Tūrisms

TIC organizētie pasākumi Rojas novadā 2019.gadā

Kalendārs ik pa laikam tiek aktualizēts un precizēts!

Rojas mūzikas un mākslas skolas pieaugušo interešu izglītības nodaļas audzēkņu darbu izstāde

Izstādē apskatāmi vizuāli plastiskās mākslas pieaugušo interešu izglītības nodaļas audzēkņu mākslas darbi.

Rojas novada tūrisma informācijas centrs
Selgas iela 14, Roja
tālr. +371 28630590,
e-pasts: tic@roja.lv

Tūrisms