Pārvalde

Rojas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējamā daļa

Pamatojoties uz 2020. gada 10. novembra Ministra kabineta pieņemtajiem noteikumiem Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 23.punktu, 2021.gada 16.februārī Rojas novada dome ar lēmumu Nr.21 (protokols Nr. 3, 4. punkts) apstiprināja Rojas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo/lemjošo daļu un sekojošu pielikumus: