JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Rojas novada bāriņtiesas paziņojums!

Rojas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Intas Zaķes atvaļinājuma laikā no 8. jūnija līdz 18. jūnijam, visos bāriņtiesas kompetences jautājumos, apmeklētājus Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, 16. kabinetā pieņem bāriņtiesas locekle Linda Frīdenberga (tālr. 663269173).

Pieņemšanas laiki: no pirmdienas  līdz piektdienai no plkst. 9.00-13.00.

Informācija par gadījumiem, ja ir pamatotas aizdomas, ka bērns cieš no vecāku vai citu personu vardarbības, bērns atrodas viņa veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos vai bērns palicis bez vecāku aprūpes un gādības, tiek pieņemta jebkurā laikā. Bērni tiek pieņemti un uzklausīti arī ārpus  pieņemšanas laikiem.

Lasīt vairāk
Rojas sporta skolai jaunas laivas

Pavasaris Rojas sporta skolai atnācis ar priecīgu notikumu – tā kļuvusi par vienu Optimist laivu bagātāka. Kā pastāstīja sporta skolas burāšanas treneris Gunārs Reinholds, laiva ir mazlietota, tikai gadu braukta. Jauna laba sacensību laiva maksā bargu naudu, tāpēc Rojas novada dome neatteicās no izdevīgā piedāvājuma. Pirmās laiviņas, kas pirktas projekta ietvaros, ir ķīniešu ražojuma un nav tās augstvērtīgākās. “Lai būtu izaugsme, vajag labu laivu, tāpēc izmantojām iespēju nopirkt pašu mazāko laiviņu par puscenu”, stāsta Gunārs.

Lasīt vairāk
Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide

Tualetes ēkas izbūve Rojas brīvdabas estrādes teritorijā

Biedrība „Talsu rajona partnerība’’ un Lauku atbalsta dienests atbalstījis Rojas novada domes projektu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta iesniegumu Nr. 19-08-FL06-F043.0202-000002 “Rekreāciju teritorijas labiekārtojuma izveide”. Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas 196707.15 EUR, no kurām publiskais finansējums ir 177036.43 EUR. Projekta mērķis ir uzbūvēt rekreācijas ēku un labiekārtot tās uzturēšanai nepieciešamo infrastruktūru, aizsargājot piekrastes teritoriju un kāpu zonu.

Lasīt vairāk
Rojā top pludmales kafejnīca

Daudzu rojenieku prātus satraucis stilizētais, krāsainais autobuss Rojas pludmalē, tāpēc aicināju uz sarunu tā īpašnieku Dāvi Šteinbergu.

Lasīt vairāk
Rojas jahtklubam jaunas laivas

Pavasaris Rojas jahtklubam atnācis ar priecīgu notikumu – tas kļuvis par vienu laivu bagātāks. Kā pastāstīja jahtkluba treneris Gunārs Reinholds, laiva ir mazlietota, tikai gadu braukta. Jauna laba sacensību laiva maksā bargu naudu, tāpēc jahtklubs neatteicās no izdevīgā piedāvājuma. Pirmās laiviņas, kas pirktas projekta ietvaros, ir ķīniešu ražojuma un nav tās augstvērtīgākās. “Lai būtu izaugsme, vajag labu laivu, tāpēc izmantojām iespēju nopirkt pašu mazāko laiviņu par puscenu”, stāsta Gunārs.

