JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Lasīt vairāk
Aicinām pieteikties Rojas un Mērsraga Mājas kafejnīcu dienu dalībniekus šī gada garšu piedzīvojumam mūsu piekrastē!

Pagājušās vasaras izskaņā pirmo reizi mūsu pusē organizējām pasākumu - Mājas kafejnīcu dienas. Guvām neaizmirstamu pieredzi un emocijas, kas saglabājās vēl ilgi pēc pasākuma.

Tad nu šogad mēģinām atkal!

Lasīt vairāk
Informācijai

17. maijā, plkst. 17:00 Rojas pagasta iedzīvotājiem būs iespēja tikties ar Talsu novada domes deputātiem Evu Kārkliņu un Andi Āboliņu. Tikšanās notiks Rojas pagasta pārvaldē, sēžu telpā.

Lasīt vairāk
Atmiņu pēcpusdiena bibliotekāriem

22. aprīļa pēcpusdienā Rojas pagasta bibliotēkā notika atmiņu pēcpusdiena “Bibliotēka laiku lokos”, kurā tikās pagastā dzīvojoši bibliotekāri, kuri dažādos laikos strādājuši vai joprojām strādā bibliotēkā. Par darbu Rojas vidusskolas bibliotēkā un tā specifiku atmiņās dalījās rakstniece Dzintra Žuravska, viņas darba turpinātāja skolas bibliotekāre Antra Ozollapa stāstījumu papildināja šodienas skatījumā.

Lasīt vairāk
Pirms Talsu novada iedzīvotāju foruma iedzīvotāji aicināti iesaistīties fokusa grupās

Talsu novada fonds, sadarbojoties ar Talsu novada pašvaldību, reizi četros gados organizē iedzīvotāju forumu. Tas ir veids, kā stiprināt dialogu starp sabiedrību un pašvaldību, rodot kopsaucēju par svarīgākajiem novadā īstenojamajiem darbiem un prioritātēm. Pirms kopējā iedzīvotāju foruma 4. jūnijā, ikviens iedzīvotājs, kuram rūp gan vietējā kopienā, gan novadā notiekošais, aicināts iesaistīties fokusa grupās 7. un 14. maijā.

Lasīt vairāk
Atklāj Talsu novada „pērles” un piesaki pretendentus konkursā „Radi Talsu novadam!”!

Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties konkursā „Radi Talsu novadam!”, lai atklātu novada skaistākās sētas, sakoptākos īpašumus un radošākos ļaudis. Pretendentus 12 nominācijās līdz 17. jūnijam var izvirzīt ikviens novada iedzīvotājs, sazinoties ar attiecīgo pilsētu vai pagastu pārvaldi.

Lasīt vairāk
Piekrastes zvejas žurnālu datu reģistrēšana

Zemkopības ministrija vēlās atgādināt par  Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" (turpmāk – jūras zvejas noteikumi) prasību attiecībā uz piekrastes zvejas žurnālu datu reģistrēšanu, izmantojot ministrijas pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" (turpmāk – LZIKIS). Piekrastes zvejniekiem, kuri zvejo pašpatēriņam, šī prasība būs obligāta ar 2023.gada 1.janvāri.

Lasīt vairāk
Jaunieši! Laiks ideju īstenošanai!

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvo padomi jau 9. gadu organizē Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Talsu novada pašvaldība šim mērķim 2022. gadā piešķīrusi 4800 eiro, saņemot atbalstu viena projekta īstenošanai līdz 600 eiro.

Lasīt vairāk