Ziņas

Rojas apvienotā būvvalde informē

Rojas apvienotā būvvalde informē, ka saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu 21.punktu, ar 2020. gada 1. janvāri jebkāds būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā - WWW.BIS.GOV.LV.

Ņemot vērā iepriekš minēto, jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, kura pēc 2020. gada 1. janvāra vēlēsies uzsākt jebkādu būvniecības procesu, kā piemēram, pārbūvēt savu dzīvojamo māju, būvēt palīgēku, atjaunot vai pārbūvēt savu dzīvokli, būvēt ražošanas ēku vai realizēt inženierbūves būvniecību, utt., visas nepieciešamās darbības būs jāveic Būvniecības informācijas sistēmā izveidotajā platformā. Tas nozīmē, ka visu būvniecības dokumentāciju, t.sk. būvniecības iesniegumu, būs iespējams ievietot tikai Būvniecības informācijas sistēmā, elektroniski. Rojas apvienotā būvvaldē no 2020. gada 1. janvāra būvniecības dokumentāciju, t.sk. būvniecības iesniegumus, papīra formātā iesniegt vairs nav nepieciešams.

Būvniecības informācijas sistēmai ir sekojošas priekšrocības:

 • ieceres dokumentāciju sistēmas lietotājs var iesniegt jebkurā laikā un no jebkuras vietas;
 • sistēmas lietotājs jebkurā laikā var piekļūt savai būvniecības lietai;
 • dokumenti tiek iesniegti elektroniski, netērējot dabas resursus un ietaupot laiku;
 • sistēmā var veidot pilnvarojumus, neejot pie notāra (tikai attiecībā uz būvniecības lietām);
 • sistēmā darbojas arhīva funkcija – tās lietotājam vienuviet pieejama visa informācija par būvniecību konkrētajā nekustamajā īpašumā.

 

Būvniecības informācijas sistēmā tās lietotāju ērtībai ir izvietotas videopamācības katram būvniecības ieceres sagatavošanas solim, kā arī tajā ir iestrādāts veidnis, ar kura palīdzību var izvēlēties atbilstošo iesnieguma veidlapu.

Būvniecības informācijas sistēma atrodas vietnē WWW.BIS.GOV.LV. Augšējā kreisajā stūrī ir norāde “Būvniecības darba vieta”, kurā var pieslēgties savam kontam. Autorizēties iespējams ar jebkuru rīku, ko piedāvā portāls “Latvija.lv” (internetbanka, e-paraksts).

Noslēgumā, vēlreiz vēršam ikviena uzmanību uz to, ka no 2020. gada 1. janvāra Rojas apvienotā būvvaldē, klātienē, papīra formātā būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegt vairs nav iespējams, kā arī nav iespējams uz vietas aizpildīt būvniecības lietu veidlapas un iesniegt būvniecības ieceres dokumentāciju.

Būvniecības informācijas sistēmas klientu atbalsta dienestu uztur Būvniecības valsts kontroles birojs, kam neskaidrību gadījumos var zvanīt pa tālruni 62004010.

Biedrība “Talsu rajona partnerība” aicina uz informatīvu semināru projektu iesniedzējiem

Aktualitātes LEADER uzņēmējdarbības atbalstam 2020.gada 6. februārī plkst. 11.00 Kr.Valdemāra 21a, Talsi, Talsu novads.

Seminārā apskatīsim praktiskas tēmas Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmā:

 • Projektu idejas. Atbilstība.
 • Vērtēšanas kritēriji. Metodika.
 • Projektu iesniegumu veidlapa elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS).
 • Nepieciešamie pavaddokumenti. Iepirkumu piemērošanas kārtība.
 • Citi ar projekta iesniegumu sagatavošanu saistīti jautājumi.
 • Indivduālas konsultācijas.

Seminārā iekļauta kafijas pauze.

Pieteikšanās http://ejuz.lv/aktualitatesuznemejdarbibai

vai Lolita Muceniece, mob.t. 22328884, e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv

Bezmaksas meistarklases Rojā

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pedagogi  aicina Rojas novada strādājošos iedzīvotājus uz bezmaksas meistarklasēm.

21. februārī pulksten 18.00 Rojas vidusskolas telpās tiek organizētas šādas meistarklases:

 • Latviskais kulinārais mantojums, ēdienu noformēšana;
 • Kokapstrāde;
 • Automobiļu elektroiekārtu diagnostika.

Visi nepieciešamie materiāli meistarklašu norisei tiks nodrošināti.

Šīs meistarklases tiek organizētas ar mērķi iepazīstināt Rojas novada strādājošos iedzīvotājus ar Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma piedāvātajām aktuālajām mācību programmām, kas tiek īstenotas Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Atgādinām, ka projekta mērķis ir paaugstināt strādājošo profesionālo kompetenci un konkurētspēju darba tirgū. 90% no mācību izmaksām sedz ES struktūrfondi, 10% pašu līdzfinansējums (trūcīgām un maznodrošinātām personām mācības ir bezmaksas). Nākamā pieteikšanās projekta 5. kārtai plānota marta mēnesī.

Dalībnieku skaits ierobežots. Sīkāka informācija un iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu 28630590 vai e-pastu: tic@roja.lv

Lūgums pēc atbalsta

Pirmdien, 27. janvārī izcēlās ugunsgrēks ģimenes mājā Valgalciemā, Rojas novadā. Lielākoties nopostīts jumts un bēniņi, bet dzēšanas rezultātā daļa iedzīves ir zaudēta. Lai ģimene varētu māju atjaunot, viņi lūdz palīdzību – nepieciešami celtniecības materiāli remontam (piemēram, kokmateriāli, jumta segums u.c.). Cietušie būs pateicīgi arī par citiem mantiskiem ziedojumiem: apģērbu, gultas veļu, segām, spilveniem, sadzīves priekšmetiem, mēbelēm.

Ziedotājus lūdzam zvanīt: Evijai -  tel. 22459277 vai Gatim – tel. 22416572, vai sazināties ar ģimeni e-pastā: evija33@inbox.lv

Ziņas