Ziņas

Attālinātais mācību process Rojas Mūzikas un mākslas skolā

Šobrīd jau vairāk nekā mēnesi esam aizvadījuši, mācot un mācoties attālināti. Izaicinājums ir gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Šis ir laiks, kad mācību process prasa lielāku patstāvību no audzēkņiem, bet neatsverams atbalsts ir vecāki. Esam saņēmuši atsauksmes, ka arī vecāki būs daudz ko vairāk apguvuši gan mūzikas, gan mākslas jomā. Liels paldies par atsaucību un iesaistīšanos! Protams, liels paldies skolotājiem par radošiem risinājumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesa turpināšanu!

Iespēju turpināt mācības piedāvājam arī tiem, kas mācās interešu izglītībā. Tiem, kas gatavi pieņemt izaicinājumu – mācīties tiešsaistē - šāda iespēja tiek nodrošināta. Tāpat arī sagatavošanas klases pedagogi gan mākslā, gan mūzikā nodrošina dažādus uzdevumus, kurus veikt skolēniem.

Saprotot, ka šis laiks nes arī finansiālas sekas, Rojas novada dome ir apstiprinājusi lūgumu samazināt mācību maksu, kamēr mācības notiek attālināti.

Būtiskākā informācija par mācību procesu tiek nosūtīta e-klasē, tāpēc aicinām sekot līdzi aktualitātēm, regulāri pārbaudot šo saziņas rīku. Tāpat neskaidrību gadījumā aicinām skolēnus vai vecākus sazināties ar skolotājiem vai skolas administrāciju.

Ik brīdi jūtam, ka ir kāds, kas pagurst vai zaudē motivāciju darboties, tāpēc Rojas Mūzikas un mākslas skolas skolotāji vēlas uzmundrināt ikvienu:

“Viss taču beigās būs labi

Un kādā ozola galotnē dziedāsim abi’’ (G.Račs)

Labas domas un pacietību visiem, visiem!

Skolotāja Brigita Kvālberga

 

Šis laiks visiem ir kā LIELAIS SKOLOTĀJS. Mēs nevaram izmainīt vai apstādināt laika ritējumu, bet varam pilnveidot dažādas prasmes un mācīties attiecības - ar sevi, pasauli, līdzcilvēkiem.

Skolotāja Indra Sproģe

 

,,Šodien visa pasaule balta, balta,
pārējās krāsas paslēptas,
bet drīz, gan jau, gan:
izkāps saule no mākoņa,
aizbaidīs šo attālināto laiku,

kas mums atņem draugus un mācību prieku,

Tāpēc būsim drosmīgi un krāsas zīmēsim uz papīra,

Lai otas triepiens būtu košs!
Un soliņš Rojas Mūzikas un mākslas skolas priekšā,
kā bijis - būs brūns un gaidīs savus skolēnus!’’

Skolotāja Līga Reine – Smilgaine

 

Neviens nevarējām iedomāties, ka vispār ir iespējams apstādināt ierasto "pasaules kustību". Uz "pauzes" esam arī mēs - Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi, audzēkņi un viņu vecāki. Mums jāpieņem šis stāvoklis, jo nemiers un neiecietība nav šī brīža labākie sabiedrotie. Un, manuprāt, lielākā daļa mūzikas skolas audzēkņi prot atrast risinājumu. Tā ir muzicēšana, tā ir muzicēšana kopā ar vecākiem. Atsūtītie video rada prieku, jo audzēkņi darbiņus veic ar lielu patiku. Neskatoties uz visām likstām, nezaudēsim patiku pret lietām, kuras mūs spēj iedvesmot! Iedvesmosim viens otru! Uz drīzu satikšanos! 

Skolotāja Inese Ozoliņa

 

Mūsu audzēkņiem ļoti grūts laika posms. Priecājos par viņu sapratni un atsaucību. Katru mācību stundu gaidu ar interesi un vēlmi izzināt, kā pagājusi nedēļa, kā viņi jūtas. Audzēkņi strādājuši un strādā apzinīgi! lr rezultāti. Ja kaut kur kāda kļūda, kopīgi izlabojam. Sevišķs prieks par tiem audzēkņiem, kuri  piezvana ārpus konkrētās mācību stundas un saka:,,Lūdzu, paklausieties, vai man viss ir pareizi? Es strādāju un centos!''  Paldies vecākiem! Paldies mūzikas skolas vadībai un direktorei Baibai Beraģei! Mums visiem kopā jāiztur šis pārbaudījums, lai turpmāk būtu garā stiprāki un pārliecinātāki par savu varēšanu!

