Ziņas

Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra ‘’Strops’’ darbības paplašināšana

Biedrība ’’Talsu rajona partnerība’’ un ‘’Lauku atbalsta dienests’’ 2019.gada 15.novembrī apstiprināja Rojas novada domes projektu Nr.19-08-AL35-A019.2203-000002 ‘’Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra ‘’Strops’’ darbības paplašināšana’’. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas EUR 6682.59 (seši tūkstoši seši simti astoņdesmit divi euro, piecdesmit deviņi centi), no kurām publiskais finansējums EUR 6014.33 (seši tūkstoši četrpadsmit euro, trīsdesmit trīs centi) . Lai dažādotu, paplašinātu un attīstītu brīvā laika pavadīšanas jauniešu centra ‘’Strops’’ darbību tika iegādāta elektriskā plīts ar tvaika nosūcēju,  2 virtuves galdi, 20 ķeblīši, izlietnes skapītis, televizors, portatīvais dators, printeris, izšūšanas mašīna un galda spēles- teniss, futbols un galda hokejs. Paplašinot un dažādojot centra darbību tiek dota iespēja Rojas novada iedzīvotājiem saturīgi pavadīt brīvo laiku, realizēt savas ieceres, bērniem un jauniešiem veicināt veselīgu un radošu dzīvesveidu.

Projekta vadītāja Inga Lēmane

Rojā sacenšas Latvijas sporta veterāni

22. augustā Rojas stadionā noslēdzās Latvijas sporta veterānu-senioru 57.sporta spēles vieglatlētikā, pludmales volejbolā un basketbolā.

Lai gan sacensību dienā laiks nelutināja, tas neatturēja teju 500 sporta veterānu mēroties spēkiem dažādās disciplīnās.

Rojas novadu šajās sacensībās pārstāvēja 10 sportisti dažādās vieglatlētikas disciplīnās.

Uz goda pjedestāla kāpa 3 sportisti no Rojas novada:

2.vieta V45 grupā Ģirtam Zanderam 100 metru skrējienā,

3.vieta S30 grupā Dārtai Otomerei 3000 metru skrējienā,

3.vieta V50 grupā Gundaram Doniņam 3000 metru skrējienā.

 

Rojas novada dalībnieku rezultāti pārējās disciplīnās nenoslīdēja zemāk par 9. vietu.

Kopvērtējumā Rojas novadam  sacensībās ir 24.vieta (kopā piedalījās 35 komandas).

Paldies dalībniekiem par atsaucību un novēlam sportiskus panākumus arī turpmāk!

Stadiona vadītājs Armands Indriksons

FOTO: (rojas parstavji)  Rojas novada pārstāvji pirms starta – pirmā rinda no kreisās – Dārta Otomere, Gundars Doniņš, Gatis Simanovičš, Arnis Enzels, Imants Ločmels,

Otrārinda no kreisās – Gatis Otomers, Ģirts Zanders, Viktors Poremskis, Vilnis Reinholds.

M.Pāvuliņas foto

Esi spirgts un vesels!

No 10. -14. augustam BLPJC “Varavīksne” notika vasaras dienas nometne „Spirgts un vesels”, kur piedalījās Rojas novada bērni vecumā no 9-12 gadiem. Bērnu nometne tika realizēta ar ES fonda projekta “Esi vesels - ieguldījums tavai nākotnei!” Nr. 9.2.4.2./16/I/044 finansiālu atbalstu.

Vasaras dienas nometne notika piecas dienas un deva iespēju 15 Rojas novada bērniem piedalīties  dažādas aktivitātēs, kas popularizē  veselīgu dzīvesveidu.

Nometnes dalībnieki katru dienu tika iesaistīti sportiskās aktivitātēs, kas saistītas  ar dažādām sporta spēlēm, saliedēšanās spēlēm, jautrām stafetēm, un tika iegādāts sporta inventārs par projekta līdzekļiem.

Bērni devās pārgājienā gar Rojas upi, kur dalībniekus sagaidīja “mūsdienīgs pirāts” ar dažādiem, interesantiem uzdevumiem, kā arī katram dalībniekam bija jāatrod apslēptā manta mežā. Nometņu programmas ietvaros dalībniekus iesaistīja viktorīnas aktivitātē, kas pilnveidoja bērnu zināšanas un izpratni par veselīgu dzīvesveidu kopumā.

Radošo darbnīcu ietvaros, ko vadīja interešu pulciņu vadītāja Kristīne Sauškina, tika iekļauta veselības veicināšanas tēma, kas ir saistīta ar veselīgu uzturu, kā praktiski pagatavot dažādus dārzeņu salātus. Nometnes dalībnieki katrs izdomāja saviem salātiem nosaukumu, kā arī pastāstīja, kā to pagatavojis. Īpašu prieku bērniem sagādāja enerģijas batoniņu gatavošana no žāvētiem augļiem, riekstiem un dažādām sēkliņām.

Radošajā darbnīcā bērni apgleznoja stikla krūzes, audumu somas, kā arī izgatavoja magnētus no Fimo masas, kur tika attēloti veselīgā uztura produkti, lai popularizētu to vērtību.

 Nometnes dalībniekiem bija iespēja darboties kopā ar uztura speciālisti Kristīni Sekaci, kur tika apgūtas prasmes, kā garšīgi un interesanti pagatavot veselīgu ēdienu, veidot izpratni par sabalansētu un veselīgu uztura šķīvi. Bērni ieguva vērtīgu informāciju par to, ka saldumi un našķi ikdienas uzturā nav nepieciešami tik daudz, cik tiek patērēti, un to var aizvietot ar veselīgiem augļiem.

Viena diena nometnes dalībniekiem bija paredzēta ekskursijai uz Tukuma novadu, kur fiziskās aktivitātes varēja turpināt, izejot baskāju taku “Valgumu pasaulē”, un radoši izpaust sevi, darbojoties “Salmu muzejā – darbnīcā” Tukuma pilsētā.

Šī projekta ietvaros, šāda veida nometnes notiks  vēl 2 gadus, kopā 4 dienas nometnes bērniem un jauniešiem, lai popularizētu aktīvu, veselīgu dzīvesveidu un interesanti pavadīt savu brīvo laiku.

Uz tikšanos nākamajā vasaras nometnē!

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste Lienīte Voronova

Ziņas