Ziņas

Dīvainais pavasaris Rojas muzeja darba ikdienā

Šis pavasaris mums visiem ir bijis diezgan neierasts, jo ieviesis dažādas korekcijas gan mūsu ikdienā, gan arī darba dzīvē. Lai arī gandrīz 2 mēnešu garumā muzejs apmeklētājiem bija slēgts, darbs Rojas muzejā turpinājās. Ja muzeja darba kopumu būtu jāsadala daļās, tad varētu teikt, ka muzeja darbs sastāv no 3 daļām – krājuma darba, pētnieciskā darba un komunikācijas darba jeb darba ar apmeklētājiem. Valstī noteikto ierobežojumu dēļ pamatīgi tika ierobežots cilvēkiem pamanāmais muzeja darba posms – muzeja apmeklējums, jo teju vai divus mēnešus savas durvis apmeklētājiem nevarējām vērt. Jāatzīmē, ka šis ierobežojums iesākumā mums, muzeja darbiniekiem, lika justies kā no laivas izsviestiem, jo apmeklētājs Rojas muzejā vienmēr ir bijusi prioritāte. Muzeja ikdienā bieži veicam diezgan neredzamu darbu – ejam ekspedīcijās, tiekamies ar cilvēkiem, apkopojam un pētām iegūtos materiālus, digitalizējam tos un katru priekšmetu reģistrējam gan muzeja priekšmetu uzskaites grāmatās, gan arī elektroniski vadām vienotajā sistēmā – Latvijas Nacionālajā muzeju kopkatalogā, rūpējamies, lai visi muzejā esošie priekšmeti (vienības) tiktu glabātas atbilstošos apstākļos, tīrībā un kārtībā, ievērojot priekšmetu uzglabāšanai nepieciešamo mikroklimatu, jo tikai tā mēs varam saglabāt visas vēstures liecības, kas glabājas muzeja krājumā (lielākā daļa) vai izstādītas muzeja ekspozīcijās, arī nākamajām paaudzēm, kas arī ir viens no galvenajiem muzeja uzdevumiem. 

Bet, kā jau jebkuram cilvēkam, arī mums gribas padalīties ar saviem darba augļiem, kas muzeja gadījumā ir izstādes, pasākumi, ekspozīcijas, kurās jūs, mūsu apmeklētāji, variet iepazīt visa iepriekš minētā saraksta darba rezultātu – apkopotu stāstu par kādu notikumu, cilvēku vai vēstures posmu. Mēs, muzeja darbinieki, varam būt laimīgi, jo mums vienmēr ir šī iespēja palepoties, parādīt savu veikumu citiem, kas šajā pandēmijas laikā mums bija liegts. Tad nu savu darbu pārorientējām tā, lai visus spēkus veltītu šiem apmeklētājiem neredzamajiem darbiem, lai pētītu, apkopotu, kārtotu materiālus, labiekārtotu ekspozīcijas, cerot, ka atkal pavisam drīz mēs varēsim aicināt ciemos uz muzeju, lai lepotos ar savu Roju, savu novadu.

