Ziņas

Akreditācija Rojas novada Sporta skolā

Pagājušajā nedēļā noslēdzās Rojas novada Sporta skolas akreditācija burāšanas, basketbola un vieglatlētikas sekcijās. Akreditācijas komisijai skolas direktore Tatjana Kirilova bija sagatavojusi prezentāciju, ar kuru iepazīstināšu arī “Bangas” lasītājus.

Skola dibināta 2012. gadā un 2012./2013. mācību gadā tajā mācījās 72 audzēkņi. Ar katru gadu audzēkņu skaits palielinājās, un šogad mācības Sporta skolā uzsākuši jau168 audzēkņi. Skolu vada direktore Tatjana Kirilova, par treneriem strādā Valdis Dombrovskis – sporta speciālists basketbolā, Rudīte Bārdiņa – sporta speciāliste basketbolā, Anita Raspopova – sporta speciāliste vieglatlētikā, Gunārs Reinholds – sporta speciālists burāšanā, Roberts Kreicbergs – basketbola treneris, Ligija Vērpēja – vispārējās fiziskās sagatavotības speciāliste, koriģējošā vingrošana. Par medicīnas māsu strādā Edīte Šnikvalde.

Skolā var apgūt profesionālās ievirzes izglītību basketbolā, vieglatlētikā un burāšanā, savukārt interešu izglītībā tiek piedāvāta koriģējošā vingrošana 1.-12. klases audzēkņiem, FVS 6-gadīgiem audzēkņiem un sporta spēļu pamatprasmes.

Audzēkņu sasniegumi

Skola pamatoti lepojas ar savu audzēkņu sasniegumiem. Kristers Patriks Feldbergs un Renārs Zūbergs ir U-14 basketbola izlases kandidāti 2019./2020. m.g.; U-14 zēnu komandai 1. vieta Nacionālā līgā, Rietumi 2019./2020.m.g. sezonā; Tīna Bernāne – U14 basketbola izlases kandidāte 2018./2019.m.g; U-14 meiteņu komandai 6. vieta LJBL čempionātā 2018./2019.m.g. sezonā; Ralfam Gnevoham 4. vieta Latvijas čempionātā “Optimist” laivu klasē Liepājā 30. augustā; Alisei Reinholdei 4. vieta LJO “laser 4,7” klasē 2016./2017.m.g., Valteram Sigai 5. vieta LJO “Laser 4,7” klasē, Hannai Elizabetei Zanderei 5. vieta LJO “Optimist” klasē; Emīlija Krūziņa – vieglatlētikā 60 m skrējienā 3. sporta klase 2019./2020.m.g., Egijai Akmeņlaukai 2. sporta klase vieglatlētikā lodes grūšanā 2018./2019.m.g.; Annai Elīzai Doniņai 3. sporta klase vieglatlētikā 60 m, 100 m un 200 m skrējienā 2018./2019.m.g. un 3. sporta klase 800 m skrējienā 2017./2018.m.g.; Alisei Obolevičai 3. sporta klase vieglatlētikā 60 m skrējienā 2017/2018.m.g. un Elizabetei Annijai Zvaigznei 3. sporta klase vieglatlētikā 60 m un 800 m skrējienā.

Plānotā dalība basketbola sacensībās

Basketbola nodaļa plāno piedalīties sekojošās sacensībās:  Jaunatnes basketbola līgas sacensībās; “Rojas kauss 2020”U-12 zēniem; “Baltais kauss” U-11 zēnu komandai; Ziemassvētku strītbola sacensībās Talsos vecāko grupu zēniem un meitenēm; Rojas NSS 3x3 basketbola čempionātā bērniem 5 posmos no jūnija līdz septembrim; basketbola turnīrā “Rojas grozs” zēniem jūlijā un starptautiskajā basketbola turnīrā “Talsu kauss” zēniem augustā.

Plānotā dalība burāšanas sacensībās

Burāšanas sezonas noslēguma sacensības Rojā septembrī; burāšanas sezonas atklāšanas sacensības Rojā maijā; regate “Rojas lielā balva” jūlijā; Rojas novada Sporta skolas kaus augustā; Latvijas čempionātā, Kuivižu kausā, Usmas kausā, Engures kausā.

Plānotā dalība vieglatlētikas sacensībās

Rojas NSS atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12, U14, U16 vecuma grupām septembrī; Rojas NSS atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12; U14; U16 vecuma grupām maijā un jūnijā; Talsu NSS atklātās sacensības vieglatlētikā; Saldus NSS atklātās sacensības vieglatlētikā, Ventspils un Kuldīgas sporta skolu atklātās sacensības vieglatlētikā.

