Izglītība

Rojupes brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrs "VARAVĪKSNE"

Adrese:
''Rude'', Rojas pag., Rojas novads, LV3264

Darba laiks:
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena 15.00 - 20.00
Ceturtdiena
Piektdiena

Kontaktinformācija:
Tālrunis: 63260290;
Inga Lēmane /centra vadītāja/
Tel. 26131764, 28615578
Māra Folkmane /centra jaunatnes lietu speciāliste/
Tel.26409048

Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs ''Varavīksne'' Rudē atvērts no 2006.gada 13.oktobra.

Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs ''Varavīksne''-bērnu un jauniešu aktivitāšu centrs, kas nodrošina brīvā laika saturīgu un lietderīgu pavadīšanu, kā arī veicina jaunatnes līdzdalības un pašiniciatīvas attīstību Rojas novadā.

Rojupes bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā ''Varavīksne'' bērniem un jauniešiem ir iespēja:

 • Izmantot bezmaksas internetu;
 • Saņemt atbalstu mācībās;
 • Spēlēt dažādas galda spēles: tenisu, novusu, futbolu, hokeju utt;
 • Apgūt dažādas rokdarbu tehnikas: pērļošanu, filcēšanu, dekupāžu u.c.;
 • Darboties veidošanas, stikla apgleznošanas, zīda apgleznošanas darbnīcās;
 • Apgūt iemaņas pasākumu organizēšanā un vadīšanā;
 • Apgūt prasmi strādāt komandā;
 • Sportot parkā pie jauniešu centra un futbola, volejbola un basketbola laukumos;
 • Piedalīties dažādu projektu rakstīšanā un realizēšanā.

Pasākumu plāns Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā “Varavīksne” februārī

 

 1. Radošās darbnīcas pieaugušajiem – 01.02., 08.02., 15.02., 22.02. plkst. 11.00
 2. Kino vakars – 02.02. plkst. 18.00
 3. Spēļu pēcpusdienas – 06.02., 13.02., 20.02., 27.02. plkst. 16.30
 4. Radošās darbnīcas – 07.02., 21.02. plkst.18.00
 5. Teātra pulciņš – 08.02., 15.02., 22.02. plkst.18.00
 6. Galda spēļu turnīrs – 09.02. plkst. 18.00
 7. Kulinārijas pulciņš - 14.02., 28.02. plkst. 18.00
 8. Sadraudzības pasākums Melnsilā - 16.02.plkst. 17.00
 9. Erudīcijas konkurss -23.02. plkst.18.00
 10. Jauniešu konsultatīvās padomes sanāksme – 26.02. plkst.18.00
 11. Zinātniskie eksperimenti – 27.02. plkst. 18.00
Izglītība
Mājas lapa pašreiz atrodas testa stadijā. Par pamanītajām kļūdām, lūdzu, ziņot uz e-pastu majas.lapa@roja.lv