Dokumenti

1. Meta izstrāde “Labiekārtota laukuma “Cilvēki pie jūras” izveide” pie Rojas Jūras zvejniecības muzeja filiāles Kaltenes kluba teritorijā

2. ATKLĀTAIS IDEJU METU KONKURSS „SUVENĪRU UN MĀJRAŽOTĀJU TIRDZNIECĪBAS VIETA”

3. Rojas novada pašvaldības īpašumu Selgas ielā14 un 14E, Rojā, Rojas novadā rekonstrukcija un labiekārtošana

4. Fotokonkurss “Rojas novads cauri gadalaikiem”

5. Meta izstrāde “Ekspozīcijas “Amatniecība” labiekārtošana un modernizācija” Rojas Jūras zvejniecības muzejā