Ziņas

2 attēli

Pašvaldības autoceļa atjaunošana

Lauku atbalsta dienests atbalstījis Rojas novada pašvaldības iesniegto projektu par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansēto projektu “Rojas novada pašvaldības autoceļa pārbūve”.  Projekta kopējās izmaksas ir EUR 182 840,79, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 177 720,26, publiskais finansējums ir EUR 159 948,23.

Galvenais šī projekta mērķis ir pašvaldības autoceļa “Autoceļš P126 – Kokdarbnīca – Mazroņi”, Rudē, seguma atjaunošana. Projektējamais ceļa sākums ir Valsts reģionālā autoceļa P126 “Valdgale – Roja” un beigas ir pašvaldības ceļš Zibeņu dambis. Projekta ietvaros saglabā esošo brauktuves platumu un parametrus, kas ir no 6,0m līdz 4,5m.

Būvdarbu līgums noslēgts ar IK “Jūrmalnieki AI”, reģistrācijas Nr. 41201005562,  par būvdarbu summu EUR 139 898,09 bez PVN, pamatojoties uz iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvājumu kā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

 Būvprojektu “Pašvaldības autoceļa “Autoceļa P126 – Kokdarbnīca – Mazroņi” seguma atjaunošana” izstrādāja PS “LMR Projekts”.

Ligita Šnore,

Teritorijas plānotāja

Seminārs “Maini dzīvi, domā plašāk!”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus un jaunatnes darbā iesaistītos piedalīties bezmaksas informatīvā seminārā “Maini dzīvi, domā plašāk!”, kas norisināsies:

14. oktobrī no plkst. 14:30 līdz plkst. 18:30, Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā “STROPS'” (Strauta iela 8-33, Roja).

Semināra laikā jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītās atbalsta personas uzzinās par programmām “Eiropas Solidaritātes korpuss” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iespējām, kā arī dzirdēs jauniešu stāstus par Eiropas iespēju ieguvumiem un varēs piedalīties brīvrunas meistarklasē.

Idus Abra, semināra iedvesmas persona, ir reperis, daļa no vienīgā repa improvizācijas teātra Latvijā “Brīvrunu Projekts” un kopā ar savu biedru Artūru Jenotu vada podkāstu par latviešu repu “Karsts Karsts”, uzvarējis vairākās frīstaila sacensībās, zināmākās no tām - Ghetto Games “Štuka par Bazaru”. Izdevis divas relīzes, miksteipu “Prelūdija” un mazalbumu “TRIPS EP”.

Lielu daļu no Idusa Abras pašreizējās virzības ir veidojusi gūtā pieredze dažādos neformālās izglītības projektos. Pateicoties tiem viņš ceļojis apkārt Eiropai, saticis jauniešus no dažādām valstīm un paplašinājis savu skatījumu uz dzīvi, ko iesaka izmēģināt katram jaunietim!

Seminārā Abra dalīsies ar pieredzi, kas iegūta Eiropas Jaunatnes parlamentā un nevalstiskajā organizācijā “Tellus”, kā arī ar citām ārzemju pieredzēm, kas gūtas ceļā un stāstīs kā šis ceļš novedis līdz radošajai darbībai. Seminārā aicināti piedalīties: 

  1. Projektu potenciālie īstenotāji: jaunatnes darbinieki, skolotāji, vadītāji, sociālie darbinieki, lēmumu pieņēmēji – paredzētas aktivitātes par projektu veidiem, atbalsta mehānismiem jaunatnes projektu īstenošanai, to ietekmi, labās prakses piemēriem u.c.
  2. Jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem – paredzētas atraktīvas aktivitātes, izmantojot neformālās izglītības metodes, pieredzes stāstus un aktīvu darbošanos.

Semināriem aicinām pieteikties tiešsaistē:

http://ejuz.lv/iedvesmaroja

Noslēgusies Rojas brīvdabas estrādes - vasaras koncertzāles - pirmā sezona

Vienmēr šķitis, ka vasara ir vienīgais gadalaiks, kas Latvijā ir salīdzinoši īsu laika sprīdi. Varbūt man tas saistās ar to, ka tieši vasarā interesentiem tiek piedāvāts plašs kultūras pasākumu piedāvājums, ka tieši vasara ir tas laiks, kad gribas savu brīvo laiku pavadīt pie dabas?! Iespējams tāpēc, lai to visu apvienotu, Latvijas iedzīvotāji un valsts viesi vasarās tik daudz apmeklē dažādus brīvdabas kultūras pasākumus dažādās Latvijas vietās.

Rojai un tās novadam šī vasara paliks atmiņā ar to, ka šī gada 29. jūnijā tika piepildīts sen lolotais sapnis – atklāta jaunuzceltā Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle. Tā ir viena no četrām brīvdabas kultūras telpām Latvijā, kas visā sezonas garumā atrodas zem jumta seguma, ar plašu skatītāju zonu un vienu no lielākajām skatuvēm Latvijas teritorijā.

Atskatoties uz Rojas brīvdabas estrādes – vasaras koncertzāles - pirmo sezonu, var teikt, ka tā ir izdevusies. Ņemot vērā konkurenci, vasaras koncertzālē notikušie pasākumi kopā pulcējuši gandrīz 9000 apmeklētājus.

