Izglītība

Rojas vidusskola

Adrese:
Zvejnieku iela 7, Roja, Rojas pagasts, Talsu novads, LV 3264

Kontaktinformācija:
Fakss: 63237742
tālr. 63291526
e-pasts: rojasvidusskola@talsi.lv
www.rojasvidusskola.lv

Skolas administrācija:

Direktore - Santa Veide , tel. 29777814

Direktora vietnieks izglītības jomā - Sarmīte Engīzere , tel. 28657693

Direktora vietnieks audzināšanas darbā Elīna Memrikova, tel. 63291526

Direktora vietnieks saimniecības darbā Egija Feldmane, tel. 29375517

Sekretāre - Daina Gūtšmite

 

Izglītība