JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Sludinājums

Kapitāldaļu turētāji (Talsu, Tukuma, Kandavas, Dundagas, Engures, Rojas, Mērsraga, Jaunpils novadu pašvaldības) izsludina konkursu uz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” (reģistrācijas Nr. 40003525848, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Tukums, LV-3101) valdes locekļa amatu.

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” valdes locekļa amata kandidātam izvirzāmās prasības:

Lasīt vairāk
Anševicu tandēms Rojas bibliotēkā

27. septembra pēcpusdienā, tiekoties ar lieljūras piekrastniekiem Inu Anševicu un Gunāru Anševicu, izskanēja Dzejas dienu mēnesim veltītais pasākums Rojas novada bibliotēkā.

Iepazīstinot ar sevi, Ina Anševica saka: “Es esmu no Saunaga. Mans tēvs ir zvejnieks, un šai ciemā dzīvoju līdz divdesmit piecu gadu vecumam. Nu jau gadus desmit dzīvoju Valdemārpilī un jūtu sevi vairāk kā valdemārpilnieci.” Esot dzirdēti dažādi varianti par radniecību ar Gunāru Anševicu – pēdējais, ka Ina ir viņa vedekla – taču tie neesot patiesi. Tikai uzvārdu sakritība. Anševicas uzvārdā Ina ir neilgi. Pirms tam viņa darbus publicēja kā Ina Filoņenko.

Lasīt vairāk
Skolai atdots mūžs

Katru gadu pirmajā oktobra svētdienā Latvijā tiek atzīmēta Skolotāju diena. Šogad tā iekrita 6. oktobrī. Tie ir svētki gan esošajiem, gan bijušajiem pedagogiem, tādēļ šoreiz devos ciemos pie bijušajiem Rojas vidusskolas skolotājiem Virgīnijas un Egila Mūrniekiem, kuru viss darba mūžs – 40 gadi – pagājuši Rojas vidusskolā.

Lasīt vairāk
Latvijā sākušās medības ar dzinējiem

Klāt oktobris, laiks, kad Latvijā sākas medību sezona ar dzinējiem – viens no aizraujošākajiem un aktīvākajiem medību veidiem, kas vienlaikus prasa maksimālu koncentrēšanos un pedantisku drošības noteikumu ievērošanu.

Lasīt vairāk
Pašvaldības autoceļa atjaunošana

Lauku atbalsta dienests atbalstījis Rojas novada pašvaldības iesniegto projektu par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansēto projektu “Rojas novada pašvaldības autoceļa pārbūve”.  Projekta kopējās izmaksas ir EUR 182 840,79, no kurām attiecināmās izmaksas ir EUR 177 720,26, publiskais finansējums ir EUR 159 948,23.

Lasīt vairāk
Seminārs “Maini dzīvi, domā plašāk!”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus un jaunatnes darbā iesaistītos piedalīties bezmaksas informatīvā seminārā “Maini dzīvi, domā plašāk!”, kas norisināsies:

14. oktobrī no plkst. 14:30 līdz plkst. 18:30, Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā “STROPS'” (Strauta iela 8-33, Roja).

Semināra laikā jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītās atbalsta personas uzzinās par programmām “Eiropas Solidaritātes korpuss” un “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iespējām, kā arī dzirdēs jauniešu stāstus par Eiropas iespēju ieguvumiem un varēs piedalīties brīvrunas meistarklasē.

Lasīt vairāk
Noslēgusies Rojas brīvdabas estrādes - vasaras koncertzāles - pirmā sezona

Vienmēr šķitis, ka vasara ir vienīgais gadalaiks, kas Latvijā ir salīdzinoši īsu laika sprīdi. Varbūt man tas saistās ar to, ka tieši vasarā interesentiem tiek piedāvāts plašs kultūras pasākumu piedāvājums, ka tieši vasara ir tas laiks, kad gribas savu brīvo laiku pavadīt pie dabas?! Iespējams tāpēc, lai to visu apvienotu, Latvijas iedzīvotāji un valsts viesi vasarās tik daudz apmeklē dažādus brīvdabas kultūras pasākumus dažādās Latvijas vietās.

Rojai un tās novadam šī vasara paliks atmiņā ar to, ka šī gada 29. jūnijā tika piepildīts sen lolotais sapnis – atklāta jaunuzceltā Rojas brīvdabas estrāde – vasaras koncertzāle. Tā ir viena no četrām brīvdabas kultūras telpām Latvijā, kas visā sezonas garumā atrodas zem jumta seguma, ar plašu skatītāju zonu un vienu no lielākajām skatuvēm Latvijas teritorijā.

Lasīt vairāk
Prieks kopā būt

Spītējot rudens lietutiņam un mazliet piekusušiem saules stariem, Rojupes PII “Saulespuķe” jaunais mācību gads iesācies krāsaini!

Atkalredzešanās prieks Zinību dienas svētkos bija manāms gan bērnu, gan pieaugušo acīs. Arī mūsu ciemiņš, darbīgā bite, ne tikai palīdzēja nu jau tradicionāli iešūpināt mazos saulpuķēnus, kuri tikai šogad uzsāk savas gaitas pirmsskolā, bet arī sveica jauno iestādes vadītāju Lindu Kleinbergu, nākamos skolēnus, sniedza visiem kopā iespēju piedalīties interesantās spēlēs, rotaļās un sarūpēja patiesi gardu svētku kliņģeri. Paldies par to Aijai Mitenbergai.

Lasīt vairāk
Nekustamā īpašuma izsole

Rojas novada dome rīko atkārtotu (ceturto) izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Dravas”, Rojas novads, kadastra Nr. 8882 009 0540, sastāvoša no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8882 009 0540 1,1000 ha platībā un uz tās esošās dzīvojamās mājas, kūts un šķūņa, kas uz Rojas novada pašvaldības vārda reģistrēts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 841.

        Sākumcena - EUR 5 600, solis - 50 EUR, drošības nauda - 560 EUR, reģistrācijas maksa - 30,00 EUR. Drošības nauda un reģistrācijas maksa ieskaitāma Rojas novada domes kontā LV95HABA0551022109166 AS "Swedbank" vai jāiemaksā Rojas novada domes kasē līdz 31.10.2019. plkst. 16.00. Izsoles norises vieta: Rojas novada domes sēžu zālē Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.roja.lv.

Lasīt vairāk