Lasīt vairāk
Dīvainais pavasaris Rojas muzeja darba ikdienā

Šis pavasaris mums visiem ir bijis diezgan neierasts, jo ieviesis dažādas korekcijas gan mūsu ikdienā, gan arī darba dzīvē. Lai arī gandrīz 2 mēnešu garumā muzejs apmeklētājiem bija slēgts, darbs Rojas muzejā turpinājās. Ja muzeja darba kopumu būtu jāsadala daļās, tad varētu teikt, ka muzeja darbs sastāv no 3 daļām – krājuma darba, pētnieciskā darba un komunikācijas darba jeb darba ar apmeklētājiem. Valstī noteikto ierobežojumu dēļ pamatīgi tika ierobežots cilvēkiem pamanāmais muzeja darba posms – muzeja apmeklējums, jo teju vai divus mēnešus savas durvis apmeklētājiem nevarējām vērt. Jāatzīmē, ka šis ierobežojums iesākumā mums, muzeja darbiniekiem, lika justies kā no laivas izsviestiem, jo apmeklētājs Rojas muzejā vienmēr ir bijusi prioritāte. Muzeja ikdienā bieži veicam diezgan neredzamu darbu – ejam ekspedīcijās, tiekamies ar cilvēkiem, apkopojam un pētām iegūtos materiālus, digitalizējam tos un katru priekšmetu reģistrējam gan muzeja priekšmetu uzskaites grāmatās, gan arī elektroniski vadām vienotajā sistēmā – Latvijas Nacionālajā muzeju kopkatalogā, rūpējamies, lai visi muzejā esošie priekšmeti (vienības) tiktu glabātas atbilstošos apstākļos, tīrībā un kārtībā, ievērojot priekšmetu uzglabāšanai nepieciešamo mikroklimatu, jo tikai tā mēs varam saglabāt visas vēstures liecības, kas glabājas muzeja krājumā (lielākā daļa) vai izstādītas muzeja ekspozīcijās, arī nākamajām paaudzēm, kas arī ir viens no galvenajiem muzeja uzdevumiem. 

Lasīt vairāk
Mīļie Rojas novada iedzīvotāji!

Šajā neparastajā laikā, kad mūsu pašu veselības un drošības dēļ mums nav lemts kā ikkatru gadu tikties Rojas dienā, kad visa turpmākā vasara ir neskaidra, kā tiksimies, vai tiksimies, kā svinēsim svētkus, mums tomēr ir iespēja sajusties vienotiem. Turklāt - mūsu iespēja nav tikai virtuāla. Mūsu iespēja justies vienotiem un joprojām lepniem un stipriem mūsu novada iedzīvotājiem, ir paceļot Rojas novada karogu! Kā katru gadu, pacelsim mūsu novada karogu 30. maijā, Rojas dienā, lai tas plīvo un atgādina mums un caurbraucējiem, ka vasara joprojām nav atcelta un Roja ir vasaras galvaspilsēta, pat ja nebūs ikgadējo svētku un pulcēšanos. Karoga plīvošana vējā atgādinās mums, ka mēs esam īstenie Rojas patrioti un mums Roja ir pati labākā arī tad, ja nav Rojas dienas tirdziņu vai  Zvejnieksvētku koncertu!

Izbaudīsim Rojas novadu, izbaudīsim vasaru un turēsim Rojas novada karogu augstu paceltu līdz pat Zinību dienai – 1. septembrim.

Lasīt vairāk
Aicinājums Rojas novada uzņēmējiem!

Aicinām Rojas novada uzņēmējus piedalīties forumā "CexitBiz", kas notiks 29.maijā tiešsaistē, lai kopīgi rastu atbildes uz jautājumiem - kā krīzes laikā paredzēt, radīt un nopelnīt. 

Lasīt vairāk
Rojas novada domes iestāžu un struktūrvienību darbības atsākšana pēc 18. maija

Lai ierobežotu Covid-19 pandēmiju, 12. martā valstī tika izsludināta ārkārtas situācija līdz 12. maijam. 7. maijā kļuva zināms, ka ārkārtas situācija valstī pagarināta līdz 9. jūnijam, bet ir mīkstināti iepriekš noteiktie striktie ierobežojumi, kurus pieņem Ministru kabinets. Pamatojoties uz tiem, pašvaldības, tai skaitā Rojas novada dome izstrādāja savu rīcības plānu turpmākai darbībai.

Lasīt vairāk