Ziņas

Notiks izsole rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomai 2024. gadam

Atpakaļ

Talsu novada Licencēšanas komisija organizē pieteikšanos uz rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomu 2024. gadā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča Kolkas pagasta, Mērsraga pagasta un Rojas pagasta piekrastes ūdeņos, kā arī Engures ezera Mērsraga pagasta iekšējos ūdeņos. Tā kā iesniegumos norādīto zvejas rīku apjoms pārsniedza piešķiramo zvejas rīku kopējo apjomu, tiek rīkota rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas izsole katrā no minētajiem piekrastes pagastiem.

Izsolei var pieteikties līdz 15. janvāra plkst. 12.00, iesniedzot pieteikumu personīgi attiecīgā pagasta pārvaldē:

vai ievietojot to pagasta pārvaldes pasta kastē vai iesniedzot pieteikumu Talsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Kareivju ielā 7, Talsos.

Komisija aicina visus izsoles dalībniekus iepazīties ar izsoles nolikumu un savlaicīgi iesniegt savu pieteikumu dalībai izsolē.

Atgādinām, ka rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas limitu izsole fiziskām personām tiek organizēta tikai tad, ja pretendentu pieteikumā norādīto zvejas rīku skaits pārsniedz attiecīgajā pagasta teritorijā piešķiramo zvejas rīku kopējo apjomu.

 

Ziņas