Ziņas

Rojas brīvdabas estrādē ieskandināta Zinību diena

Ar skanīga zvaniņa skaņām 1. septembrī Rojas brīvdabas estrādē tika iezvanīts 1. septembris – Zinību diena. Pirmie uz skatuves vietas ieņēma pirmklasnieki savu audzinātāju Ilgas Mazkalniņas un Jolantas Švarcbahas vadībā. Tradicionāli katra pirmklasnieka mazā plaukstiņa iegūla divpadsmito stiprajās rokās.

Pasākuma vadītāja, direktores vietniece audzināšanas darbā, Elīna Memrikova sveica svētkos visus audzēkņus, vecākus, vecvecākus, un pēc Valsts himnas atskaņošanas deva vārdu Rojas vidusskolas direktorei Santai Veidei.

Skolas direktore savā uzrunā klātesošajiem atzīmēja, ka šis mācību gads būs īpašs ar to, ka skola atzīmēs savu 55. dzimšanas dienu. Prieks arī par to, ka šogad būs veselas divas pirmklasnieku klases. Protams, nozīmīgs šis gads būs arī divpadsmitajiem, bet pāri visam īpašs prieks par to, ka pēc ilga laika perioda mums visiem atkal ir izdevies sanākt kopā.

Klātesošos sveica arī Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa. Pēc viņas domām viss šajā dzīvē paiet ļoti ātri, un arī šī svētku diena ir tikai ieskrējiens pirms lielā skrējiena. Domes priekšsēdētāja priecājās par kupli apmeklēto Zinību dienu un aicināja klātesošos būt atbildīgiem pret savu un savu līdzcilvēku veselību, lai kādā brīdī atkal neturpinātos pavasarī iesāktās pidžammācības. Kā uzsvēra domes priekšsēdētāja, liela atbildība šajā mācību gadā gulsies uz Rojas vidusskolas administrācijas pleciem, jo visiem ir jābūt gataviem straujai lēmumu pieņemšanai un rīcībai. “Esiet saprotoši un atbalstoši”, aicināja domes priekšsēdētāja, un ar ziediem sveica skolas direktori, aicinot uz tādu pat sadarbību arī turpmāk.

Skolas direktore atzīmēja, ka zvaniņš Rojas estrādē skan pirmo reizi un priecājās par iespēju atkal būt visiem kopā, kas nav baudīta kopš 12. marta. “Vai varējām iedomāties, ka mācības klātienē un sarunas skolā būs kaut kas īpašs? Vai varējām iedomāties, ka distances ievērošana mūs nevis šķirs, bet gluži otrādi – satuvinās?”, retoriski jautāja Santa Veide. Kā atzina direktore, ir radušās daudz atziņas un pārdomas par laiku, kad mācījāmies mājās. Joprojām nerimstošā pandēmija mums atgādina, ka jebkurā brīdī atkal varētu būt jāpieņem lēmums par mācīšanos mājās, tādēļ skolas direktore aicināja ievērot visus drošības pasākumus, rūpēties par sevi un tuviniekiem, un būt atbildīgiem, lai pasargātu savu un tuvinieku veselību, jo laiks, ko visi pavadīja, mācoties mājās, nudien nebija no vieglajiem.

Šogad mācības Rojas vidusskolā uzsāka 26 pirmklasnieki. Direktore vēlēja viņiem veiksmīgu šo mācību gadu, savukārt divpadsmitajiem – sasniegt visus augstākos mērķus Rojas vidusskolā. Pēc Santas Veides teiktā, šogad skolā turpināsies iesāktās pārmaiņas. Sāksies jauns izglītības saturs 1; 4; 7. un 10. klasē. “Aicinu visus iedvesmoties un sadarboties, meklēt risinājumus un nebaidīties kļūdīties. Kopā plānosim darbu un kopā mācīsimies. Meklēsim iespēju, kā izdarīt, nevis otrādi – nedarīt”, aicināja skolas direktore. Skolēniem būs jauni mācību priekšmeti, kā, piemēram, inženierzinības. Vairāk būs jāizmanto tehnoloģijas, tāpēc arī skolā ir iegādāta jauna interaktīvā tāfele, ar kuru strādās skolotāja Lāsma Jaunozola. Cerot uz veiksmīgu sadarbību ar Rojas novada domi, šādas tehnoloģijas tiks iegādātas arī turpmāk.