Šajā laikā ir veikts darbs muzeja jaunā projekta “Ģipkas baznīcas stāsts” realizēšanā. Februārī Valsts kultūrkapitāla fonds apstiprināja Rojas muzeja un Ģipkas baznīcas draudzes kopprojektu par baznīcas muzeja izveidi Ģipkas baznīcas torņa 2. un 3. stāvā. Projektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonds, Ģipkas baznīcas draudze un Rojas novada dome. Šis muzeja dzīvē ir vēl nebijis projekts, kas top ciešā sadarbībā ar Ģipkas baznīcas draudzi un draudzes priekšnieku Valdi Randi. Randes kungs ir savācis ievērojamu vēsturisko materiālu un liecību klāstu par baznīcas vēsturi un ļaudīm, kuru dzīves cieši savijušās ar baznīcas likteni. Būtu muļķīgi, ja šie materiāli paliktu glabāties skaisti sakrauti kastēs, neļaujot gan novadniekiem, gan arī mūsu novada viesiem iepazīties ar tiem, uzzinot stāstu par baznīcas likteni. Tāpēc esam ļoti priecīgi par iespēju veidot jaunu izstādi/ muzeju ārpus Rojas muzeja ēkas sienām, jo vēstures izzināšana autentiskā vidē ir daudz iespaidīgāka par notikuma iepazīšanu kādā attālinātā izstāžu zālē. Ģipkas baznīca (mūra) ir celta 1860. gadā (pirms tam vēl ir bijušas 2 koka baznīcas) pēc vācu barona Osten – Sakena (Zakene) rīkojuma, kurš tolaik valdījis Dundagā. Vēstures liecībās teikts, ka baznīcā bijušas skanošākās ērģeles un greznākā kancele Ziemeļkurzemē. Nežēlīgas korekcijas baznīcas liktenī ieviesis padomju okupācijas laiks, kad 1979. gada 1. septembrī  baznīca nodega. Kāpēc un kā ugunsnelaime izcēlusies, nav noskaidrots vēl līdz šai dienai, ir tikai minējumi – vai tā bijusi ļaunprātīgi izraisīta dedzināšana, vai nejaušība. Šajā laikā mežsaimnieki bija ierīkojuši baznīcas tornī novērošanas posteni. Atmiņu stāsti liecina, ka tornis bijis arī kā jauniešu pulcēšanās un izklaides vieta. Kā tas viss notika, diemžēl droši vien arī paliks noslēpumā tīts. Reiz, kad mācītājs Juris Rubenis pāri palikušajos baznīcas mūros vadījis dievkalpojumu, ar nožēlu esot secinājis, ka šī laikam būšot viena no tām baznīcām, kurai nebūs lemts vairs atdzimt. Tomēr liktenis bija lēmis savādāk – Ģipkas baznīca sāka atdzimt.1992. gadā. Pateicoties draudzes priekšniekam Paulam Ūpim un Rojas pagasta padomei, sākušies baznīcas atjaunošanas darbi, kas turpinājušies arī nākamo draudzes vadītāju Ērika Sēnes un Valda Randes vadībā, nepārtraukti meklējot un piesaistot finansējumu, sadarbojoties ar Rojas novada domi, kā arī mērķtiecīgi plānojot darbus, un posmiņu pa posmiņam pamazām realizējot. Baznīca ir atdzimusi un plānots, ka jūlija beigās apmeklētājiem tiks atklāts Ģipkas baznīcas muzejs “Ģipkas baznīcas stāsts”.

Turpinās darbs pie projekta “Cilvēki pie jūras”, kā rezultātā jau šogad pie Kaltenes kluba tiks izveidots labiekārtots laukums, kas būs kā sakopta apskates un pulcēšanās vieta svētkos gan mūsu novadniekiem, gan arī viesiem. Šajā pavasarī muzeja darbinieki strādā pie informācijas apkopošanas un pētījumiem Kaltenes kluba ēkas 2. stāvā paredzētajam ekspozīciju – radošās darbošanās centram.

Rojas muzeja krājums ir diezgan liels – gandrīz 29000 priekšmeti jeb vēstures liecības. Šis klusais laiks ir ļāvis krājuma glabātājai Gundegai Balodei veikt krājuma priekšmetu esības pārbaudes, kas nozīmē, ka katra vienība (fotogrāfija, dokuments, apsveikuma kartiņa, glezna, zvejas rīks, apģērba piederums, respektīvi, viss, kas glabājas muzeja krājumā) tiek izņemta no iepakojuma, pārbaudīta, digitalizēta, nosakot to saglabātības pakāpi, pārliecinoties, ka visi priekšmeti atrodas muzejā un nekas netrūkst. Konstatēta bojājuma gadījumā tiek plānoti restaurācijas darbi. Strādājam arī pie tā, lai maksimāli nodrošinātu katram priekšmetam atbilstošus glabāšanas apstākļus, ievietojot tos bezskābes aploksnēs vai kastēs, apģērbiem šujot speciālus pārvalkus. Tas diemžēl ir diezgan laikietilpīgs un dārgs process, tāpēc katru gadu nomainām un uzlabojam daļai priekšmetu saglabāšanas apstākļus. Muzeja speciāliste Aina Finke aktīvi strādā pie muzeju priekšmetu ievadīšanas Latvijas Nacionālajā muzeju kopkatalogā.

