JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Rojas novadā esošo mācību iestāžu darbs laikā no 26. oktobra

Rojas vidusskolā

1.-6. klašu skolēniem mācības notiks klātienē (skolā).

7.-12. klašu skolēniem mācības notiks attālināti (mācības mājās). Skolotāji pēc noteikta grafika organizēs tiešsaistes stundas platformās www.zoom.us un www.virtualaskola.lv 

1.-6. klašu skolēniem ēdināšana tiks organizēta skolā. 

7.-12. klašu skolēniem no daudzbērnu ģimenēm pusdienas tiks nodrošinātas skolā vai nogādātas ar māsu/brāļu palīdzību, kuri mācās mazākajās klasēs.  

Lasīt vairāk

Afiša

Ģimenes daktere Māra Meldere saņem apbalvojumu

Nelielā svinīgā ceremonijā, kuru rīkoja žurnāls “Veselība” sadarbībā ar Latvijas lauku ģimenes ārstu asociāciju un Veselības centru 4, mūsu ģimenes ārstam Mārai Melderei tika pasniegta Rūdolfa Skaidrā prēmija kā labākajam šī gada jaunajam lauku ģimenes ārstam. Māra Meldere atzīst, ka pēc viena darba gada Latvijā viņa jūtas pagodināta un pateicīga par savas profesionalitātes novērtējumu un izrādīto atbalstu. Apsveicam un lepojamies!

Lasīt vairāk

Man pieder debesu jūra,
No kuras pasmeļu es
Un izvelku kā no pūra
Ik rītu sev debesis.

8. oktobra rīts PII “Zelta zivtiņa’’ grupā “Karūsiņas” iesākās patīkami satraucošs. Ar mugursomām plecos un labu garastāvokli kabatās jautrās karūsiņas devās izzinošā ekspedīcijā uz Rojas pludmali. Audzinātāja Iveta Rozentāle bija iejutusies visu varenā jūras valdnieka Neptūna tēlā, savukārt otra audzinātāja Zane Grosbaha bija Neptūna meita.

Lasīt vairāk
Novads ir tik bagāts, cik bagāti ir tā uzņēmēji

14. oktobrī Rojas kultūras centrā notika Talsu Komersantu kluba un Rojas novada pašvaldības rīkotā uzņēmējdarbības atbalsta informatīvā diena. Tikšanās mērķis bija iepazīties ar uzņēmējdarbības atbalsta iespējām, tādējādi veicinot uzņēmēju savstarpējo sadarbību.

Lasīt vairāk
Tiek labiekārtots Rojas upes kreisais krasts Jūras ielā 1A, Rojā

Lai attīstītu tūrismu un atpūtas iespējas pie Rojas upes, kas veicinātu Rojas novada tūrisma attīstību un stiprinātu vietējo uzņēmējdarbību, pamatojoties uz Rojas novada domes lēmumu, par daļu no zemes Jūras ielā 1A, Rojā, 2018. gadā starp Rojas novada domi un ar mani, Jāni Lakšmani, tika noslēgts līgums par apbūves tiesību piešķiršanu. Teritorija pie Rojas upes kreisā krasta ir lieliski piemērota izvirzīto mērķu sasniegšanai, ļaujot veikt tās attīstību un padarot pieejamāku dažādām sabiedrības grupām.

Lasīt vairāk
Informācijai

Rojas vidusskolas administrācijas sēdē pieņemts lēmums:

1. No š.g. 12. oktobra līdz 16. oktobrim 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6., 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 10., 11. klasēm nodrošināt attālināto mācību procesu.

2. Attālinātajā mācību procesā skolotāji izmanto e-klasi, Zoom vai www.virtualaskola.lv, e-pastu.

3. Saziņai izmantot tālruni, www.whatsapp.com.

4. 1.-3. klasei stundas notiek sākumskolas korpusā.

Skolā mācās "Pūcītes", 1.-3. klases, 9.a, 9.b un 12. klase.

Ja kāds skolēns saslimst šajās klasēs/grupās, tad attiecīgā klase mācās attālināti.    

Santa Veide,

Rojas vidusskolas direktore,

tālr. 29777814.

Lasīt vairāk
Baiba Beraģe – cilvēks, kas savā darbā iegulda sirdi un dvēseli

Svētdien, 4. oktobrī, Latvijā atzīmēja Skolotāju dienu. Tā ir reize, kad atceramies savus skolotājus un sakām paldies. Vienlaikus šī diena ir iespēja padomāt par izaicinājumu, ar ko sastopas visai sabiedrībai tik nozīmīgā profesija. Diemžēl, kā rāda starptautisks pētījums, tikai ceturtā daļa Latvijas skolotāju uzskata, ka viņu arods sabiedrībā ir cienīts. Par to, ko šis darbs prasa no paša skolotāja un izaicinājumiem, ar ko skolotāji sastopas diendienā, saruna ar Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktori Baibu Beraģi, kurai sācies otrs mācību gads, esot direktores amatā.

Lasīt vairāk
Turpinās Rojas novada domes sadarbība ar SIA “Pundiķi” un zinātnisko institūtu “Bior”

Arī šogad Rojas novada pašvaldība turpina sadarbību ar SIA “Pundiķi” zvejniekiem un zinātnisko institūtu “BIOR”, jo Lauku atbalsta dienests 2020. gada 24. martā Zivju padomes sēdē piešķīra finansējumu zivju resursu pavairošanai un atražošanai un apstiprināja projektu Nr. 36 par Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un ielaišanai Rojas upē nepieciešamo vaislinieku nozveju. Saskaņā ar noslēgto SIA “Pundiķi” līgumu Nr. RND/2020/L37,  paredzēts nozvejot 50 taimiņu vaisliniekus.

Lasīt vairāk
Aicinām pieteikt Rojas novada iedzīvotājus apbalvošanai

Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, aicinām ikvienu iedzīvotāju, iestādi un uzņēmumu līdz šā gada 19.oktobrim, Rojas novada domē, iesniegt priekšlikumus par cilvēkiem, kurus godināt Valsts svētku pasākumā sekojošās nominācijās:

  • Par mūža ieguldījumu;
  • Par ieguldījumu novada attīstībā;
  • Par veiksmīgu uzņēmējdarbību;
  • Gada pedagogs;
  • Gada jaunietis;
  • Gada sportists.
Lasīt vairāk