Ziņas

Konkurss „Radi Talsu novadam!” notiks jaunā novada teritorijā

Talsu novada pašvaldība ik gadu organizē konkursu „Radi Talsu novadam!”, lai ieinteresētu un iesaistītu iedzīvotājus īpašumu labiekārtošanā, veicinātu novada sakoptību un pateiktos sabiedriski aktīviem iedzīvotajiem par ieguldījumu novada tēla veidošanā. Šajā gadā pretendentus nominācijām aicinātas izvirzīt visas jaunā novada pārvaldes, tas ir, arī Rojas, Dundagas, Kolkas un Mērsraga pārvaldes.

Konkurss „Radi Talsu novadam!” ir pēctecis agrāk tik labi zināmajam konkursam „Sakoptākā pilsēta un pagasts”, kas ļauj novērtēt ikvienas pilsētas un pagasta aktīvos ļaudis un viņu paveikto.

Līdz 26. jūlijam aicinām izvirzīt pretendentus 12 nominācijās: „Sakoptākā privātmāja”, „Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms”, „Sakoptākā vēsturiskā ēka”, „Veiksmīgākās ēkas pārvērtības”, „Degradētas teritorijas atjaunošana”, „Skaistākais balkons”, „Gaumīgākais skatlogs un/vai ieejas mezgls”, „Aktīvākā organizācija”, „Čaklākais mājražotājs”, „Radošākais novadnieks”, „Vides vērtība”, „Gada jaunums”.

Pieteikties dalībai konkursā vai ieteikt pretendentus var ikviena fiziska vai juridiska persona, vēršoties attiecīgās administratīvās teritorijas pilsētas vai pagasta pārvaldē. Konkursā nevar piedalīties pašvaldības iestādes un to struktūrvienības.

Konkursa vērtēšanas komisija izvirzītos pretendentus klātienē apmeklēs no 3. līdz 31. augustam.

Ar konkursa nolikumu un vērtēšanas kritērijiem var iepazīties Talsu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.talsunovads.lv sadaļā „Dokumenti/Nolikumi” vai sadaļā „Iedzīvotājiem/Sabiedrības līdzdalība/Konkursi un apbalvojumi”.

 

Inita Fedko

Informācija jauniešiem!

Līdz 31.maijam Kurzemes jaunieši tiek aicināti  pieteikties bezmaksas mācību kursam par savas biznesa idejas atrašanu un attīstīšanu ''Atrodi savu aizraušanos līderiem'', kas notiek projekta ''Sākot no idejas līdz produktam globālajā tirgū''  ietvaros.

Ikvienam Kurzemes jaunietim vecumā līdz 30 gadiem ir unikāla iespēja bez maksas no 4.-22.jūnijam pieredzējušu lektoru pavadībā apgūt metodes par savas uzņēmējdarbības jomas definēšanu, ideju izstrādi, biznesa projekta vadību, apgūt biznesa vidē un vadībā nepieciešamās prasmes, un izmantojot  savstarpēja atbalsta sistēmu, iegūt kontaktu tīklu savas idejas ieviešanai dzīvē. Mācības tiek organizētas ar EEZ grantu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Kurzemes plānošanas reģiona atbalstu. 

''Mācības tiks organizētas interaktīva procesa veidā un būs piemērotas tiem, kuriem ir sajūta par savu uzņēmēja, vadītāja vai līdera potenciālu'' - tā par projektu saka mācību lektors, uzņēmējs un mācību tīkla ''11 humans'' veidotājs Zuarguss Zarmass. Viņš norāda, ka: ''Divu nedēļu atraktīvā mācību procesā dalībnieki ātri un padziļināti varēs izprast jebkuram vadītājam un uzņēmējam būtiskas lietas:

  • Nodefinēt industriju, kurā attīstīties darba vai uzņēmējdarbības jomā;
  • Nodefinēt savu lomu (potenciālā vai idejas) uzņēmumā vai projektā;
  • Saprast, ko darīt darba, uzņēmējdarbības jomā arī nestabilos ekonomisko izmaiņu laikos;
  • Uzzināt par finanšu piesaistīšanas principiem projektiem, uzņēmējdarbībai;
  • Saprast projektu, uzņēmumu attīstības principus;
  • Saprast savu mācīšanās un personīgās attīstības stilu.

Mācību kursam aicināti pieteikties jaunieši vecumā līdz 30 gadiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Kurzemes reģionā. Vēl viens ierobežojums ir vietu skaits, tāpēc jaunieši tiek aicināti pieteikties savlaicīgi. Lūk, šajā saitē var iepazīties ar lektora Zuargusa video aicinājumu pievienoties mācībām:

https://ieej.lv/By4dd

 

Pieteikuma anketa ir pieejama šajā saitē:

https://ieej.lv/lMDKB

 

Mācības sāksies sestdien, 4.jūnijā ar klātienes tikšanos Liepājā, Lielajā Dzintarā, tālāk mācību process norisināsies tiešsaistē ar vēl vienu kopīgu sanākšanu 18.jūnijā. Online mācības notiks sociālajā mācību tīklā ''11 humans'', kas veidots saskaņā ar spēļošanās elementiem, kur aktīvākos dalībniekus mācību beigās sagaidīs balvas. Tāpat mācību process būs virzīts uz savstarpēju kontaktu veidošanu starp dalībniekiem un atbalstu. Lektoru vidū būs uzņēmējs un mācību tīkla ''11 humans'' veidotājs Zuarguss Zarmass, kā arī vēl vairāki uzņēmēji un investori, kas dalīsies ar dažādiem noderīgiem padomiem un trikiem, kā savas uzņēmējdarbības idejas realizēt dzīvē. Mācību process beigsies pirms Jāņiem - 22.jūnijā.

