dalībnieki apgūs metodes grupas veidošanai, iepazīšanās un saskarsmes veicināšanai;
  • kopā ar Ziemupes kopienas veidotājām Dainu Vanagu un Daigu Kadeģi no biedrības "Ziemupīte”, dalībnieki pievērsīsies jautājumiem par aktīvu kopienu un kultūrvides veidošanu;
  • "Eiropas kustība Latvijā" ģenerālsekretāre Liene Valdmane dalīsies pieredzē par neierastām idejām pasākumu veidošanai, kas veicina cilvēku iesaisti un līdzdalību;
  • “Kurzemes NVO centra” un “Līderu akadēmijas” vadītājas Maija Jankovska darbnīcā dalībnieki strādās pie kopīgās iniciatīvas plānošanas;
  • supervizores, mentores un izglītības ekspertes Ingas Pāvulas nodarbībā būs iespēja apgūt, kā labāk parūpēties par sevi pirms steigties atbalstīt citus.

Pieteikšanās atvērta līdz 17. septembrim, pieteikuma anketas un plašāka informācija saitē:  https://kurzemesnvo.lv/lideru-akademija-kurzeme-2023/

Mācības ir bez maksas, to norisi finansiāli atbalsta Vācijas vēstniecība un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

 

Informāciju sagatavoja:

Kurzemes NVO centra

komunikācijas koordinatore

Kristīne Jonova

+37126386535

Informācijai

Rojas pagasta Rojas kapos, Kaltenes kapos un Valgalciema kapos svecīšu vakars 26.novembrī. 

Komandā ir spēks!Valsts jaunatnes programma
2 attēli

Komandā ir spēks!

20 Rojas pagasta jaunieši ir aizvadījuši sešas lieliskas projekta „Aktīvs jaunietis – mūsu tagadne un nākotne!” dienas, kuras laikā izkristalizējusies doma – ja nejauša grupa strādā kā  komanda, tad iespējams ir viss! Pat 20 jaunieši 18 sekundēs var iziet cauri virves aplim un izdarīt vēl daudz ko citu, sākumā šķietami nepaveicamu.

Valsts jaunatnes programma

Šādus un vēl dažādus interesantus uzdevumus jauniešiem bija jāveic Resiliences centra mentora Kārļa vadībā. Viņš un vēl divi palīgi ar jauniešiem darbojās trīs dienas Rojas, Rudes un Melnsila brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centros. Mentors Kārlis spēja jauniešus gan motivēt, gan sabārt. Tāpat jaunieši diskusijās apsprieda tādas aktuālas tēmas kā mobigs, tā riska mazināšanu un cēloņu izpēti.

Vēl jauniešiem bija lieliska iespēja tikt pie pašu apgleznotiem t-krekliem un savas gleznas, ko veidoja enkaustikas tehnikā. Projekts noslēdzās ar draudzības sporta spēlēm, kur jaunieši piedalījās stafetē, volejbolā, dvieļbolā un vēl dažādās individuālājās spēlēs. Sporta aktivitātēs tika izmantots projektā iegādāts spēļu inventārs – krāsu izpletnis, lielformāta jenga, vingrošanas nūjas, disku golfa mērķis un diski, stafetes maisi un krokets. Šajā pasākumā piedalījās jaunieši no visa Talsu novada. Ikviens pasākuma dalībnieks spēcinājās ar Rojas labākās saimnieces uz ugunskuru vārītu zupu, saņēma pateicību un praktiskas dāvaniņas.

Kā atzina paši jaunieši, projekts ir izdevies, katrs kaut ko ir ieguvis priekš sevis – zināšanas, pieredzi, sapratni, ka, darbojoties komandā, var daudz izdarīt.

Projekta mērķis bija, izmantojot neformālās mācīšanās aktivitātes, attīstīt Rojas pagasta jauniešiem ar ierobežotām iespējām nepieciešamās kompetences, veicināt jauniešu iniciatīvu, uzņēmību mācīties, iekļaušanos sabiedrībā un iesaistīties sabiedrības aktivitātēs. Par projekta līdzekļiem tika iegādāti materiāli radošajām nodarbībām, piesaistīts speciālists, iegādātas dažādas jautras un interesantas spēles, kā arī piemiņas balvas sporta spēļu dalībniekiem.

Projekts „Aktīvs jaunietis – mūsu tagadne un nākotne!” nr. VP2023/1-37 tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Inga Lēmane

Biedrība „Rasa” valdes locekle

Ziņas