Pamazām esam sākuši arī gatavoties muzeja lielajam notikumam – Pētniecisko darbu lasījumu dienai, kuras ietvaros iepazīstināsim atkal ar jauniem stāstiem par mūsu novada vēsturiskajiem notikumiem un personībām, aicinot talkā vēsturniekus un novadpētniekus.

kā skolēnu un ekskursantu grupas šajā laikā muzejā uzņemt nevaram, tad mūsu muzeja pedagogs Gaidis Riekstiņš – Maure ir izstrādājis jaunas muzeja pedagoģiskās nodarbības skolēniem, kā arī piedāvājumu individuālajiem apmeklētājiem, ģimenēm un ekskursantu grupām, kas savādāk nekā bija ierasts palīdz iepazīt un izzināt gan Rojas vēsturiskos notikumus, gan Roju mūsdienās.

Esam labiekārtojuši vienu no mūsu pastāvīgajām ekspozīcijām, izvietojot priekšmetus jaunās vitrīnās. Pašlaik labiekārtojam arī bērniem veltīto radošo rotaļu telpu, lai tā kļūtu arvien aizraujošāka un izziņas bagātāka. Tagad šajā telpā varēs ne tikai iekāpt kuģī, zīmēt un likt bāku lego, bet arī apskatīt un aptaustīt piekrastes zvejā izmantotos zvejas tīklus, uzzinot, kur un kā tie izmantoti. Par šo iespēju jāsaka liels paldies Rojas ostas priekšniekam Jānim Megnim un Gunāram Reinholdam. Jauno paaudzi rotaļu telpā sagaidīs vēl daudzi un dažādi pārsteigumi, kas palīdzēs iepazīt mūsu novada vēsturi interesantā un radošā veidā, bērniem saprotamā valodā, tikmēr vecākiem sniedzot iespēju mierīgi iepazīt muzeja ekspozīciju.

19. maijā muzejs atkal vēra durvis individuālajiem apmeklētājiem. Ņemot vērā muzeja kvadratūru, muzejā vienlaicīgi varēs atrasties 10 apmeklētāji, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus. Lielākus pasākumus gan vēl pašlaik nevaram rīkot. Bet aicinām individuālos apmeklētājus, ģimenes līdz 27. maijam (ieskaitot) apmeklēt muzeja izstāžu zālē iekārtoto Ģipkas medību kolektīva medību trofeju izstādi, kā arī vēl līdz pat jūnija beigām muzejā apskatāma Talsu novada muzeja ceļojošā izstāde “Sibīrija bērnu likteņos”. Savukārt 30. maijā, kad Roja savus svētkus svin, atklāsim Rojas Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Līgas Reines mākslas darbu izstādi. Noteikto ierobežojumu dēļ izstādes atklāšanas pasākums gan būs tikai mākslinieces aicinātajiem viesiem, tomēr darbi mūs priecēs līdz pat jūlija vidum, kad tos aplūkot būs aicināts ikviens interesents.

Lai gan ierastajā muzeja ikdienā vēl mums, rūpējoties par savu un citu veselību, jāievēro dažādi piesardzības pasākumi, Rojas muzejs apmeklētājiem ir atvērts. Uz tikšanos Rojas muzejā!

 

Inese Indriksone,

Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja

Mīļie Rojas novada iedzīvotāji!

