Izglītība

Rojas Mūzikas un Mākslas skola

Adrese:
Strauta 2, Roja, Rojas novads, Latvija, LV - 3264

Kontaktinformācija:
Jānis Kivils /direktors/
Tālrunis: 63291807, 63291808
Mob.t.29140791
Fakss: 63291809
E-pasts: mms@roja.lv 
www.rojasmms.lv

Norēķinu informācija:
Rojas novada dome
Reģ.Nr. 90002644930
Banka: AS SEB banka
Konts: LV77UNLA0028700130014
Banka: AS Swedbanka
Konts: LV95HABA0551022109166

Izglītība