Sporta skolas organizētās sacensības

 • Rojas NSS atklātās sacensības vieglatlētikā – 5 mācību gadā;
 • Jauniešu regate burāšanā “Rojas lielā balva” katru gadu jūlijā;
 • “Rojas NSS kauss” burāšanā;
 • Rojas burāšanas sezonas atklāšana un noslēgums;
 • Basketbola sacensības “Rojas kauss” meitenēm un zēniem;
 • 3x3 basketbola turnīrs vasarā 4 posmos 3 vecuma grupās.

Ārpusnodarbību pasākumi 2020./2021. mācību gadā

 • Brauciens ar laivām pa Rojas upi (burāšanas nodaļas audzēkņiem) septembrī;
 • 12. septembrī basketbola sacensības “Rojas kauss” U-12 zēnu komandām;
 • Lāpu gājiens 11. novembrī;
 • Ziemassvētku pasākumi pa treniņu grupām;
 • Ekskursija burāšanas nodaļas audzēkņiem uz Latvijas Sporta muzeju;
 • Ekskursija jaunāko grupu audzēkņiem skolēnu pavasara brīvdienās martā;
 • Aktīva atpūta Ventspils ūdens piedzīvojumu parkā pa grupām;
 • Vecāku diena aprīlī;
 • Apkārtnes sakopšanas talka pavasarī;
 • Ģimeņu sporta diena stadionā maijā (Mātes dienā);
 • Atklātās vieglatlētikas sacensības;
 • Sporta skolas dalība Rojas novada svētku gājienā un dažādās sacensībās;
 • 3x3 basketbola čempionāts bērniem 5 posmos vasarā;
 • Basketbola turnīrs zēniem “Rojas grozs” 2 vecuma grupās jūlijā;
 • Regate jauniešiem “Rojas lielā balva” jūlijā;
 • Mācību treniņu nometnes basketbolā, burāšanā un vieglatlētikā (dienas un diennakts).

Sporta skola sadarbojas

 • Ar audzēkņu vecākiem;
 • Ar Rojas novada domi;
 • Ar Rojas vidusskolu;
 • Ar Rojas novada PII;
 • Ar Talsu novada Sporta skolu;
 • Ar Latvijas Basketbola Savienību;
 • Ar Latvijas Zēģelētāju savienību;
 • Ar Latvijas Vieglatlētikas savienību;
 • Ar Rojas TIC;
 • Ar SIA “Rauda”;
 • Ar SIA “Banga Ltd”.

Ieceres

 • Turpināt Sporta skolas padomes darbību, lai veicinātu skolas attīstību;
 • Burāšanas elinga 2. stāva izbūve;
 • Treneru atpūtas telpas izbūve pie direktores kabineta;
 • Apmeklēt piedāvātos kursus un seminārus, lai paaugstinātu treneru kvalifikāciju;
 • Jaunu treneru iesaistīšana Sporta skolas kolektīvā 2021./2022.m.g. (VFS, vieglatlētika);
 • Vasarā turpināt organizēt 3x3 turnīru pa vecuma grupām, piesaistot citas sporta skolas – Talsus, Tukumu, Ventspili u.c.;
 • Vasarā organizēt skriešanas seriālu stadionā Sporta skolas audzēkņiem;
 • Noorganizēt Sporta skolas audzēkņiem tikšanos ar fizioterapeitu;
 • Noorganizēt Sporta skolas audzēkņiem lekciju par veselīgu uzturu.

Pēc visa redzētā un dzirdētā aicināju uz sarunu akreditācijas komisijas vadītāju Andu Mičuli un eksperti Gunu Smiltnieci.