Skolas direktore pateicās arī uzņēmējiem Jurātei un Jurim Labarēvičiem par atbalstu ne tikai svētkos, bet arī ikdienā, un viņu dāvinājums skolai – fototapete ar Pasaules kartes attēlu - oktobra brīvdienās tiks pielīmēta trešā stāva foajē.

Rojas vidusskolas kolektīvs strādā pēc labākās sirdsapziņas, lai visi skolā justos droši un komfortabli. Katrs darbinieks cenšas kaut ko salabot un pilnveidot. Jauns apgaismojums ierīkots informātikas klasē, sakārtots santehnikas mezgls, ķīmijas kabinetā ir jauns grīdas segums, bet skolotājas Lāsma Jaunozola un Evita Maure-Riekstiņa par saviem līdzekļiem un  ieguldīto darbu izremontējušas savus kabinetus. Direktore pateicās visiem skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem par skolas sapošanu jaunajam mācību gadam, un ar ziediem sveica direktores vietnieci saimnieciskajā darbā Adelīnu Veismani, kura allaž pārraudzīja katru darāmo darbu. Ar ziediem tika sveiktas arī jaunās “Pūcīšu” grupas skolotājas Vita Gideka, Ilze Šteinfelde un Lauma Kuzmuka, savukārt ar savu jauno fizikas skolotāju Ilgu Treimani, kuras pamata darbavieta ir Dundagas vidusskola, audzēkņi satiksies 7. septembrī.

Šajā svētku dienā tika sveikti arī tie skolēni, kuri pagājušajā mācību gadā guvuši izcilas sekmes mācībās un sportā. Šī gada titula “Gada skolēns” ieguvējs ir 12. klases skolēns Kristaps Ričards Freimanis. Viņš skolas godu aizstāvējis un godalgotas vietas ieguvis sešās olimpiādēs un Zinātniski pētniecisko darbu lasījumu konferencēs Liepājā un Jelgavā. Ar godam nopelnītām dāvaniņām tika sveikti arī tie skolēni, kuri izcīnījuši godalgotas vietas, piedaloties Kurzemes reģiona un starpnovadu olimpiādēs, kā arī Kurzemes reģionālo zinātniski pētniecisko darbu lasījumos – Alise Maslobojeva, Ance Klauže, Viktorija Krailo, Kitija Maišele, Dāvids Liepa, Līna Jaunozola, Beate Emīlija Zeļģe, Adelīna Priekule, Adriana Holste. Savukārt Deniss Basalajevs tika sveikts par uzvaru Latvijas Valsts Mežu organizētajā uzlīmju konkursā “Jaunaudze”. Pateicību par ieguldīto darbu jauniešu sagatavošanā saņēma skolotājas Anita Kurmiņa, Svetlana Mediņa, Aigita Sprince, Anete Āboliņa-Ābola, Raida Koroļova, Māra Folkmane, Inga Puntule, Inta Plāte, Vita Freimane, Gaidis Riekstiņš-Maure, Lelde Ešenvalde, Undīne Lemberga.