Šajā neparastajā laikā, kad mūsu pašu veselības un drošības dēļ mums nav lemts kā ikkatru gadu tikties Rojas dienā, kad visa turpmākā vasara ir neskaidra, kā tiksimies, vai tiksimies, kā svinēsim svētkus, mums tomēr ir iespēja sajusties vienotiem. Turklāt - mūsu iespēja nav tikai virtuāla. Mūsu iespēja justies vienotiem un joprojām lepniem un stipriem mūsu novada iedzīvotājiem, ir paceļot Rojas novada karogu! Kā katru gadu, pacelsim mūsu novada karogu 30. maijā, Rojas dienā, lai tas plīvo un atgādina mums un caurbraucējiem, ka vasara joprojām nav atcelta un Roja ir vasaras galvaspilsēta, pat ja nebūs ikgadējo svētku un pulcēšanos. Karoga plīvošana vējā atgādinās mums, ka mēs esam īstenie Rojas patrioti un mums Roja ir pati labākā arī tad, ja nav Rojas dienas tirdziņu vai  Zvejnieksvētku koncertu!

Izbaudīsim Rojas novadu, izbaudīsim vasaru un turēsim Rojas novada karogu augstu paceltu līdz pat Zinību dienai – 1. septembrim.

Aicinājums Rojas novada uzņēmējiem!

Aicinām Rojas novada uzņēmējus piedalīties forumā "CexitBiz", kas notiks 29.maijā tiešsaistē, lai kopīgi rastu atbildes uz jautājumiem - kā krīzes laikā paredzēt, radīt un nopelnīt. 

Forumā kopā meklēsim atbildes uz jautājumiem:

  • Kā vadītājiem spēt pieņemt maksimāli labvēlīgus lēmumus nākotnes attīstībai?
  • Kā uzņēmējiem šajā pandēmijas un ierobežojumu laikā paredzēt situāciju, radīt produktu vai pakalpojumu un arī nopelnīt?
  • Kā mainās un mainīsies klienti, viņu paradumi, maksātspēja un pieprasījums?

Forumā uzstāsies 17 lektori, kuri dalīsies savā pieredzē par krīžu vadību, organizācijas un komandas vadīšanu saspringtos pārmaiņu apstākļos, kā arī iezīmēs savu skatījumu par lokāliem un globāliem faktoriem, kuriem būtu vēlams pievērst uzmanību dažādu jomu uzņēmumiem. Vairāk informācija par lektoriem un tēmām – www.cexit.biz

Rojas novada uzņēmējiem piedāvājam 30% atlaidi foruma tiešsaistei ar kodu "ROJA30CBX".


Dalības maksā ietilpst dalība foruma tiešsaistē un tikai dalībniekiem būs pieejams video ierakstu arhīvs.

Plašāku informāciju par konferenci un lektoriem atradīsiet zemāk.

Reģistrācija: www.cexit.biz

Uz tikšanos tiešraidē!

 

Sintija Neilande

Projektu vadītāja

Ad|Diction

Rojas novada domes iestāžu un struktūrvienību darbības atsākšana pēc 18. maija

Lai ierobežotu Covid-19 pandēmiju, 12. martā valstī tika izsludināta ārkārtas situācija līdz 12. maijam. 7. maijā kļuva zināms, ka ārkārtas situācija valstī pagarināta līdz 9. jūnijam, bet ir mīkstināti iepriekš noteiktie striktie ierobežojumi, kurus pieņem Ministru kabinets. Pamatojoties uz tiem, pašvaldības, tai skaitā Rojas novada dome izstrādāja savu rīcības plānu turpmākai darbībai.

Administrācija

· Atsāks klientu apkalpošanu un pakalpojumu nodrošināšanu klātienē.

· Lai nodrošinātu iespēju distancēties, aicinām pirms pakalpojuma saņemšanas telefoniski vai elektroniski sazināties ar darbinieku, lai tiktu rezervēts tikšanās laiks.

· Kase klientus apkalpos klātienē darba dienās, darba laikā (pusdienas pārtraukums no 13.00 – 14.00).

