Iepirkumi

Iepirkumi 2018. gadā

9. „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Strauta ielā 8, Rojā”

10. „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Celtnieku ielā 4, Rojā”

11. „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Celtnieku ielā 4a, Rojā”

12. „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Kosmonautu ielā 13, Rojā”

13. „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Strauta ielā 15/17a, Rojā”

14. „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Zvejnieku ielā 14, Rojā”

15. „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Zvejnieku ielā 16, Rojā”

17. Ēkas/u fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbu uzraudzība saskaņā ar būvprojektiem Rojā, Rojas novadā

Valsts nozīmes ūdensnotekas Mazupītes gultnes pārbūve (12.07.2018)

NR.11 Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Rojā, Rojas novadā (16.11.2018.)