Savukārt par sasniegumiem sportā apbalvoja Kārli Maķinski, Pēteri Alkšbirzi, Ģirtu Kirilovu, Kristeru Doniņu, Renāru Zūbergu, Ernestu Blumbergu, Megiju Lauru Mitenbergu, Kristapu Ābolu, Rūdi Auniņu, Agni Danielu Andersonu, Tīnu Luīzi Bernāni, Markusu Martinu Bernānu, Dāvi Krišu Ozoliņu, Ivo Kiršteinu, Lauru Dīriņu, Paulu Fjodorovu, Elīnu Cišeiko, Rihardu Bramani, Egiju Akmeņlauku, Zeldu Alisi Cielavu, Ievu Alksni, Māru Grīnīti, Niku Bernānu, Luīzi Amolu, Paulu Bernāni, Aigaru Bērziņu, Dēziju Smaiži un Kristapu Andi Insbergu. Pateicību par skolēnu sagatavošanu saņēma skolotāji Rudīte Bārdiņa, Juta Volanska, Anete Linde un Jānis Volajs.

Jau pagājušajā mācību gadā Rojas vidusskolā aktīvi darbojās skolas vecāku dome, un arī šajā svētku reizē tās priekšsēdētāja Kristīne Maslovska sveica svētkos skolotājus un vecākus, bet skolēniem vēlēja nākt uz skolu ar prieku.

Svinīgā pasākuma noslēgumā bērni tikās ar Vienradzi – košu, krāsainu, atraktīvu būtni, kas aicināja pirmklasniekus un viņu pavadoņus dejot, vingrot un dziedāt, bet pēc tam visi klātesošie stājās gājienam cauri Rojai uz savām otrajām mājām – dzimto skolu.

Dace Klabere

Rojas domē viesojas NATO pārstāvji

27. augustā Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa un pašvaldības policijas vecākais inspektors Alfrēds Liepnieks tikās ar Zemessardzes 46. kājnieku bataljona komandieri, pulkvežleitnantu Jāni Lakševicu, seržanti Annu Gromu, zemessardzi Līvu Vecvagari un diviem viņu kanādiešu kolēģiem.

Tikšanās laikā kanādiešus galvenokārt interesēja jautājumi par to, kā pašvaldība sniedz ugunsdzēsēju-glābēju pakalpojumus, pašvaldības policijas struktūra un tās sadarbība ar Valsts policiju. Tika runāts arī par Rojas ostas drošību un turpmākajām sadarbības iespējām. Kā pastāstīja domes priekšsēdētāja, kanādiešiem nebija īstas izpratnes par to, kāpēc ugunsdzēsēju pakalpojumi jāsniedz ne tikai valsts apmaksātiem glābējiem, bet arī pašvaldības formējumam. Nedaudz lielāka izpratne viesiem radās par policijas pakalpojumu sniegšanu novadā. Kopīgi ar pašvaldības policijas vecāko inspektoru tika modelētas dažādas situācijas, kurās būtu nepieciešama policistu iesaistīšanās, jo nereti arī novada ļaudīm nav izpratnes par to, kāpēc vienas struktūras pārstāvjiem ir tik strikti nodalīti veicamie pienākumi, un tad arī nākas nenogurstoši skaidrot, ka pašvaldības policistu galvenais pienākums ir kontrolēt, kā tiek ievēroti pašvaldības saistošie noteikumi, bet valsts policistu atbildība ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana un izmeklēšanas darbību veikšana. Garāka saruna izvērsās par ostu. Tā kā pirms tikšanās viesi nebija pabijuši mūsu ostā, viņiem bija maldīgs priekšstats par mūsu ostu ar milzīgu teritoriju, un tāpēc likumsakarīgi radās jautājums, kā to visu iespējams nodrošināt ar tik maziem resursiem. Pēc visu jautājumu noskaidrošanas, kā arī iepazītās informācijas par likumiem un normatīviem aktiem, kas reglamentē ostu darbību, drošību un attīstību, viesiem radās izpratne arī par šiem jautājumiem.

Tikšanās bija interesanta abām pusēm, jo arī domes pārstāvji guva priekšstatu par to, kā iepriekš minētās jomas darbojas Kanādā. Sarunas noslēdzās ar abpusēju vienošanos par turpmākās sadarbības iespēju, īpaši Zemessardzes jomā.