Skolotāja Skaidrīte Brūšniece

 

Ir grūti atrast īstos vārdus, lai uzrunātu visus audzēkņus un vecākus. Mans novēlējums - šajā situācijā meklēt un atrast visus labos ieguvumus. Parasti domājam, ka stundā nevaram visu paspēt - noklausīties skaņdarbus, pavingrināties. Tad tagad ir tā iespēja - mūzikas literatūrā klausīties un skatīties visu, kas tiek ieteikts, ne tikai 5 minūtes, bet iepazīties ar skaņdarbu pilnībā, padomāt, vai man patika. Mūzika un instrumentu spēle no citiem mācību priekšmetiem atšķiras ar to, ka nav tik ļoti daudz jāiemācās jaunā viela, bet ir jāvingrinās, jāmuzicē, "jāatpūtina galva". Domāju, ka daudz audzēkņu laiku tam arī prot atrast. Man ļoti lielu prieku sagādāja kāda audzēkne, kura teica, ka J. Lūsēna "Putnu operu" noskatījusies septiņas reizes un gandrīz jau zinot no galvas! Šādu interesantu piemēru ir daudz. Mūzikas skolas bērni, vecāki un, protams, arī skolotāji ir lieli malači. Lepojos, ka esam visi kopā un turpinām muzikāli izglītoties.

Skolotāja Lita Krūmiņa

 

Par 2020. gada pavasari reiz tiks rakstīts vēstures un mācību grāmatās. Un mēs būsim tie ļaudis, kas šo satricinājumu būsim pārvarējuši kopā. Laiks prasa lielu drosmi, vēlmi mainīties un pielāgoties gan skolēniem, gan vecākiem, gan pedagogiem, izkristalizējot tos, kam sirds "deg" par savu darbu. Paldies audzēkņiem un vecākiem, kas turpina darīt! Paldies tiem pedagogiem, kuri veic savus pienākumus, neskaitot darbam veltītās stundas!

Direktore Baiba Beraģe

 

Komponists Mārtiņš Brauns ir teicis: ,,Nav vērts nodzīvot dienu, ja tās iespaidā neesi kaut mazliet mainījies.’’ Pieņemsi šo laiku kā izaicinājumu, kas var mūs veidot par vēl labākiem, prasmīgākiem, iecietīgākiem un drosmīgākiem cilvēkiem!

 

Cerot uz drīzu tikšanos,

RMMS direktores vietniece izglītības jomā

Aija Kaļiņičenko (29349337)

Dāvinājums Rojas katoļu draudzei

Lieldienu laikā Rojas Sv. Apustuļa Andreja katoļu draudze saņēma dāvinājumu no rojenieka Edmunda Klabera - svētbildi “Vissvētākā Jēzus sirds”, ko tās īpašnieks pirms vairākiem gadiem bija saņēmis mantojumā no saviem vecākiem. Svētbilde ģimenei bija piederējusi vairāku paaudžu garumā, līdz tās tagadējais īpašnieks nolēma to restaurēt un pēc tam uzdāvināt Rojas katoļu draudzei, kurai viņš, būdams pārliecināts katolis, jūtas piederīgs. Restaurācijas darbi ieilga, bet šogad, īsi pirms Lieldienām svētbilde atceļoja uz Roju. Iepriekšējās paaudzēs tai bija ierādīta goda vieta dāvinātāja dzimtās mājas viesistabā Latgalē, tagad tai vieta ierādīta katoļu draudzes mājīgajā baznīcā.

Draudzes priekšniece Valentīna Kaža pateicās par dāvinājumu un laikā, kamēr svētbilde tika vesta uz baznīcu, jau bija atradusi tai vislabāko vietu baznīcā.

“Lūk, Sirds, kas tik ļoti mīlējusi cilvēkus un kas pilnīgi atdevusi sevi, lai apliecinātu viņiem savu mīlestību, 1675. gadā Jēzus sacīja māsai Margaritai Marijai, atklājot savas caurdurtās Sirds noslēpumu un aicinot piektdienā pēc Vissvētākā Sakramenta svētku oktāvas svinēt īpašus svētkus Viņa žēlsirdīgās Sirds godam. Ar šo atklāsmi aizsākās Jēzus Sirds godināšana katra mēneša pirmajā piektdienā.” (katolis.lv)

Dace Klabere

Iedzīvotāju ievērībai – ārkārtējas situācijas laikā VUGD neveic plānotās pārbaudes dzīvojamā sektorā

Ņemot vērā informāciju par nenoskaidrotu personu aktivitātēm, apmeklējot mājokļus un maldinot iedzīvotājus, ka pārbauda, vai ir uzstādīti dūmu detektori, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka ārkārtējas situācijas laikā VUGD amatpersonas neveic dzīvojamā sektora plānotās ugunsdrošības pārbaudes vai apsekošanu.

