Pakalpojumi

E-pakalpojumi

Nosūtīt e- iesniegumu Rojas novada domei

Oficiālai saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm iedzīvotāji un uzņēmēji var izmantot ar e-parakstu parakstītus dokumentus, nosūtot tos uz iestādes e-pastu.

Lai elektroniski parakstīto dokumentu saņemtu Rojas novada pašvaldība, sūtiet to uz novada domi roja@roja.lv .

Pakalpojumi