Ziņas

Bezmaksas meistarklases Rojā

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pedagogi  aicina Rojas novada strādājošos iedzīvotājus uz bezmaksas meistarklasēm.

21. februārī pulksten 18.00 Rojas vidusskolas telpās tiek organizētas šādas meistarklases:

  • Latviskais kulinārais mantojums, ēdienu noformēšana;
  • Kokapstrāde;
  • Automobiļu elektroiekārtu diagnostika.

Visi nepieciešamie materiāli meistarklašu norisei tiks nodrošināti.

Šīs meistarklases tiek organizētas ar mērķi iepazīstināt Rojas novada strādājošos iedzīvotājus ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma piedāvātajām aktuālajām mācību programmām, kas tiek īstenotas Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Atgādinām, ka projekta mērķis ir paaugstināt strādājošo profesionālo kompetenci un konkurētspēju darba tirgū. 90% no mācību izmaksām sedz ES struktūrfondi, 10% pašu līdzfinansējums (trūcīgām un maznodrošinātām personām mācības ir bezmaksas). Nākamā pieteikšanās projekta 5. kārtai plānota marta mēnesī.

Dalībnieku skaits ierobežots. Sīkāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu 28630590 vai e-pastu: tic@roja.lv

Lūgums pēc atbalsta

Pirmdien, 27. janvārī izcēlās ugunsgrēks ģimenes mājā Valgalciemā, Rojas novadā. Lielākoties nopostīts jumts un bēniņi, bet dzēšanas rezultātā daļa iedzīves ir zaudēta. Lai ģimene varētu māju atjaunot, viņi lūdz palīdzību – nepieciešami celtniecības materiāli remontam (piemēram, kokmateriāli, jumta segums u.c.). Cietušie būs pateicīgi arī par citiem mantiskiem ziedojumiem: apģērbu, gultas veļu, segām, spilveniem, sadzīves priekšmetiem, mēbelēm.

Ziedotājus lūdzam zvanīt: Evijai -  tel. 22459277 vai Gatim – tel. 22416572, vai sazināties ar ģimeni e-pastā: evija33@inbox.lv

Domē viesojas trešklasnieki

Pirmdienas, 27. janvāra rīts, Rojas novada domē iesākās ar jauku pārsteigumu – ciemos bija ieradušies Rojas vidusskolas 3. klašu audzēkņi un viņu audzinātājas Ilga Mazkalniņa un Jolanta Švarcbaha. Kā pastāstīja klašu audzinātājas, šajā dienā bērniem sociālo zinību stundā ieplānota tēma par pašvaldībām.

Lai bērni labāk izprastu mācāmo vielu, skolotājas klašu stundās atvedušas bērnus uz mūsu pašvaldību, lai viņiem būtu iespēja iepazīties ar tās darbiniekiem, izstaigāt kabinetus un rast atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem. Vairums no bērniem pašvaldības ēkā bija pirmo reizi, tādēļ ar lielu interesi ielūkojās katrā no kabinetiem un uzklausīja darbinieku stāstus par pašvaldības ēkā notiekošo. Jācer, ka nelielā vizīte domē palīdzēja bērniem labāk izprast vielu par pašvaldībām.

Dace Klabere,

D. Klaberes foto

Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide

Biedrība „Talsu rajona partnerība’’ un Lauku atbalsta dienests atbalstījis Rojas novada domes projektu par Eiropas savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta iesniegumu Nr. 19-08-FL06-F043.0202-000002 “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide”. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 196707.15 EUR, no kurām publiskais finansējums ir 177036.43 EUR.

Projekta mērķis ir uzbūvēt rekreācijas ēku un labiekārtot tās uzturēšanai nepieciešamo infrastruktūru, aizsargājot piekrastes teritoriju un kāpu zonu. Projekta ietvaros Rojas brīvdabas estrādes teritorijā tiek būvēta un labiekārtota sabiedriskās tualetes ēka. Projekta īstenošana uzlabos piekrastes infrastruktūru, saglabās kāpu zonu un paaugstinās jau esošās piekrastes teritorijas kvalitāti, jo tiks nodrošināta un sakopta ikvienam apmeklētājam pieejama vide. Projekta īstenošanas rezultātā tiks sekmēta mērķu sasniegšana saistībā ar klimatu pārmaiņām.

Pēc iepirkuma procedūras konkursa rezultātiem, būvniecības darbus veic SIA “A CELTNE”, būvuzraudzību veic SIA “Akordaa”

Madara Aizgrāve,

Rojas brīvdabas estrādes vadītāja

Ziņas