JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs Informatīvais izdevums "Banga"

“Ak, dzīve! Ko nu dzīve! “ – deju kopa “Gaspažiņas” svin savus 15

Ja Rojas kultūras centru pamatoti saucam par otrajām mājām, tad šajā ģimenē vienam no “bērniem”, dāmu deju kopai “Gaspažiņas”, ar koncertu “Ak, dzīve! Ko nu dzīve!“ 23. novembrī tika atzīmēta 15 gadu jubileja. Tāds padsmitnieku vecums vien ir! Spridzīgas, košas, aizrautīgas savu mēģinājumos izkopto dejotprasmi demonstrēja “Gaspažiņu” dalībnieces – Raisa Zandere, Ilze Krišjāne, Skaidrīte Nicmane, Ārija Olande, Inta Plāte, Inese Priede, Aija Mitenberga, Ruta Duvalka, Maija Zembaha, Aina Dzeguze, Mārīte Maurmane, Pārsla Mārtiņsone, Rasma Eisaka, Vizma Lāce, Valentīna Lapiņa un Liene Mieze.

Lasīt vairāk
Par nekustamā īpašuma nodokli

2020. gadā izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā nav paredzētas. Tomēr jārēķinās, ka izmaiņas 2021. gadā būs, jo pašlaik valdībā tiek strādāts pie jaunas kadastrālās sistēmas aprēķina ieviešanas. Attiecīgi 2020.gada kadastrālo vērtību aprēķinam tiks piemērota līdzšinējā kadastrālo vērtību bāze, kas noteikta 2014.gadā. Savukārt no 2021.gada 1.janvāra ieviešamā kadastrālo vērtību bāze tiks izstrādāta atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū un izmantota tirgus darījumu informācija par diviem gadiem – no 2017.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 1.jūlijam.

Lasīt vairāk
Ritma festivāls Rojas Mūzikas un mākslas skolā

21. novembra pēcpusdienā visi mūzikas skolas audzēkņi pulcējās izstāžu zālē uz solfedžo stundu. Šajā reizē grūtais priekšmets ,,Solfedžo” bērnu acīs kļuva par spēli. Jau festivāla nosaukums ,,Ri-ri ritms” liek domāt par to, ka galvenais elements ir ritms un dažādi uzdevumi, kas ar to saistīti.

Lasīt vairāk
Lasīt vairāk
Informācija par Rojas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases noteikšanu ziemas sezonā

Rojas novada dome nosaka visiem Rojas novada pašvaldības autoceļiem ziemas sezonā (no 01. novembra līdz 31. martam) autoceļu ikdienas uzturēšanas D klasi (vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte – automašīnu skaits diennaktī mazāks par 100), saskaņā ar 2. pielikumu Ministra kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

Lasīt vairāk
Sociālais dienests iesaistās jaunā pilotprojektā

Rojas novada dome no šā gada 2. septembra ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā par metodikas izstrādi sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem.

Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Lasīt vairāk
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce Rojā – jautājumu krustugunīs

13. novembrī Rojas kultūras centrā ar novada iedzīvotājiem tikās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce un “Latvijas Avīze” žurnālists Ivars Bušmanis, lai iepazīstinātu klātesošos ar plānoto administratīvi teritoriālo reformu (ATR). Šobrīd Latvijā ir 119 pašvaldības, pēc reformas ieviešanas plānotas 39 pašvaldības.

Lasīt vairāk
No speciālā zivju būra izceļ taimiņu vaisliniekus

Šī gada rudenī SIA “Pundiķi” zvejnieki un zinātniskā institūta “BIOR” pārstāvji no Rojas ostā Rojas upes deltā novietotā speciālā zivju uzglabāšanas būra  izcēla 50 taimiņu vaisliniekus, kas saskaņā ar projektu un noslēgto līgumu, tālāk jānodod ZI “BIOR” zivju audzētavas “Tome” speciālistiem. Savukārt zivju audzētava rūpēsies, lai no iegūtajiem ikriem izaugtu spēcīgi taimiņu mazuļi, kurus 2021. gada vasarā paredzēts ielaist atpakaļ Rojas upē.

Lasīt vairāk