Ziņas

Iepriecinām mazās sirdis!

Jau par ilggadēju tradīciju kļuvis Rojas novada daudzbērnu ģimeņu pasākums, kurā Rojas novada sociālā dienesta kolektīvs sadarbībā ar Rojas novada pašvaldību iepriecina daudzbērnu ģimenes ar mazajiem novada bērniem.

Šogad pasākumu kuplināja Evas Fricbergas mazās “Elfas” dejotājas,  Daces Brokas vadītais skatuves runas pulciņa dalībnieki un rūķis Madara, kas mazos novadniekus iesaistīja atraktīvās rotaļās un dziedoši “Jāņa bērni’. Vislielāko bērnu prieku, protams, sagādāja Ziemassvētku vecīša ierašanās ar lielo dāvanu maisu!

Sociālā dienesta vadītāja Lāsma Pūce izsaka lielu paldies Rojas kultūras centra darbiniekiem, talantīgajiem runas pulciņa jauniešiem, dejotājiem un Rojas novada pašvaldībai.

Marita Pāvuliņa

Lai egle mirdz!

14. decembris, neskatoties uz ziemai neatbilstošajiem laika apstākļiem, Rojā bija rosīgs – pa dienu tirgus lustēs varēja iegādāties kaut ko svētku galdam, sirdij un dāvanām, bet vakarā mazus un lielus rojeniekus priecēja lielās egles iedegšanas svētki ar daudzu rūķu piedalīšanos!

Tirgus lustes laukumā pie Rojas kultūras centra pulcēja daudz iedzīvotāju, kas meklēja svētkiem un veselībai ko sev tīkamu. Tirgus šogad bija varen plašs – vairāk kā 20 tirgotāji bija ieradušies gan no Talsu novada, gan tālās Latgales, gan arī vietējie iedzīvotāji neturēja sveci zem pūra un dalījās ar  saviem labumiem. Tirgū varēja nopirkt gan adventes vainagus, zeķes, cimdus, medu, sīrupus, ābolus, dažādus gaļas žāvējumus, pašu ceptu maizi, piparkūkas, kūkas un kūciņas, sklandraušus, vīnus un daudz ko citu! Mazi un lieli tirgus apmeklētāji rūķītes Ilzes vadībā gatavoja rotas, rūķītes Tatjanas vadībā sportoja un saimniece Dina ar saviem rūķu palīgiem bija sagatavojusi gardu ziemas zupu, kuru iegādājoties, varēja sniegt atbalstu Voronovu ģimenei pēc nelaimes ugunsgrēkā.

Vakarā iedzīvotāji, neskatoties uz lietu, kuplā skaitā bija ieradušies uz lielās egles iedegšanas svētkiem. Lai tā degtu, šogad bija nepieciešams savākt gana daudz brīnumu putekšņu. Gan mazi, gan lieli rūķi, neskatoties uz nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, spēja priecēt klātesošos, lai radītu prieku un svētku sajūtu. Taču vislielāko sajūsmu radīja gana iespaidīga uguņošana!

Šogad svētkus svinēt un eglei iemirdzēties palīdzēja ar jautrām dejām tautisko deju kolektīvs “Pērkonītis”, mazas un lielas Elfas, ar skanīgām dziesmām “Jāņa bērni”, Rojas amatierteātris palīdzēja tirgoties, skaisto salūtu uzdāvināja SIA “Petardes” un Jānis Nutovcs! Tāpat palīdzīgu roku sniedza SIA “Ķipītis” komanda, Māris Maķinskis, bet, lai būtu, ko iedegt, jāsaka  liels paldies SIA “DzKU” rūķiem un Rojas kultūras centra darbiniekiem, par iespēju sajust Ziemassvētku garu!

 

Marita Pāvuliņa  

“Ak, dzīve! Ko nu dzīve! “ – deju kopa “Gaspažiņas” svin savus 15

Ja Rojas kultūras centru pamatoti saucam par otrajām mājām, tad šajā ģimenē vienam no “bērniem”, dāmu deju kopai “Gaspažiņas”, ar koncertu “Ak, dzīve! Ko nu dzīve!“ 23. novembrī tika atzīmēta 15 gadu jubileja. Tāds padsmitnieku vecums vien ir! Spridzīgas, košas, aizrautīgas savu mēģinājumos izkopto dejotprasmi demonstrēja “Gaspažiņu” dalībnieces – Raisa Zandere, Ilze Krišjāne, Skaidrīte Nicmane, Ārija Olande, Inta Plāte, Inese Priede, Aija Mitenberga, Ruta Duvalka, Maija Zembaha, Aina Dzeguze, Mārīte Maurmane, Pārsla Mārtiņsone, Rasma Eisaka, Vizma Lāce, Valentīna Lapiņa un Liene Mieze.