 

Pasākums tiek organizēts projekta Nr. LV-LOCALDEV-0004 “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” ietvaros. Projektu līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai.

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Krole

Projekta vadītāja

''11 humans''

info@11humans.com

+371 29180005

Piekrastes zvejas žurnālu datu reģistrēšana

Zemkopības ministrija vēlās atgādināt par  Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" (turpmāk – jūras zvejas noteikumi) prasību attiecībā uz piekrastes zvejas žurnālu datu reģistrēšanu, izmantojot ministrijas pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" (turpmāk – LZIKIS). Piekrastes zvejniekiem, kuri zvejo pašpatēriņam, šī prasība būs obligāta ar 2023.gada 1.janvāri.

Ministrija norāda, ka LZIKIS jau šobrīd nodrošina iespēju reģistrēt zvejas žurnālu datus elektroniski. Līdz ar to jūras piekrastes pašpatēriņa zvejnieki,  jau tagad var brīvprātīgi reģistrēt zvejas žurnālu datus LZIKIS, tādejādi atsakoties no papīra formas zvejas žurnālu aizpildīšanas un iesniegšanas Valsts vides dienestā.

 

Lai noteiktajā termiņā īstenotu jūras zvejas noteikumos paredzēto prasību ieviešanu, ministrija aicina zvejniekus jau laicīgi saņemt pieeju LZIKIS, reģistrējoties https://lzikispub.zm.gov.lv/ . Informācija par reģistrācijas kārtību ir pieejama lietotāju rokasgrāmatā (pielikumā).

 

Lietotāju rokasgrāmata piekrastes zvejas (pašpatēriņa) žurnālu ievadei LZIKIS  pievienota pielikumā. Rokasgrāmatā iekļauta informācija arī par lietotāja pieteikšanu un paroles atjaunošanu, par LZIKIS pieejamo zvejnieka informāciju, kā arī par zvejas datu reģistrēšanu. Video pamācība par zvejas datu reģistrēšanu LZIKIS piekrastes zvejas žurnālā ir pieejama šeit: http://laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/raksti/video-pamaciba-lzikis .

 

Ministrija arī turpmāk sniegs tehniskās konsultācijas sistēmas lietotājiem, kā arī  iesaistīsies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētajos informēšanas pasākumos par iepriekš minētajiem jautājumiem.

Tuvākajā laikā tiks organizētas apmācības zvejniekiem, lai atbildētu uz jautājumiem par LZIKIS darbību vai palīdzēt ar problēmām datu reģistrācijā. Tāpēc īpaši svarīgi laicīgi saņemt LZIKIS pieeju un iepazīties ar LZIKIS zvejas žurnāla uzbūvi un sistēmas iespējām, kas paredzētas zvejniekiem.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā ministrija aicina  zvejniekus sazināties ar ministrijas atbildīgajām personām:

Artis Āboltiņš, tālr. 67095040, e-pasts artis.aboltins@zm.gov.lv , lai precizētu informāciju par LZIKIS lietotāja pieejas reģistrāciju vai/un nozvejas datu reģistrēšanu LZIKIS zvejas žurnālā.

Edijs Volkovičs, tālr. 67027038, e-pasts edijs.volkovics@zm.gov.lv , lai precizētu tehnisko informāciju vai/ un paziņotu par problēmām LZIKIS sistēmas darbībā.

 

Ministrija aicina pašvaldības informēt piekrastes ūdeņu zvejniekus, kuri zvejo pašpatēriņam, par prasībām nozvejas datu reģistrēšanai LZIKIS zvejas žurnālā, kas ir norādītas šajā vēstulē.

 

Jaunieši! Laiks ideju īstenošanai!

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvo padomi jau 9. gadu organizē Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Talsu novada pašvaldība šim mērķim 2022. gadā piešķīrusi 4800 eiro, saņemot atbalstu viena projekta īstenošanai līdz 600 eiro.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.

Savas iniciatīvas īstenot tiek aicināti Talsu novada jaunieši vai jauniešu grupas (vecumā no 13 līdz 25 gadiem), piesaistot sadarbības organizāciju un konsultantu.

Pieteikumu iesniegšana: 28.03. - 29.04. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā.

Pieteikumu vērtēšana, ideju prezentēšana: 02.05. - 18.05.

Rezultātu apstiprināšana, dokumentu sagatavošana: 19.05. - 22.06.

Projektu īstenošana: 01.07. - 30.11.

 

Sīkāka informācija par jauniešu iniciatīvu projektu konkursu skatāma konkursa nolikumā.

Ziņas