· Neskaidros jautājumos sazinieties ar sekretāri pa tālruni – 27234281.

Bāriņtiesa

· Ģimeņu apsekošana līdz 9. jūnijam netiek plānota.

· Atsākta klientu pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis saziņai – 27234284.

Rojas vidusskola

· 1.-8. un 10.-11. klasei mācību gads noslēdzas 29. maijā. Liecības un mācību līdzekļu saraksts skolēniem tiks nosūtīts E-klasē.

· 6.-gadīgo apmācība atsākas klātienē un noslēdzas 19. jūnijā. Izlaidums nenotiek! Jauno audzēkņu uzņemšana – 24. augustā.

· Dokumentu iesniegšana mācībām 1. klasē notiks no 25. maija līdz 5. jūnijam, darba dienās no pl.9.00 – 16.00.

· 9. klašu skolēniem mācību gads noslēdzas 12. jūnijā. Informācija tiks nosūtīta E-klasē. Izlaidums ar viesu klātbūtni nenotiks!

· 12. klasei eksāmenu grafiks: 2. jūnijā – angļu valoda, 4. jūnijā – krievu valoda, 9. jūnijā – latviešu valoda, 12. jūnijā – matemātika. Izlaidums ar viesu klātbūtni nenotiks!

· Izlaiduma klašu absolventu apliecību un atestātu saņemšanas pasākums tiks translēts tiešsaistē Rojas vidusskolas Facebook lapā.

· 11. klasei eksāmenu grafiks: 29. jūnijā – ģeogrāfija, 1. jūlijā – ekonomika.

· Dokumentu iesniegšana mācībām 10. klasē notiks no 15.- 17. jūnijam no pl.9.00 – 16.00.

Pašvaldības policija

· Turpina strādāt ierastajā režīmā ar pieņemšanas laiku klātienē trešdienās no plkst.9.00 līdz 12.00.

· Dežūrtelefona nr. – 28600215.

Sociālais dienests

· Pieņem klientus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta. Tālrunis – 28909271, e-pasts: socialaisdienests@roja.lv.

· Krīzes situācijā pakalpojums tiks nodrošināts klātienē bez iepriekšējas pieteikšanās.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zelta zivtiņa”

· Līdz 29. maijam notiek 5-6 gadīgo audzēkņu apmācība klātienē.

· Dienu iepriekš, piesakoties pa tālruni – 25618139 vai informējot grupas skolotāju, tiek nodrošināts dežūrgrupas pakalpojums.

· Atgādinājums – uz pirmsskolu drīkst vest tikai bērnus, kuriem nav veselības problēmas!

· Izlaidums nenotiek!

Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe”

· Līdz 29. maijam notiek 5-6 gadīgo audzēkņu apmācība klātienē.

· Dienu iepriekš piesakoties pa tālruni 26213059, tiek nodrošināts dežūrgrupas pakalpojums.

· Atgādinājums – uz pirmsskolu drīkst vest tikai bērnus, kuriem nav veselības problēmas!

· Izlaidums nenotiek!

Sporta skola

· Atsāktas visu grupu nodarbības klātienē un ar katru audzēkni par nodarbību laiku sazināsies treneris.

· Mācību gads noslēgsies 31. augustā.

· Apliecības par sporta skolas absolvēšanu plānots izsniegt 29. augustā.

 

Rojas Mūzikas un mākslas skola

· Vispārējais mācību process notiek attālināti.

 

· Izlaidums plānots augustā. Par to iepriekš tiks personīgi informēti absolventi, viņu vecāki, kā arī informācija tiks ievietota informatīvajā izdevumā “Banga” un skolas sociālajos tīklos.

· Šis mācību gads noslēgsies 29. maijā.

· Informācija par valsts eksāmenu norisi audzēkņi saņems E-klasē.

