Ziņas

Dāvinājums Rojas katoļu draudzei

Lieldienu laikā Rojas Sv. Apustuļa Andreja katoļu draudze saņēma dāvinājumu no rojenieka Edmunda Klabera - svētbildi “Vissvētākā Jēzus sirds”, ko tās īpašnieks pirms vairākiem gadiem bija saņēmis mantojumā no saviem vecākiem. Svētbilde ģimenei bija piederējusi vairāku paaudžu garumā, līdz tās tagadējais īpašnieks nolēma to restaurēt un pēc tam uzdāvināt Rojas katoļu draudzei, kurai viņš, būdams pārliecināts katolis, jūtas piederīgs. Restaurācijas darbi ieilga, bet šogad, īsi pirms Lieldienām svētbilde atceļoja uz Roju. Iepriekšējās paaudzēs tai bija ierādīta goda vieta dāvinātāja dzimtās mājas viesistabā Latgalē, tagad tai vieta ierādīta katoļu draudzes mājīgajā baznīcā.

Draudzes priekšniece Valentīna Kaža pateicās par dāvinājumu un laikā, kamēr svētbilde tika vesta uz baznīcu, jau bija atradusi tai vislabāko vietu baznīcā.

“Lūk, Sirds, kas tik ļoti mīlējusi cilvēkus un kas pilnīgi atdevusi sevi, lai apliecinātu viņiem savu mīlestību, 1675. gadā Jēzus sacīja māsai Margaritai Marijai, atklājot savas caurdurtās Sirds noslēpumu un aicinot piektdienā pēc Vissvētākā Sakramenta svētku oktāvas svinēt īpašus svētkus Viņa žēlsirdīgās Sirds godam. Ar šo atklāsmi aizsākās Jēzus Sirds godināšana katra mēneša pirmajā piektdienā.” (katolis.lv)

Dace Klabere

Iedzīvotāju ievērībai – ārkārtējas situācijas laikā VUGD neveic plānotās pārbaudes dzīvojamā sektorā

Ņemot vērā informāciju par nenoskaidrotu personu aktivitātēm, apmeklējot mājokļus un maldinot iedzīvotājus, ka pārbauda, vai ir uzstādīti dūmu detektori, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka ārkārtējas situācijas laikā VUGD amatpersonas neveic dzīvojamā sektora plānotās ugunsdrošības pārbaudes vai apsekošanu.

Atgādinām, ka VUGD amatpersonas par plānotajām pārbaudēm iepriekš informē par ugunsdrošību objektā atbildībās personas – īpašniekus, pārvaldniekus vai īrniekus. Veicot neplānotās pārbaudes, tiek uzrādīts VUGD lēmums.

 

Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amatpersona nosauc vārdu, uzvārdu, amatu un uzrāda dienesta apliecību. Ugunsdrošības pārbaudes tiek veiktas dienesta formas tērpā. Ugunsdrošības inspektors nekad neprasīs samaksu par ugunsdrošības pārbaudes veikšanu.

Ja neesat pārliecināti, vai persona, kas ieradusies uz pārbaudi, strādā VUGD, zvaniet pa tālruni 67075824 vai meklējiet informāciju www.vugd.gov.lv/kontakti. Par aizdomīgām personām aicinām ziņot Valsts policijai, zvanot 110.

Rojas novada domes ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi

2020. gada 31. martā Ministru kabinets veica grozījumus Ministru kabineta 12. marta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nosakot, ka pašvaldības šajā ārkārtas situācijā valsts budžeta dotāciju par aprīli - 71 centu dienā par katru 1. - 4. klases izglītojamo, brīvpusdienu nodrošināšanai var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas), kā arī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam, ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

2020. gada 6. aprīlī ārkārtas sēdē Rojas novada domes deputāti nolēma, ka sakarā ar ārkārtas situāciju, pašvaldība turpinās līdzmaksājumu valsts dotācijai pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem, kuri šobrīd neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi un skolas vecuma bērniem, kuri mācās līdz devītajai klasei (ieskaitot), un ir no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kā arī aizbildniecībā esošajiem vai audžuģimenēs ievietotajiem bērniem, nodrošinot ēdināšanu vai pārtikas produktu iegādi katram minētās grupas izglītojamam 1.50 EUR apmērā dienā.

Šobrīd siltas pusdienas un pārtikas iegādi vienlaikus var nodrošināt SIA “Ķipītis-Roja” (Selgas ielā 4, Rojā), tādēļ, lai nesarežģītu pakalpojuma administrēšanu, no 8. aprīļa pulksten 10.00 līdz 14.00 minēto bērnu pārstāvji var vērsties SIA “ĶIPĪTIS-ROJA” veikalā pie Aivitas Dubures, kura ir pilnvarota izsniegt apliecinājumus par piešķirto dotāciju, un tālāk tas ir vecāku lēmums, vai tiek ēdiens ņemts līdznešanai vai iegādāta pārtika. Atbilstoši lēmumam, par šiem līdzekļiem nedrīkst iegādāties alkoholu, cigaretes, dzīvnieku pārtiku u.tml.

Lai rūpētos par sociālā dienesta darbiniekiem un aprūpes mājās ārpakalpojuma nodrošinātāju veselību, un, lai viņi varētu veikt savus tiešos darba pienākumus – veco un vientuļo cilvēku aprūpi, ikdienas sociālās palīdzības pakalpojumu nodrošināšanu un darbu ar ģimenēm, pašreiz neesam plānojuši organizēt pusdienu piegādi izglītojamo ģimenēm dzīves vietās.

Plānots, ka minētā sistēma darbosies vismaz līdz 12. maijam. Ja ēdināšanas nodrošināšanā būs nepieciešamas izmaiņas vai uzlabojumi, pašvaldība to paveiks un pakalpojuma saņēmēji par to tiks informēti.

Visiem pakalpojumu saņēmējiem paliek spēkā ikviena palīdzība, ko nodrošina Rojas novada Sociālais dienests. Saziņai varat izmantot e-pasta adresi: socialaisdienests@roja.lv vai tālruņa nr. – 28909271 vai 63269787.

Ārkārtas sēdē tika nolemts, ka 2020. gadā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņš ir 15. novembris un īpašniekiem nebūs jāievēro maksājuma sadalījums pa ceturkšņiem. Tas nozīmē, ka nekustamā īpašuma īpašnieks pats izvēlas, kad maksāt nodokli, un tas izdarāms līdz 15. novembrim, un tiek atcelta soda nauda par 2020. gadu.

Trešais ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums bija par pabalstu krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm, kas palikušas vispār bez ienākumiem. Saskaņā ar domes lēmumu, šādām ģimenēm pabalsts gada laikā var tikt izmaksāts vairākkārt, bet ne vairāk kā 80.00 EUR mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā.  Šāda pabalsta nepieciešamības gadījumā jāvēršas Rojas novada Sociālajā dienestā.

Eva Kārkliņa,

Rojas novada domes priekšsēdētāja

Jauna informācija par ēdināšanas pabalstiem skolā un pirmsskolas izglītības iestādē

2020. gada 31. martā ir pieņemti grozījumi Ministru Kabineta 12.03.2020. rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” sadaļā, kas attiecas uz valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu.

Rojas novada Sociālā dienesta darbinieki gatavo lēmuma projektu uz Rojas novada domes ārkārtas sēdi. Tas attieksies uz trūcīgajām, maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm, kuras deklarētas Rojas novadā.

Pēc sēdes pašvaldības mājaslapā tiks publicēts pieņemtais lēmums un sniegta detalizēta informācija, kā praktiski lēmums tiks realizēts.

Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa

Ziņas