Dace Klabere

Rojas novada izglītības iestādes jaunajam mācību gadam gatavas

Pirmais septembris – svētku diena visas Latvijas pedagogiem, bērniem un viņu vecākiem. Tam, lai jaunais mācību gads sāktos bez raizēm, nopietni gatavojušies arī Rojas novada izglītības iestāžu darbinieki.

pastāstīja Rojas vidusskolas direktore Santa Veide, skolas durvis 1. septembrī vērs 294 audzēkņi un 26 “Pūcīšu” grupiņas bērni. Mazos ķiparus audzināt šogad palīdzēs arī jaunā skolotāja Vita Gideka un audzinātāju palīgi Ilze Šteinfelde un Lauma Kuzmuka. Savukārt vidusskolas kolektīvā ienāks jaunā fizikas skolotāja Ilga Treimane.

Vasaras brīvlaikā informātikas kabinets ticis pie jauniem griestiem, ķīmijas kabinetā nomainīta grīda, visā skolā nomainītas ūdenscaurules, bet svešvalodu kabinetam iegādāta interaktīvā tāfele.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, materiāli tehniskā bāze papildināta arī Rojas Mūzikas un mākslas skolā. Iegādāti jauni mūzikas instrumenti sitaminstrumentu spēles apguvei, darba galdi mākslas skolas izglītojamajiem, ar jauniem datoriem nodrošināti pedagogi. Jūlijā veikta arī viena kabineta labiekārtošana, par ko skolas kolektīvs pateicas Gatim Grīnītim un viņa komandai.

2020./21. mācību gadā darbību turpinās 8 izglītības programmas profesionālajā ievirzē, papildus tiks piedāvātas interešu izglītības programmas bez vecuma ierobežojuma un sagatavošanas programmas “Mūzikas pamati mūzikā” un “Mūzikas pamati mākslā. Šajā mācību gadā skolā darbu uzsāks viens jauns pedagogs. Uz 31. augustu skolai ir 113 izglītojamo, bet skolas direktore Baiba Beraģe atgādina, ka vēl līdz pat 4. septembrim Rojas Mūzikas un māksla skolā turpinās audzēkņu papilduzņemšana.

Jaunajam mācību gadam gatava arī Rojas novada Sporta skola. Šajā mācību gadā skolā atvērta sporta interešu izglītības programma “Sporta spēļu pamatprasmes” 2012. un 2013. gadā dzimušiem bērniem. Skolas direktore Tatjana Kirilova informē, ka treniņi notiks vienu reizi nedēļā 2 stundas pie treneres Ligijas Vērpējas.

PII “Zelta zivtiņa” šajā sezonā apmeklēs 60 bērnu. Iestādes vadītāja Iveta Pastore ir gandarīta, ka skolā sāks strādāt jauni darbinieki – pirmskolas izglītības skolotājas Samira Jansone un Zane Grosbaha. Iestādes teritorijā ir nomainīts segums – uzlikts bruģis, kā arī papildināta materiālā bāze.

Arī PII “Saulespuķe” jau iepriekšējā mācību gadā sākusi dažādus iestāžu telpu uzlabošanas darbus. Kā stāsta PII “Saulespuķe” vadītāja Linda Kleinberga, jau pagājuša gada novembrī ar jaunu inventāru aprīkota jaunākā vecuma grupiņa, janvārī nomainīta ugunsdrošības trauksmes iekārta. Domājot par jauno apkures sezonu, aprīlī veikta katla un skursteņa nomaiņa, bet jūnijā izremontēta jaunākā grupiņas telpa un veikta grupas telpu ārdurvju maiņa. Pakāpeniski nomainīta arī elektroinstalācija ēkā, turklāt visā ēkā nodrošināta bezvadu interneta piekļuve.

Dace Klabere

Ziņas