Kultūra

Rojas kultūras centrs

Rojas kultūras centrs ir mūsdienīga kultūras iestāde Ziemeļkurzemes piekrastē ar vairāk kā pusgadsimta laikā izkoptām tradīcijām. Tas  atklāts 1962. gadā 1. maijā, kā zvejnieku kolhoza "Banga" kultūras nams. Savukārt, otra atklāšana tam piedzīvota 2007. gada 25. maijā, kad iestāde no jauna vēra durvis pēc vērienīgas renovācijas un ieguva jaunu nosaukumu - Rojas kultūras centrs. 2017. gada 29. aprīlī Rojas kultūras centrs atzīmēja savu 55. jubileju.

Kultūras centrā atrodas skatītāju zāle ar 400 sēdvietām, izstāžu zāle, konferenču zāle ar 70 sēdvietām, divas aktieru istabas, spoguļu zāle, nodarbību telpa, noliktavas, administrācijas telpas, telpa gaismotājiem. Kultūras centrā ir mājvieta arī Rojas novada galvenajai bibliotēkai, bērnu bibliotēkai, laulību zālei, Rojas novada pašvaldības policijai, NVO, un grupai "Roja". Apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām ierīkotas slīpās uzbrauktuves un lifts uz otro stāvu. Kultūras centrs ir tehniski labi aprīkots – skaņu un gaismas sistēmas, bezvadu internets, kinoekrāns u.c.

Rojas vārds visā Latvijā izskanējis ar tādiem Rojas kultūras centra organizētiem pasākumiem kā "Zvejnieksvētki Rojā", "Rojas novada svētki", “Valgalciema zaļumballe”, “Rojas kino brīvdienas” ,"Senā uguns nakts". Darbojamies arī kino, mākslas un kultūras festivālā "RojaL”. Skatītāju atzinību ieguvis pašmāju talantu muzikālais šovs "Meklējam solistu". Tiek atzīmēti tradicionālie svētki – Lieldienas, Līgo svētki, Latvijas valsts proklamēšanas gadadiena, Lielās Rojas egles iedegšanas svētki, “Sportistu balle”, Labdarības koncerts u.c., amatiermākslas kolektīvu jubilejas un atskaites koncerti.

Regulāri notiek pašmāju kolektīvu koncerti un teātra izrādes, kā arī profesionālo mākslinieku viesizrādes un vieskoncerti. Notiek atpūtas un tematiskie vakari dažādām iedzīvotāju grupām. Regulāri piedāvājam apskatei dažādas izstādes. Rojas kultūras centrā regulāri notiek kinoseansi, kā arī organizētas tikšanās ar filmu veidotājiem.


Mūsu moto ir "Darbs mums, svētki - jums!"

Par Rojas novada kultūras pasākumiem atbild un vada:
Rojas novada kultūras pasākumu organizatore Ieva Šaudena tālr. 28245273
Rojas kultūras centra direktore Dace Broks tālr. 29196478

Saziņai:
Rojas Kultūras centra adrese: Zvejnieku iela 5, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV-3264
tālr:63232282
e-pasts: rojaskn@inbox.lv; rojaskc@talsi.lv
https://www.facebook.com/rojaskulturascentrs/


2019.-2020. gada sezonā darbojas pašdarbības pulciņi:

Sieviešu koris "Kalva"
diriģente Jolanta Rauga tālr. 29274459 un Baiba Muskare,
nodarbības notiek pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19.00-21.00

Mūsdienu deju studija "Elfas"

Pirmsskolas vecuma bērni
5-9.klašu grupa
vadītāja Eva Fricberga, tālr. 26241447,
nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās no 14.30 – 18.00

Bērnu tautisko deju kolektīvs “Pērkonītis”
vadītāja Aiga Sīpola, tālr. 26301641,
nodarbības notiek otrdienās un piektdienās 13.45-14.45

Līnijdeju grupa
vadītāja Eva Fricberga,
nodarbības pēc individuāla grafika

Bērnu vokālā studija “Jāņabērni”
vadītājs Jānis Kalniņš,
nodarbības notiek otrdienās plkst.18.00.

Deju grupa "Gaspažiņas"
vadītāja Ārija Veide tālr. 29646228,
nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās plkst. 19.00-20.30

Rojas kultūras centra amatierteātris
režisore Sarmīte Smilga
nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.00-21.00

Skatuves runas pulciņš bērniem, jauniešiem
vadītāja Dace Broka, tālr. 29196478,
nodarbības notiek otrdienās plkst. 15.30–17.00

Grupa "Roja"
vadītājs Jānis Kalniņš, tālr. 29593291,
individuāls nodarbību grafiks

Ārstnieciskā vingrošana
vadītāja Ligija Vērpēja, nodarbības notiek ceturtdienās plkst. 16.00-17.00

Interešu klubi un biedrības:
Senioru klubs "Liedags"
vadītāja Dzintra Pētersone, tālr. 29744031

Rojas novada pensionāru padome
vadītāja Ināra Martinovska

 

Klubiņš “Izaicinājums svara korekcijai”

vadītāja Maija Mūrniece, t.20065832

Ik svētdienu plkst. 12.00 notiek Kristiešu draudzes "Prieka Vēsts" dievkalpojumi,

mācītāja Māra Kirkopa, tālr. 29398806