Šovasar jaunajā estrādē varēja izbaudīt sentimentu un nostalģiju, apmeklējot muzikālā iestudējuma “Čikāgas piecīši – leģendu atgriešanās” pirmizrādi. Apmeklētāju skaits liecina, ka muzikālais iestudējums izpelnījies ievērojamu atzinību, padarot to par apmeklētāko sezonas pasākumu. Otro vietu apmeklētības ziņā ieņem Aijas Andrejevas un draugu koncerts, savukārt trešajā vietā – leģendārās grupas „Pērkons” koncerts.

Sezonas laikā Rojas brīvdabas estrādes apmeklētāji domās varēja aizceļot uz Itālijas romantiskākajām vietām, klausoties itāļu opermūzikas skaistākās ārijas koncertā “Arrivederci, Roma”, ieklausīties latviešu tautas dziesmās ar etno folka pieskārienu, grupas “ElektroFolk” koncertā, izdziedāt līdzi romantiskākajām latviešu teātra mīlas dziesmām koncertā “Mīlestība”, kārtīgu smieklu devu gūt, apmeklējot izrādi “No saldenās pudeles”. Savukārt “Baltijas ceļa” 30-gadē ikvienam bija iespēja ielūkoties kultūrvēstures spogulī un salīdzināt šodienu ar vakardienu koncertuzvedumā “Es rakstu tavu vārdu: BRĪVĪBA”.

Pirmo sezonu noslēdzām ar lustīgu apdziedāšanos kurzemnieku un latgaļu izloksnē koncertā “Lustīga ziņģu un danču andele”. Zaļumballes šarmu šovasar estrādei sniedza grupu “Zvaigžņu lietus”, “Roja” un “Miera vējos” izpildītās dziesmas. Tik žanriski raiba un dažādā ir bijusi Rojas brīvdabas estrādes pirmā sezona!

Paldies visiem, kuri šovasar apmeklēja estrādē notiekošos pasākumus. Liels paldies visiem tiem uzņēmējiem un cilvēkiem, kuri piekrīt teicienam “Ikvienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet”, ieguldot savu darbu un laiku, atbalstot estrādes pasākumus un darbību. Īpašs paldies Aldai Vecbērzai, Kražovsku ģimenei Rudē, SIA “Stagarēni” un personīgi Andai Maslobojevai, veikalam “Ķipītis”, Rojas stadiona vadītājam Armandam Indriksonam, “Rojas DzKu” un personīgi Jānim Podniekam un Gaitim Grīnītim, Andrim Rutkovskim. Paldies par atbalstu un padomiem Rojas Kultūras centra kolēģēm Ārijai Veidei un Dacei Brokai, Rojas Jūras zvejniecības muzejam un īpaši vadītājai Inesei Indriksonei. Liels paldies estrādes mazajai vasaras komandai: Ilmāram Tamanim, Ivetai Neimanei, Elīnai Paulai, Līgai Briģei, Baibai Rezefeldei un Rutai Sīpolai! Vislielākais paldies Rojas novada pašvaldībai, kura ar lielu mērķtiecību un neatlaidīgu darbu spēja uzcelt jauno estrādi un turpina strādāt pie estrādes teritorijas attīstības un labiekārtošanas.

Lai mums visiem krāsaini, kultūras piedzīvojumiem un pasākumiem piepildīti Latvijas “garākie” gadalaiki: rudens, ziema, pavasaris. Uz tikšanos Rojas brīvdabas estrādes – vasaras koncertzāles - jaunajā sezonā 2020. gadā!

Madara Aizgrāve,

Rojas brīvdabas estrādes mākslinieciskā vadītāja

Prieks kopā būt

Spītējot rudens lietutiņam un mazliet piekusušiem saules stariem, Rojupes PII “Saulespuķe” jaunais mācību gads iesācies krāsaini!

Atkalredzešanās prieks Zinību dienas svētkos bija manāms gan bērnu, gan pieaugušo acīs. Arī mūsu ciemiņš, darbīgā bite, ne tikai palīdzēja nu jau tradicionāli iešūpināt mazos saulpuķēnus, kuri tikai šogad uzsāk savas gaitas pirmsskolā, bet arī sveica jauno iestādes vadītāju Lindu Kleinbergu, nākamos skolēnus, sniedza visiem kopā iespēju piedalīties interesantās spēlēs, rotaļās un sarūpēja patiesi gardu svētku kliņģeri. Paldies par to Aijai Mitenbergai.

Balstoties uz jauno pirmsskolas izglītības programmu un kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu, bērni devās radošajā minipārgājienā “Pa rudens taciņu” ar orientēšanās elementiem, pašiem izsecinot, kā nokļūt līdz vēlamajam galapunktam. Smalkās lietus lāses nespēja nobiedēt un aizkavēt bērnos esošo izzināšanas un pētīšanas prieku. Un kāpec gan ne – ja ir piemērots apģērbs, tad sliktu laikapstākļu vienkārši nav!

Košas krāsas ikkatram bija iespēja saskatīt izveidotajās rudens ziedu gleznās ūdenī. Paldies bērnu vecākiem par atsaucību, visi kopā iekrāsojām rudeni!

Mācību gads tik tikko sācis savu ritējumu, bet jau var nojaust, ka tas būs pārsteigumiem, jautriem smiekliem un interesantiem atklājumiem piepildīts!

 

 

Sanita Maure-Burkova

Ziņas