Akreditācijas komisijas vadītāja pastāstīja, ka akreditācijas process attālināti sācies jau maijā, kad notikušas sarunas ar izglītības iestādes vadītāju, skolas dibinātājiem, audzēkņiem, vecākiem un treneriem. 17. septembŗī notika akreditācijas turpinājums klātienē – nodarbību vērošana, iepazīšanās ar bāzēm, tikšanās ar skolas dibinātāju pārstāvjiem – novada domes priekšsēdētāju Evu Kārkliņu un izpilddirektoru Jāni Pūci. Pēc Andas Mičules teiktā, var redzēt, ka gan treneri, gan skolas direktore strādā ar sirdi un dvēseli. Laba sadarbība skolai izveidojusies arī ar audzēkņu vecākiem. Neskatoties uz to, ka skolai ir salīdzinoši neliels audzēkņu skaits, tiek izpildītas prasības gan attiecībā uz treneru finansiālajiem nosacījumiem, gan attiecībā uz akreditācijas procesu. Anda Mičule uzteic arī treneru darbu. Vadoties pēc ilggadējās pieredzes, viņa ir pārliecināta, ka šie cilvēki strādā ar degsmi, ieinteresēti un ir cilvēki savā vietā. “Katrā ziņā, pie tām iespējām, kas ir, skola strādā labi, iesaistot vecākus, pašvaldību un rūpējoties par psiholoģisko klimatu kolektīvā”, ir pārliecināta Anda Mičule. Viņa uzteic arī skolas materiāli tehnisko bāzi, kas ir iegādāta ar pašvaldības atbalstu. Viņu priecē arī skolas aktivitāte, iesaistot bērnus interešu izglītībā, kas domāta mazajiem bērniem, kas netiek uzreiz virzīti uz profesionālo ievirzi. “Šobrīd nevaru dot vērtējumu, bet pēc tā, ko šodien redzējām, nav pamata uzskatīt, ka skola nevarētu strādāt vai neatbilstu kādiem kritērijiem. Mūsuprāt, arī direktore ir cilvēks savā vietā ar interesi par savu darbu, par audzēkņu rezultātiem, ar interesi par skolas mikroklimatu, pozitīvi vērsta”, stāsta komisijas vadītāja.  Vienīgais, kas viņai ir licis aizdomāties – direktorei vajadzētu kādu palīgu, lai viss šis process nebūtu jāveic viņai vienai, jo pēc Andas Mičules domām, tas nav viegli.

Tālāk akreditācijas komisija iesniegs Izglītības valsts kvalitātes dienestam apkopotu ziņojumu un lēmumu par akreditāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā ierakstīs Izglītības valsts kvalitātes dienests.

Sarunas nobeigumā Anda Mičule vēlreiz uzsvēra, cik ļoti būtisks veiksmīgā skolas darbībā ir pašvaldības atbalsts un sadarbība ar vecākiem. Ja vecāki nebūs ieinteresēti, nekas nenotiks. Var redzēt, ka Rojā vecāki deg par Sporta skolas dzīvi un sportiskajiem rezultātiem, kas patiesībā arī ir Sporta skolas mērķis, un kas tiek prasīts arī valstiskā līmenī.

Vēl tikai piebildīšu, ka jau iepriekš arī Sporta skolas direktore Tatjana Kirilova izgāja Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas procesu.

Dace Klabere

Sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem 5. kārtai

22. septembrī atklāta pieteikšanās piektajai mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā ir iespēja izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības programmās. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 22. oktobrim.

Piektajā mācību kārtā mācības 11 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 57 izglītības iestādes visā Latvijā.

Sākot ar piekto pieteikšanās kārtu, ir mainījušies līdzfinansējuma nosacījumi un, apgūstot kādu no profesionālās tālākizglītības programmām, kuru noslēgumā var iegūt profesiju, iedzīvotājiem būs jāmaksā tikai 5% līdzmaksājums, jo 95% sedz ES fondi un valsts. Turklāt pēc programmas apgūšanas iedzīvotājs varēs saņemt arī ceļa izdevumu kompensāciju līdz 30 eiro mēnesī, kas iztērēti, dodoties uz prakses vietu un atpakaļ. Pārējo izglītības programmu veidos iedzīvotāju līdzfinansējuma apjoms paliek nemainīgi 10%, ES fondu un valsts – 90%. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

Tāpat kā iepriekš pieteikšanās mācībām norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri.

Svarīgi ir zināt, ka katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi iespējams mācīties tika vienā izglītības programmā. Mācību grupu komplektēšana un mācības tiem, kas pieteiksies piektajā mācību kārtā, sāksies 2020. gada novembrī. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību programmu saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

 Ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts piemērotāko mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, aicinām vērsties pie pieaugušo izglītības koordinatoriem. Rojas novadā šī projekta koordinatore ir Rojas Tūrisma informācijas centra vadītāja Kristīne Voldemāre.

Par mācību piedāvājumiem Rojas novadā un tuvākā apkārtnē vai citu jautājumu gadījumā sazinieties telefoniski: 28630590 vai pa e-pastu: tic@roja.lv

 

Pēc VIAA sniegtās informācijas, sagatavoja  Kristīne Voldemāre

Projekta koordinatore

Projekta ietvaros Rojā viesojās profesors Anatolijs Danilāns

18. septembrī Rojas kultūras centrā ES fonda projekta “Esi vesels – ieguldījums tavai nākotnei!” saskaņā ar līgumu Nr. 9.2.4.2/16/1/044 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Rojas novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus” ietvaros, notika slimību profilakses informatīvais pasākums “Dzīvo ilgi un laimīgi!”. Tajā ar lekciju uzstājās Dr.habil. med. Anatolijs Danilāns.

