Piekļūs- tamība

Piekļūstamības paziņojums

Rojas pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90002644930, juridiskā adrese Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni/mobilo lietotni (pasvītrot vajadzīgo) veidot piekļūstamu.

Šis paziņojums attiecas uz Rojas pagasta tīmekļvietni www.roja.lv.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Atbilstības statuss

Tīmekļvietne www.roja.lv daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

Pašvaldības mājaslapas video saturam nav pievienoti subtitri.

 

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 19.06.2023. Izvērtēšanu veica Rojas pagasta pārvaldes mājaslapas administrators Edgars Šifers.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, lūdzu sazinieties ar Rojas pagasta pārvaldi e-pastā: roja.parvalde@talsi.lv

Atsauksmēm un saziņai

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: roja.parvalde@talsi.lv

Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību ir atbildīga Rojas pagasta pārvalde.

E-pasts: roja@talsi.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 19.06.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Santa Krūmiņa, Rojas pagasta pārvaldes vadītāja.

Piekļūs- tamība