Izglītība

Rojas pirmskolas izglītības iestāde "Zelta zivtiņa"

Rojas pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta zivtiņa"

 

Adrese:

Talsu iela 16, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV-3264

Darba laiks:

darba dienās no plkst. 7:30 līdz 18:00

Tālrunis: 63260291

e – pasts: rojaspiizeltazivtina@talsi.lv

Vadītāja: Aigita Sprince, tālr. 25689926

Pieņemšanas laiks - trešdienās 8.00 – 12.00 vai citā laikā, iepriekš vienojoties

 

Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem (Z. Mauriņa).

Rojas PII „Zelta zivtiņa" atvērta 1963. gadā. Tā atrodas gleznainā piejūras kāpā, meža ielokā, kā ļaudis saka – aizvēja pusē.

Iestāde īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, kods – 01011111.

Mūsu mērķis: īstenot pirmsskolas izglītības programmu un sagatavot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības programmas apguvei.

Vīzija: mūsdienīga, profesionāla, radoša un konkurētspējīga pirmsskolas izglītības iestāde.

Misija: Veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Pirmsskolā bērni rotaļājas, dzied, sporto, eksperimentē, līmē, krāso, mācās mācīties, draudzējas un apgūst vēl virkni dzīvē noderīgu iemaņu.

Iestādē ir četras grupas - „Asarēni", „Stagarēni", „Burbulēni" un „Karūsiņas", kurās pirmsskolas izglītību apgūst 70  bērni vecumā no 1,5-6 gadiem.

Par bērnu izglītošanu un audzināšanu rūpējas pirmsskolas izglītības speciālisti: izglītības metodiķe, pirmsskolas skolotājas, logopēde, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, skolotāju palīdzes, medmāsa, saimniecības pārzine un citi saimnieciskie darbinieki.

Mūsu tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Tēvu diena
 • Gadskārtu ieražu svētki – Rudens karnevāls Miķeļdienā un izstāde, Mārtiņi un andele, Ziemassvētki, Lieldienas, Līgo svētki
 • Sporta pasākumi gan bērniem, gan bērniem ar vecākiem, gan darbiniekiem
 • Profesiju nedēļa
 • Svecīšu dedzināšana Lāčplēša dienā
 • Latvijas dzimšanas dienas pasākums
 • Rūķu viesošanās, piparkūku darbnīcas, mazie rūķi Rojas ielās
 • Barikāžu piemiņas diena
 • Sveču diena, sveču izstāde
 • Draudzības svētki
 • Sakopšanas talka
 • Baltā galdauta svētki
 • Ģimenes dienu koncerti
 • Izlaidums
 • Rojas diena
 • Atvērto durvju dienas
 • Bērnu radošo darbu izstādes un darbnīcas
 • Mācību ekskursijas un izzinoši pārgājieni
 • Bērnu dzimšanas un vārda dienu svinības
 • Viesmākslinieku koncerti un izrādes

 

PII „Zelta zivtiņa" trīs vēlēšanās:

 • Lai vienmēr valda saticība, sapratne, draudzība un mīlestība!
 • Lai netrūkst radošu ideju un iespēju tās realizēt!
 • Lai abpusēju gandarījumu un prieku sniedz sadarbība ar ģimenēm!
Izglītība