Pārvalde

Kontakti

Rojas pagasta pārvalde
Reģ. Nr.90009113532
Zvejnieku iela 3, Roja
Rojas pagasts, Talsu novads, Latvija, LV 3264
E-pasts: roja.parvalde@talsi.lv
Tīmekļa vietne: www.roja.lv

Domes darba laiks
Pirmdiena - ceturtdiena: 8.00–17.15
(pusdienas pārtraukums 12.00–13.00)
Piektdiena: - 8.00-15.00
(bez pusdienas pārtraukuma)

Kases darba laiks

Trešdienās:   08.00 – 12.00

Piektdienās:  10.00 – 14.00

Maksājumus kasē var veikt tikai skaidrā naudā!

Informējam, ka par nekustamā īpašuma nodokli iespējams norēķināties arī ar internetbankas starpniecību – veicot pārskaitījumu Talsu novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009113532, norēķinu kontos:

AS “SEB banka”

 

LV49UNLA0028700130033

AS “Swedbank”

 

LV79HABA0001402059015

AS “CITADELES BANKA” 

 

LV85PARX0012750880002

AS “Luminor banka”

 

LV45RIKO0002013183564

 

Rojas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (Rojas VPVKAC)

Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV-3264
Darba laiks
No pirmdienas līdz ceturtdienai: 8.00–17.15 (pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00)
Piektdien: 8.00-15.00 /bez pusdienas pārtraukuma/
Tālrunis: 63232050; 27234281
E-pasts: roja@pakalpojumucentri.lv

Rojas VPVKAC E-pasts Tālrunis
Ina Bramane
Klientu apkalpošanas centra vadītāja
ina.bramane@talsi.lv 27234281

 

Rojas pagasta pārvaldes darbinieku kontaktinformācija

Darbinieki E-pasts Tālrunis
Ina Bramane
Klientu apkalpošanas centra vadītāja
ina.bramane@talsi.lv 63232050; 27234281
Santa Krūmiņa
Pārvaldes vadītāja
santa.krumina@talsi.lv 25446369
Laura Krūzmane
Sekretāre-lietvede
laura.kruzmane@talsi.lv 63220834; 28385668

Uldis Fīrmanis

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
uldis.firmanis@talsi.lv 26172578
Sanita Bekmane / Anda Antane
Grāmatvedība
sanita.bekmane@talsi.lv / anda.antane@talsi.lv

63220838;

28751664 / 26416334

Ilze Alika
Grāmatvede (kase)
ilze.alika@talsi.lv 63232055; 26384170
Liāna Bērziņa
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece
liana.berzina@talsi.lv 63232056; 28230035
Armands Voronovs
Pašvaldības ugunsdzēsēju formējuma priekšnieks
  29877493

 

Rojas pagasta pārvaldes struktūrvienību kontaktinformācija

Struktūrvienība Vadītājs Tālrunis E-pasts
PII Saulespuķe (Rude) Linda Kleinberga 63269046; 26213059 rudespiisaulespuke@talsi.lv
PII Zelta zivtiņa (Roja) Eva Kārkliņa 63260291; 29420976 rojaspiizeltazivtina@talsi.lv
Rojas vidusskola Santa Veide 63291526; 27873734 rojasvidusskola@talsi.lv

Rojas pagasta kultūras pasākumu organizatore

Dace Broka

29196478

rojaskc@talsi.lv

Rojas kultūras centra direktore

Rojas brīvdabas estrāde

Ārija Veide

63232282; 29646228

arija.veide@talsi.lv

 

Rojas pagasta bibliotēka Irēna Svitiņa 28616707 rojasbiblioteka@talsi.lv
Rojas pagasta bibliotēkas Bērnu nodaļa Iluta Graudiņa 63269955; 28815277 rojasbiblioteka@talsi.lv
Rojas pagasta bibliotēkas Kaltenes filiāle Egita Jansone 63220185 kaltenesbiblioteka@talsi.lv
Sporta skola Tatjana Kirilova 29617771 rojassportaskola@talsi.lv
Rojas Mūzikas un mākslas sk. Baiba Beraģe 63291807; 28321318 rojasmms@talsi.lv
Rojas muzejs Inese Indriksone 63269594; 29432899 rojasmuzejs@talsi.lv
Rojas TIC Kristīne Voldemāre 28630590 tic.roja@talsi.lv
Rudes BLPJC „Varavīksne” Inga Lēmane 63260290; 28615578 rojasblpjc@talsi.lv
Rojas BLPJC “Strops” Inga Lēmane 63260290; 28615578 rojasblpjc@talsi.lv
Melnsils BLPJC / klubs Ludmila Ozola 63246684; 26541350 ludmilaozola2@inbox.lv
Rojas stadions Armands Indriksons 28394308 rojasstadions@talsi.lv

 

 

Kapu uzraugi

Darbinieki Tālrunis
Anita Perekreste
Melnsils
29332920
Solvita Cielava
Ģipka
28360135

Armands Voronovs

Roja

29877493