Pārvalde

2 attēli

Rojas pagasta Dzimtsarakstu nodaļa

Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV-3264

Tālrunis: 28230035
E-pasts: liana.berzina@talsi.lv
WEB adrese: https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/dzimtsarakstu-nodala/
Darba laiks:
No pirmdienas līdz trešdienai 8.00–12.00 un 13.00–17.00.