Atgādinām, ka VUGD amatpersonas par plānotajām pārbaudēm iepriekš informē par ugunsdrošību objektā atbildībās personas – īpašniekus, pārvaldniekus vai īrniekus. Veicot neplānotās pārbaudes, tiek uzrādīts VUGD lēmums.

 

Ierodoties uz pārbaudi, VUGD amatpersona nosauc vārdu, uzvārdu, amatu un uzrāda dienesta apliecību. Ugunsdrošības pārbaudes tiek veiktas dienesta formas tērpā. Ugunsdrošības inspektors nekad neprasīs samaksu par ugunsdrošības pārbaudes veikšanu.

Ja neesat pārliecināti, vai persona, kas ieradusies uz pārbaudi, strādā VUGD, zvaniet pa tālruni 67075824 vai meklējiet informāciju www.vugd.gov.lv/kontakti. Par aizdomīgām personām aicinām ziņot Valsts policijai, zvanot 110.

Rojas novada domes ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi

2020. gada 31. martā Ministru kabinets veica grozījumus Ministru kabineta 12. marta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nosakot, ka pašvaldības šajā ārkārtas situācijā valsts budžeta dotāciju par aprīli - 71 centu dienā par katru 1. - 4. klases izglītojamo, brīvpusdienu nodrošināšanai var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas), kā arī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam, ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

2020. gada 6. aprīlī ārkārtas sēdē Rojas novada domes deputāti nolēma, ka sakarā ar ārkārtas situāciju, pašvaldība turpinās līdzmaksājumu valsts dotācijai pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem, kuri šobrīd neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi un skolas vecuma bērniem, kuri mācās līdz devītajai klasei (ieskaitot), un ir no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kā arī aizbildniecībā esošajiem vai audžuģimenēs ievietotajiem bērniem, nodrošinot ēdināšanu vai pārtikas produktu iegādi katram minētās grupas izglītojamam 1.50 EUR apmērā dienā.

Šobrīd siltas pusdienas un pārtikas iegādi vienlaikus var nodrošināt SIA “Ķipītis-Roja” (Selgas ielā 4, Rojā), tādēļ, lai nesarežģītu pakalpojuma administrēšanu, no 8. aprīļa pulksten 10.00 līdz 14.00 minēto bērnu pārstāvji var vērsties SIA “ĶIPĪTIS-ROJA” veikalā pie Aivitas Dubures, kura ir pilnvarota izsniegt apliecinājumus par piešķirto dotāciju, un tālāk tas ir vecāku lēmums, vai tiek ēdiens ņemts līdznešanai vai iegādāta pārtika. Atbilstoši lēmumam, par šiem līdzekļiem nedrīkst iegādāties alkoholu, cigaretes, dzīvnieku pārtiku u.tml.

Lai rūpētos par sociālā dienesta darbiniekiem un aprūpes mājās ārpakalpojuma nodrošinātāju veselību, un, lai viņi varētu veikt savus tiešos darba pienākumus – veco un vientuļo cilvēku aprūpi, ikdienas sociālās palīdzības pakalpojumu nodrošināšanu un darbu ar ģimenēm, pašreiz neesam plānojuši organizēt pusdienu piegādi izglītojamo ģimenēm dzīves vietās.

Plānots, ka minētā sistēma darbosies vismaz līdz 12. maijam. Ja ēdināšanas nodrošināšanā būs nepieciešamas izmaiņas vai uzlabojumi, pašvaldība to paveiks un pakalpojuma saņēmēji par to tiks informēti.

Visiem pakalpojumu saņēmējiem paliek spēkā ikviena palīdzība, ko nodrošina Rojas novada Sociālais dienests. Saziņai varat izmantot e-pasta adresi: socialaisdienests@roja.lv vai tālruņa nr. – 28909271 vai 63269787.

Ārkārtas sēdē tika nolemts, ka 2020. gadā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņš ir 15. novembris un īpašniekiem nebūs jāievēro maksājuma sadalījums pa ceturkšņiem. Tas nozīmē, ka nekustamā īpašuma īpašnieks pats izvēlas, kad maksāt nodokli, un tas izdarāms līdz 15. novembrim, un tiek atcelta soda nauda par 2020. gadu.

Trešais ārkārtas sēdē pieņemtais lēmums bija par pabalstu krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm, kas palikušas vispār bez ienākumiem. Saskaņā ar domes lēmumu, šādām ģimenēm pabalsts gada laikā var tikt izmaksāts vairākkārt, bet ne vairāk kā 80.00 EUR mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā.  Šāda pabalsta nepieciešamības gadījumā jāvēršas Rojas novada Sociālajā dienestā.

Eva Kārkliņa,

Rojas novada domes priekšsēdētāja

Ziņas