 

· Dokumentu iesniegšana mācībām 1. klasē, sagatavošanas klasēm un interešu izglītībai notiks no 18. maija līdz 22. jūnijam, darba dienās no pl.12.00 līdz 16.00.

· Mācības klātienē atsāksies septembrī.

· Tālrunis saziņai – 28321318 (Baiba Beraģe) vai 63291808.

Rojas Jūras zvejniecības muzejs

· Apmeklētājiem atvērts: no otrdienas – piektdienai no pl.10.00 – 18.00 (ar pārtraukumu no pl.13.00 – 13.30), sestdien un svētdien: no pl.10.00 – 15.00 (ar pārtraukumu no pl.12.30 – 13.00).

· Apmeklētāju plūsma tiek kontrolēta un vienlaicīgi muzeja telpās drīkst atrasties līdz 10 apmeklētājiem.

· Kaltenes filiālē (klubā) muzeja atklāto krājumu iespējams apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālruni – 63269594 vai elektroniski: muzejs@roja.lv.

· Telpu noma pasākumiem līdz 9. jūnijam nav iespējama!

Kultūras centrs

· Amatierkolektīvi darbību atsāks septembrī.

· Visi kultūras pasākumi plānoti grupās līdz 25 interesentiem, un šie pasākumi tiks atsevišķi izziņoti.

Rojas brīvdabas estrāde

· Pasākumi, kuri pulcētu apmeklētāju skaitu virs 50, līdz 1. jūlijam netiek plānoti.

· Plānots atvērt estrādi pēc atsevišķi izziņota darba laika, lai varētu interesenti aplūkot izstādes, kuras tiks mainītas ik pa 2 nedēļām un apmeklēt maza formāta pasākumus.

· Katrs pasākums tiks atsevišķi izziņots.

Bibliotēkas

· Atsākta apmeklētāju apkalpošana klātienē.

· Rojas novada bibliotēkas darba laiks: pirmdien līdz piektdienai no pl. 11.00-19.00, sestdien no pl.11.00 - 16.00. Tālrunis saziņai - 63232283 vai 28616707.

· Kaltenes bibliotēkas darba laiks: pirmdien līdz piektdienai no pl.12.00 – 19.00. Tālrunis saziņai - 63220185 (Egita Jansone).

Brīvā laika un jauniešu centri “Strops”, “Varavīksne” un Melnsils BLPJC

·  Klātienē notiek tikai nodarbības, kuras plānotas projektu ietvaros: 22., 29. maijā – spēka treniņa nodarbības, 23.,30. maijā un 6. jūnijā – zumba.

·  Biedrībām un nodibinājumiem – pulcēšanās klātienē nenotiek!

·  Tālrunis saziņai – 28615578 (Inga Lēmane).

Stadions

·  Stadions atvērts no pl.8.00 – 22.00.

·  Uz skrejceļiem un futbola laukumā atļautas individuālās nodarbības un grupu nodarbības trenera uzraudzībā, ievērojot distancēšanos. Organizēto grupu nodarbībās sportistu skaits – līdz 25.

·  Trenažieru zālē nodarbības iepriekš jāsaskaņo ar vadītāju pa tālruni – 28394308. Darba laiks: pirmdien līdz piektdienai: no pl.10.00 – 20.00 (ar pārtraukumiem no pl.13.00 – 13.30, no pl.16.30 – 17.00). Sestdienās darba laiks: no pl.10.00 – 16.00 (ar pārtraukumu no pl.13.00 – 13.30)

·  Basketbola un volejbola laukumos individuālas nodarbības nenotiek! Atļautas tikai sporta skolas audzēkņu nodarbības treneru vadībā.

·  Skeitparku atļauts izmantot, ievērojot distancēšanos!

Tūrisma Informācijas centrs

·  Tiek atsākta klientu apkalpošana klātienē. Darba laiks maijā: no otrdienas līdz sestdienai – no pl.10.00 – 18.00.

 Eva Kārkliņa,

Rojas novada domes priekšsēdētāja

Ziņas