JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

Mīļdieniņa PII “Zelta zivtiņa”

14. februāris PII “Zelta zivtiņa” sākās ar mīļu draugu sagaidīšanu un visapkārt daudz, daudz siržu kā draudzības un mīlestības simbolu. Kopīgi klājām svētku galdu no vecāku sarūpētajiem kārumiem un ar nepacietību gaidījām Mīļdieniņu.

Lasīt vairāk
ATVĒRSIM SAVAS MĀJAS VIRTUVES UN SIRDIS!

Domājot par tuvojošos jauno tūrisma sezonu, vēlos uzrunāt radošos un aktīvos Rojas novada iedzīvotājus iesaistīties nelielā “avantūrā”, kopā padarot krāsaināku un pieredzes bagātāku savu nākamo vasaru.

Kā jau tas ir zināms, latviešiem patīk labi un gardi paēst, un, ja vēl var nobaudīt kaut ko īpašu, ar sen aizmirstu bērnības garšu, tad diena ir izdevusies lieliska!   

Lasīt vairāk
Informācija iedzīvotājiem!

Informējam, ka š.g. 20. februārī  no plkst. 10:00- 16:00 Rojas novada domē, Zvejnieku ielā 3, Rojā, SEB bankas darbinieki apkalpos un konsultēs privātpersonas un uzņēmējus.

Būs iespējams veikt izmaiņas internetbankas autorizācijā – atjaunot SMART-ID kontus, saņemt/apmainīt kodu kalkulatorus un veikt citas ar bankas pakalpojumiem saistītas darbības.

Laipni aicināti visi, kam nepieciešami SEB bankas pakalpojumi!

Lasīt vairāk
Domes sēdē vienbalsīgi apstiprināts pašvaldības budžets

21. janvārī Rojas novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja šī gada Rojas novada pašvaldības budžetu. 

Kā pastāstīja novada domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, darbs pie jaunā budžeta sākas brīdī, kad tiek apstiprināts iepriekšējais budžets. Pie budžeta plāna sastādīšanas strādāja Attīstības nodaļas vadītāja Agnese Veckāgane. Katras iestādes/ struktūrvienības vadītājs jau februārī sāk uzkrāt informāciju par veicamajiem darbiem nākamajam gadam, plāno finansējumu, kā arī strādā pie ilgtermiņa stratēģijas. Novembrī visas ieceres prioritārā secībā tiek elektroniski ievadītas nākamā gada budžeta projektā. Tā kā visas pašvaldības iestādes un struktūrvienības strādā vienotā grāmatvedības programmā, tad tas atvieglo darbu gan administrācijai, gan informācijas sagatavotājiem.

Lasīt vairāk
Ziedi nozied, bet pasakas paliek

Janvāris ir Annas Sakses dzimšanas dienas mēnesis, un to atzīmēt, atceroties rakstnieci un pārlapojot viņas populārāko grāmatu “Pasakas par ziediem”, aicināja Rojas novada bibliotēka.

Lasīt vairāk
Rojenieki tiekas ar Jaunās konservatīvās partijas deputātiem

31. janvārī Rojas KC konferenču zālē notika tikšanās ar 13. Saeimas deputātiem Jutu Strīķi, Juri Jurašu un Uldi Budriķi no Jaunās konservatīvās partijas. Tikšanās pulcēja pārsteidzoši daudz interesentu, un pēc viesu iepazīstināšanas ar sevi un savu darbu Saeimā, viņi nonāca jautājumu krustugunīs.

Lasīt vairāk
Rojas MMS panākumi Valsts konkursos

Šis mācību semestris Rojas Mūzikas un mākslas skolā iesācies valsts konkursu zīmē. Šogad konkurss norisinās stīgu instrumentu spēlē - ģitāras spēlē, taustiņinstrumentu spēlē – akordeona spēlē un vizuāli plastiskās mākslas programmās.

Lasīt vairāk
Biedrība “Talsu rajona partnerība” aicina uz semināru

Biedrība “Talsu rajona partnerība” 2020.gada 17. februārī plkst. 10.00 aicina uz semināru "Nodokļu aktualitātes IIN maksātājiem (pašnodarbinātajiem, IK, ZS īpašniekiem)". 

  • Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem 2020. gadā
  • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās darbības ienākuma - saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls; pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana; izdevumu precizēšana; izdevumu ierobežojums gada ienākumu deklarācijā; atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošana; IIN avansa maksājumi;
  • Pašnodarbināto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) - VSAOI aprēķināšana; VSAOI iekļaušana izdevumos;
  • Pievienotās vērtības nodoklis mazajiem uzņēmējiem
  • Atbildes uz jautājumiem
Lasīt vairāk
Rojas apvienotā būvvalde informē

Rojas apvienotā būvvalde informē, ka saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu 21.punktu, ar 2020. gada 1. janvāri jebkāds būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā - WWW.BIS.GOV.LV.

Lasīt vairāk