Profesora Anatolija Danilāna specialitāte ir gastroenteroloģija, tādēļ lekcijas laikā galvenā uzmanība tika pievērsta cilvēka gremošanas orgāniem un zarnu traktam, šķiedrvielu nozīmei mūsu organismā, vitamīniem un to lietošanai, piena un to produktu veselīgumam, sauļošanās ietekmei uz cilvēka organismu un citiem jautājumiem. Profesora paustais dažkārt stipri atšķīrās no līdz šim vispārzināmām lietām, tādēļ arī viņš aicināja klātesošos pašus izvērtēt, kas viņu organismam nāktu par labu, bet kas varētu būt nepieņemami. Tiesa, profesors arī piebilda, ka visi viņa apgalvojumi ir zinātniski pierādīti.

Profesors, piemēram, noraidīja iepriekš zināmo teoriju, ka kafijas dzeršana paaugstina asinsspiedienu. Tieši otrādi – pēc viņa teiktā, esot pierādīts, ka kafija asinsspiedienu pazemina. Un ne tikai – kafija pagarina cilvēka mūžu, aizkavē aknu cirozes rašanos. Pētījumos pierādīts, ka ar aknu cirozi pat par 60% cilvēku slimo mazāk, ja uzturā tiek lietota kafija. Pēc profesora teiktā, kafiju droši var dzert četras reizes dienā, turklāt, kādu vien vēlaties – dabīgo, šķīstošo, ar pienu, krējumu, cukuru vai bez tā.

Labi vārdi tika veltīti arī D vitamīnam. Tas ir vienīgais vitamīns, kuru mēs nesaņemam ar uzturu, bet gan caur ādu. D vitamīns stiprina sirds asinsvadus, pasargā no vēža, no cukura diabēta, stiprina imūno sistēmu. Labs D vitamīna uzņemšanas veids ir sauļošanās, , tādēļ profesors ir pārliecināts, ka Latvijā cilvēki nevajadzīgi ir iebaidīti par ultravioleto staru slikto ietekmi uz mūsu organismu. “Esmu redzējis melanomas uz zarnām, kurš tad tās ir sauļojis?”, retoriski vaicāja profesors.

Dace Klabere

Mūsējiem pirmā vieta

12. septembrī Rojas sporta zālē notika Rojas novada Sporta skolas organizētās sacensības basketbolā U-12 vecuma grupas zēniem “Rojas kauss 2020”. Piedalījās komandas no Jaunpils, Rojas, Ādažiem un Pārdaugavas. Spēles bija spraigas un interesantas. Pēc garšīgajām pusdienām notika metienu konkursi, kuros piedalījās 2 dalībnieki no katras komandas. 2-punktu metienu konkursā uzvarēja Raimonds Garda (Pārdaugava), 2. vieta Mārim Līvmanim (Jaunpils), 3. vieta Renardam Romanovam (Ādaži). Soda metienu konkursā uzvarēja rojenieks Hugo Otomers (8 metieni trāpīti grozā no 10), 2. vieta arī Rojas jaunajam basketbolistam Kristeram Insbergam, bet 3. vieta Markusam Golovkam (Pārdaugava). Šie basketbolisti tika apbalvoti ar mazajiem kausiem.

Tikai ap plkst.18.00 beidzās spēles un varēja notikt apbalvošana. 4. vieta sacensībās Jaunpils komandai, 3. vieta Pārdaugavas komandai, 2. vieta Ādažu komandai, bet 1. vieta un lielais kauss Rojas jaunākajiem basketbolistiem. Sacensību dalībniekiem tika pasniegtas medaļas un arī saldais našķis - saldējums, par kuru visi bija ļoti priecīgi. Komandas labākajiem spēlētājiem tika dāvinātas krūzes ar Rojas burtiem. Rojas komandā par labāko spēlētāju tika atzīts Alekss Šulcs, Pārdaugavas komandā - Roberts Dragons, Ādažu komandā - Edvards Šmits.

Šīs sacensības nevarētu notikt bez Rojas komandas spēlētāju vecāku atbalsta. Liels paldies Kristīnei Maslovskai par spēļu filmēšanu, Evitai Āboliņai par spēļu fotografēšanu, Evai Lūsei un Aigaram Blūmam par spēlētāju ēdināšanu. Paldies trenerim Robertam Kreicbergam par turnīra organizēšanu un komandas trenēšanu un saliedēšanu. Paldies SIA “Ķipītis-Roja” par ļoti garšīgajām pusdienām. Paldies Rojas novada domei par finansiālo atbalstu.

Sporta skolas direktore T. Kirilova

 

Ziņas