Kad 2004. gadā vadītāja Ārija Veide izziņoja pieteikšanos jaunumam - Eiropas deju kopai, kā kolektīvu pirmsākumos sauca, atnācējas ieradās ar mērķi izkustēties un interesanti pavadīt brīvo laiku. Toreiz dejotājām ne prātā nebija, ka varētu nākties uzstāties publikas priekšā. Tomēr jau, pienākot pavasarim un Rojas pagasta svētkiem, kolektīvs sniedza savus pirmos priekšnesumus. 15 gadu laikā “Gaspažiņas” ir piedalījušās pasākumos daudzviet Latvijā un, protams, neiztrūkstoši dažādos notikumos Rojā. Savu “odziņu” piedod Ārijas “Gaspažiņām” rakstītās dejas, kuras savu kolektīvu repertuāram izmanto arī citi vadītāji . Viņas deja “Kučierpolka” senioru deju jaunrades konkursā pat ieguva 1. vietu! Savukārt Vislatvijas senioru deju festivālā Olainē, kas bija veltīts Latvijas 100-gadei, viņas dejas izpildīja visi apvienotie deju kolektīvi no Kurzemes.

Tā kā 15 gadu laikā pabūts un dejots dažādās vietās, ir iegūti dejas draugi, un daļa no tiem viesojās Rojā un piedalījās “Gaspažiņu” jubilejas koncertā. Labākais ciemakukulis šādā reizē, protams, ir deja, un to bija atveduši kolektīvi : “Preilene “un “Sniegaroze” no Siguldas, “Veldze” no Jaunolaines, “Ciecerīte” no Saldus, “Senlejas” no Jaunlutriņiem, ”Magdalena” un “Aspazija” no Rīgas, “Madaras” no Kuldīgas un tuvākie kaimiņi “Silvas” no Mērsraga.

Savus muzikālos sveicienus koncertā sniedza sieviešu vokālais ansamblis “Con Vita” un grupas “Roja” līderis, dziedātājs Jānis Kalniņš. Laba vēlējumus jubilejā kolektīvam teica Rojas novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, mājinieki – Rojas kultūras centrs, sieviešu koris “Kalva”, senioru koris “Banga”, bērnu deju kolektīvs “Pērkonītis”, amatierteātris, senioru klubs ‘Liedags”, kā arī individuālie sveicēji.

Svētku koncerts izskanējis. Paldies par 15 kolektīva gadiem gan esošajām, gan visām bijušajām dejotājām!

Sveicot “Gaspažiņas” , domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa izteica minējumu, ka, skatoties jubilejas koncertā raito dejas soli, dalībnieču skaits varētu palielināties! Un kāpēc gan ne! Šīs jaukās dāmas tiekas ik trešdienu plkst 19.00 Rojas kultūras centrā mēģinājumos, lai draudzētos ar deju, būtu kustībā un labi pavadītu laiku. Laipni lūgtas!


Dace Broka,

Rojas novada kultūras pasākumu organizatore

Par nekustamā īpašuma nodokli

2020. gadā izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā nav paredzētas. Tomēr jārēķinās, ka izmaiņas 2021. gadā būs, jo pašlaik valdībā tiek strādāts pie jaunas kadastrālās sistēmas aprēķina ieviešanas. Attiecīgi 2020.gada kadastrālo vērtību aprēķinam tiks piemērota līdzšinējā kadastrālo vērtību bāze, kas noteikta 2014.gadā. Savukārt no 2021.gada 1.janvāra ieviešamā kadastrālo vērtību bāze tiks izstrādāta atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū un izmantota tirgus darījumu informācija par diviem gadiem – no 2017.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 1.jūlijam.

Kā līdz šim, arī 2020. gadā Rojas novada dome paredzējusi neaplikt ar NĪN palīgēkas, kuru platība ir līdz 25 m2 , bet nodoklis tiks aprēķināts garāžām un dzīvojamām mājām, kā arī palīgēkām, kurās notiek saimnieciskā darbība. NĪN atvieglojumi tiks saglabāti tiem, kuriem Sociālais dienests ir piešķīris: trūcīgās vai maznodrošinātās personas vai ģimenes statusu, daudzbērnu ģimenēm un politiski represētām personām, atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 495.
Atvieglojumus varēs pieprasīt personas, kas ir 1. un 2. grupas invalīdi un personas, kurām pieder nekustamais īpašums un kurā ir deklarēts 1. vai 2. grupas invalīds, kas ir šīs personas pirmās pakāpes radinieks un ir deklarēts īpašumā, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums. Atvieglojumi tiks piešķirti tikai par nekustamo īpašumu, kas ir īpašnieka deklarētā dzīvesvieta un zemi zem mājas, ja īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība, kā arī atvieglojums tiks piešķirts tikai gadījumos, ja nav NĪN nodokļa parādu un nav kavēts neviens maksāšanas ceturksnis.
Iesniegums, lai saņemtu atvieglojumu par 2020. gadu, jāiesniedz Rojas novada domē, klāt pievienojot invaliditātes apliecības kopiju. Ja invaliditātes statuss noteikts bez pārbaudes, tad klāt iesniegumam nepieciešams pievienot attiecīgo lēmumu. To lūdzam izdarīt līdz 2020. gada 1. martam.
Aicinām izmantot arī portāla www.epakalpojumi.lv sniegtās iespējas un pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS).


Nekustamā īpašuma speciāliste / NĪN administratore
A. Lakšmane

Ziņas