Ziņas

Jaunieši atjauno basketbola grozu

Rudes jauniešu iniciatīvu projekts “Mēs sportam - sports mums” ir realizējies!

Talsu novada pašvaldība, arī šajā gadā deva iespēju jauniešiem piedalīties jauniešu iniciatīvu konkursā, kurā mēs, Rudes aktīvie jaunieši, izlēmām piedalīties ar savu ideju.

Uzrakstījām projektu “Mēs sportam- sports mums” Nr. TNPCA/23/9-23/125/L, un izvirzījām mērķi- sakārtot  basketbola, volejbola sporta laukumus. Aktīvākie Rudes  ciema jaunieši un bērni kopā atjaunojām basketbola laukuma krāsas, kas bija izbalējušas, atjaunojām  basketbola grozu vairoga krāsu, atjaunojām krāsu soliem un atkritumu tvertnēm. Sakārtojām un uzlabojām volejbola laukuma robežas. Tika noorganizēta smagā tehnika, ar kura palīdzību nolīdzināja laukumu un tās malas. Šajā lietā mums palīdzēja sadarbība  ar BLPJC “Varavīksne” centra vadītāju Ingu Lēmani.

27.augustā organizējām jauniešiem sporta spēļu sacensības – basketbolā, strītbolā un volejbolā, kurā piedalījās Rudes un Rojas ciema jaunieši, kā arī Rudes bērni. Šī projekta ietvaros bijām iegādājušies balvas – medaļas, lai apbalvotu komandas dalībniekus, kā arī baudījām speciali šim pasākumam izceptos kliņģerus. Šī projekta ietvaros jaunieši  saturīgi un interesanti pavadīja brīvo laiku, vienoja mūs kopīgam mērķim- sportot atjaunotos un sakārtotos sporta laukumos. Šis  ir ieguvums, kas mums kalpos ilgu laiku .

 Jauniešiem izveidojās draudzīgas attiecības, kā arī laba savstarpējā komunikācija. Tas viss mums palīdzēja būt vienotākiem, draudzīgākiem, jo realizējām savu ideju, esam aktīvās dzīves piekritēji.

Tā kā Rudes sporta laukumi atrodas starp daudzīvokļu mājām, tad ieguvumi no šī projekta ir sakārtotā vide Rudes iedzīvotājiem, kur vecāki ar bērniem nāk atpūsties un aktīvi darboties. Varam secināt, ka esam apguvuši labas prasmes projekta rakstīšanā un realizēšanā, kā arī budžeta aprēķināšanā. Tāpēc esam pateicīgi savai , Talsu novada pašvaldībai par mūsu idejas atbalstu, ka līdzekļi, kas tika piešķirti, tika izmantoti lietderīgi paredzētam mērķim.

 

 

Jaunietis - Kristers Insbergs

Afiša: NVO forums

Kurzemes NVO forums

Lai labāk izprastu Kurzemes reģiona nevalstisko organizāciju vidi, iespējas un izaicinājumus Kurzemes reģiona pašvaldībās, aicinām nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus tikties Kurzemes NVO forumā, 2023. gada 8. decembrī.

Šo pēdējo gadu laikā pasauli ir satricinājuši notikumi, kas būtiski ir ietekmējuši cilvēku un kopienu labbūtību un drošību gan Latvijā, gan Eiropā un pasaulē. Nevalstiskās organizācijas ir parādījušas sevi kā līdzvērtīgu partneri valsts un pašvaldības iestādēm, reaģējušas proaktīvi uz situācijām, meklējot un piedāvājot risinājumus, sniedzot atbalstu dažādām kopienām.

Foruma mērķis ir radīt vietu un telpu sarunām, sadarbībai un diskusijām par aktualitātēm NVO jomā, kā arī gūt ieteikumus NVO vides uzlabošanai Kurzemes reģiona pašvaldībās.

Programma un plašāka informācija saitē: https://kurzemesnvo.lv/decembri-notiks-kurzemes-nvo-forums/ 

Informācija Facebook: https://www.facebook.com/kurzemesnvo/posts/pfbid02trF5p6PHjTASFniGpAwoxn8SgAkzpDjiPG9L6xu31WrQLaCMoNLKm5P1LfJpW1oNl 

Afiša: NVO aptauja

Aptauja par pašvaldību un NVO sadarbību

Aicinām  Kurzemes reģiona nodibinājumus un biedrības aizpildīt aptaujas anketu par pašvaldību un NVO sadarbību.

Aptaujas saite: https://ej.uz/nvosadarbība_ar_pašvaldībām

Lai iesaistītos un dalītos ar savu viedokli, būs jāvelta 10-12 minūtes. Aptauja ir anonīma un aizpildāma līdz 26. novembrim. 

Iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai apzinātu dažādu jomu organizāciju izaicinājumus Kurzemes reģiona pašvaldībās un efektīvāk īstenotu nevalstisko organizāciju interešu pārstāvniecību pašvaldībās.

 

Rezultātu apkopojums tiks prezentēts Kurzemes NVO forumā, 8. decembrī un publicēts Kurzemes NVO centra mājas lapā.

Jomas izpēte un rezultātu apkopošana notiek ar Kultūras ministrijas atbalstu.

Sludinājums

Piedāvājam darbu Rojas bibliotēkas vadītājai/-am (profesijas kods 1349 34) uz nenoteiktu laiku Talsu novada Rojas pagasta Rojas bibliotēkā.

Darba pamatpienākumi:

 • aizpildīt un pārzināt visu Bibliotēkas dokumentāciju;
 • darbs ar krājumā esošajiem periodikas izdevumiem;
 • plānot budžetu un nodrošināt tā izpildi;
 • sagatavot un savlaicīgi sniegt nepieciešamās atskaites saskaņā ar  TNP normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot un iesniegt Pārvaldē Bibliotēkas budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi un racionāli izmantot piešķirtos līdzekļus;
 • sekot jaunumiem informāciju tehnoloģiju jomā un pilnveidot, papildināt sniegto pakalpojumu kvalitāti un iespējas;
 • sagatavot un iesniegt aktuālāko informāciju publicēšanai. 

       Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai profesionālā izglītība bibliotēku nozarē;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas saskarsmes prasmes, prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu un bibliotēkas darbu;
 • pārzināt un lietot bibliotēkas informācijas sistēmu un resursus;
 • iniciatīva un vēlme pilnveidoties.

 Vēlamā pieredze un prasmes:

 • pieredze bibliotekāra darbā;
 • labas digitālās prasmes;
 • medijpratība;
 • pasākumu organizēšana;
 • svešvalodu zināšanas;

     Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • mēnešalgu sākot no 1085,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē;
 • atsaucīgus un draudzīgus kolēģus.

       Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīvesgaitas apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pretendents var pievienot citus viņa personību un kvalifikāciju raksturojošus dokumentus, kas sniedz plašāku informāciju par amata kandidātu.

 

Ja redzat sevi šajā amatā,  savu pieteikumu lūdzam iesniegt elektroniski e-pastā roja.parvalde@talsi.lv līdz 2023. gada 27. decembrim plkst. 17.00. Telefons informācijai: 25446369.

Ziņas