JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Informācijai

Visus maksājumus sākot ar 2022.gada 1.janvāri var veikt tikai Talsu novada pašvaldības, reģ.Nr. 90009113532, norēķinu kontos:

AS “SEB banka”

LV49UNLA0028700130033

AS “Swedbank”

LV79HABA0001402059015

AS “CITADELES BANKA” 

LV85PARX0012750880002

AS “Luminor banka”

LV45RIKO0002013183564

 

 

 

 

 

Lasīt vairāk
Pabeigts projekts “Centra telpu labiekārtošana radošo ideju realizēšanai”

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā pārvalde 2020.gada 24.septembrī apstiprināja Rojas novada domes projektu Nr.20-08-AL35-A019.2203-000003 ‘’Centra telpu labiekārtošana radošo ideju realizēšanai’’. Projekts ir veiksmīgi pabeigts un centrs ir vizuāli pievilcīgāks un siltāks. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 17987,32 EUR, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda maksājums – 16188,58 EUR.

Projekta rezultātā ir izremontētas, atjaunotas centra telpas, sakārtota apkures sistēma un iegādāti jauni pamatlīdzekļi. BLPJC ‘’Strops’’ telpu atjaunošanas darbus veica SIA ‘’Kalvas’’. Centra telpas ir kļuvušas vizuāli pievilcīgākas, siltākas un centra apmeklētājiem ir prieks darboties. Arī invalīdu biedrības biedri ir ļoti apmierināti ar skaistajām un siltajām telpām. Ir iegādāti jauni pamatlīdzekļi- mūzikas centrs ar mikrofonu, pārnēsājamais skaļrunis un stūra dīvāns.

Lasīt vairāk
Publiskā apspriešana lokālplānojumam Rojā, Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13

Saskaņā ar Talsu novada domes 25.11.2021. lēmumu Nr. 341 „Par lokālplānojuma Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”, tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija un vides pārskats publiskai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.12.2021. līdz 12.01.2022. Lokālplānojuma un vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme notiks 5.01.2022. plkst. 15.00 videokonferenču platformā Zoom.

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 4.01.2022. plkst. 17.00 var nosūtīt pieteikumu uz e-pastu: ligita.snore@talsi.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt sanāksmes ielūgumu. Sanāksmi būs iespējams vērot tiešsaistē Youtube platformā Talsu novada pašvaldības kontā (precīza saite tiks publicēta pirms sapulces sākuma).

Lasīt vairāk
NO DECEMBRA PIEEJAMS ROJAS PAGASTA KALENDĀRS 2022. GADAM

No 1. decembra Rojas tūrisma informācijas centrā būs iespējams iegādāties jauno, 2022. gada Rojas pagasta kalendāru.

Šis, 2022. gads, Rojas kalendāram būs kā neliels jubilejas gads, jo mūsu pašu kalendārs tiek izdots jau piekto reizi.

Šogad kalendāram esam devuši nosaukumu “Jūra vēROJAma visu gadu”, jo katra mēneša titulbildē redzēsiet jūru. Jūra katru dienu ir savādāka, tā ir mainīga, un katru reizi, ieraugot jūru, mūs pārņem aizvien jaunas izjūtas.

Lasīt vairāk
Noslēdzies projekts “Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana"

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā pārvalde 2020. gada 5. maijā apstiprināja Rojas novada domes projektu nr. 19-08-FL06F043-00003 “Mūžībā aizsaukto zvejnieku un jūrnieku piemiņas vietas atjaunošana”. Projekts ir veiksmīgi noslēdzies, un laukums pie kultūras centra ieguvis jaunas, mūsdienām atbilstošas aprises. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 166508,37 EUR, no tām Eiropas Zivsaimniecības fonda maksājums – 146096,33 EUR.

Būvprojektu izstrādāja SIA “Archidose”, būvdarbus veica SIA “Kalvas”, bet būvuzraudzība bija SIA “Akorda” ziņā.

Lasīt vairāk
Aicina pieteikties rūpnieciskās un pašpatēriņa zvejas tiesību nomai 2022. gadam

Talsu novada domes Licencēšanas komisija informē, ka ir izsludināta pieteikšanās rūpnieciskās un pašpatēriņa zvejas tiesību nomai 2022. gadam. Iesniegums jāiesniedz līdz 3. decembrim 14.00.

Iesniegumu iespējams iesniegt elektroniski, aizpildot iesnieguma veidlapu, to parakstot un ieskenējot vai parakstot ar elektronisko parakstu un nosūtot uz pasts@talsi.lv, kā arī klātienē attiecīgajā pagasta pārvaldē, kurā zvejas rīks tiek pieprasīts (iesniegumi par zvejas rīku limitu katrā no pagastu teritorijām ir jāiesniedz atsevišķi).

Lasīt vairāk
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas jāreģistrē visiem novada iedzīvotājiem

Jau 2017. gadā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par decentralizēto kanalizācijas iekārtu apsaimniekošanu un reģistrēšanu. Tie paredz, ka līdz šī gada beigām it visiem decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu īpašniekiem pilsētu un pagastu teritorijās savas iekārtas ir jāreģistrē pašvaldībā.

Līdz 31. decembrim visiem decentralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu īpašniekiem savas iekārtas ir jāreģistrē  pašvaldībā. Iedzīvotāji tiek aicināti reģistrēt iekārtas, iesniedzot iesniegumu savas attiecīgās teritorijas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam.

Lasīt vairāk
Novembris – patriotu mēnesis

Pieliec delnu pie acīm un skaties:

līdz pat pēdējam olim viss tavs.

Neatdod, dzirdi, neatdod

mazo Latviju – lielākas nav.

Leons Briedis

Lasīt vairāk
Lasīt vairāk