JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs

Par ziņošanas pienākumu piekrastes zvejniekiem

Valsts vides dienesta Dienvidrietumu reģionālā vides pārvalde (turpmāk Pārvalde) informē Jūs par izmaiņām Ministru Kabineta noteikumos Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” (turpmāk – Noteikumi).

2024.gada 9.martā stājās spēkā grozījumi Nr. 152 (saite uz rīkojumu: https://likumi.lv/ta/id/350366-grozijumi-ministru-kabineta-2007-gada-2-maija-noteikumos-nr-296-noteikumi-par-rupniecisko-zveju-teritorialajos-udenos-un-ekonomiskas),  kuri nosaka, ka piekrastes zvejniekam, ja zvejo piekrastē, ir pienākums ziņot Valsts vides dienestam par kuģa paredzamo iziešanas laiku jūrā vismaz vienu stundu pirms paredzamās iziešanas jūrā atbilstoši šo Noteikumu 5. pielikuma II daļā norādītajam kuģa ziņojuma saturam, izņemot gadījumus, ja kuģis ir aprīkots ar automātiskās identifikācijas sistēmu atbilstoši Padomes 2009. gada 20. novembra Regulas EK Nr. 1224/2009 10. panta 1. punktam. Ja pēc minētā ziņojuma iesniegšanas faktiskie apstākļi mainās un iepriekšplānotā zvejas darbība nenotiek, zvejnieks informācijas sistēmā reģistrē ziņojuma anulēšanu. 

Lasīt vairāk
Pieaugušo izglītības dienas 8.-12. aprīlīAfiša: pieaugušo izglītības dienas

Iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties pasākuma “Pieaugušo izglītības dienas Kurzemē” aktivitātēs. Nodarbības notiks gan klātienē, gan attālināti.

Par daudzajiem piedāvājumiem visā Kurzemes reģionā var uzzināt  Talsu novada mājaslapā, Talsu novada Izglītības pārvaldes Facebook lapā, Kurzemes plānošanas reģiona mājaslapā.

 

Lasīt vairāk
Afiša: bezmaksas būvgružu nodošana poligonā "Janvāri"
Lasīt vairāk
Dzintras Žuravskas 85 gadu jubilejaDzintras Žuravskas 85 gadu jubileja

Baltā, saltā sestdienas pēcpusdienā Rojas pagasta bibliotēka ielūdza interesentus uz šī gada pirmo nozīmīgo pasākumu. 13. janvārī tika atzīmēta dzejnieces un rakstnieces Dzintras Žuravskas 85 gadu jubileja. Pasākums noritēja brīnišķīgā gaisotnē. Svinību iesākumā sveicienus jubilārei bija sarūpējusi  Latvijas Neredzīgo biedrības Ventspils teritoriālā organizācija (jubilāre ir šīs organizācijas biedre).

Lasīt vairāk
Talsu novada iedzīvotājiem pasta pakalpojumi dzīvesvietā un jauni pakomātiSatiec pastnieku, neizejot no mājām!

Latvijas Pasts turpinās nodrošināt Talsu novada iedzīvotājiem drošu, ērtu un izdevīgu pakalpojumu nepārtrauktību, lai nacionālais pasta operators realizētu savu vīziju būt par pirmo izvēli katra iedzīvotāja sūtījumiem. Ņemot vērā klientu paradumus, uzņēmums šobrīd piedāvā vairākus veidus, kā saņemt dažādus pakalpojumus – ar pakomātu starpniecību, dodoties uz pasta nodaļām vai klienta dzīvesvietā pēc pieprasījuma. Individuāla pastnieka vizīte mājās ir īpaši draudzīgs pakalpojuma saņemšanas veids ārpus lielajām pilsētām.

Lasīt vairāk
Šķiro BIO un ietaupi!

Bioloģisko atkritumu šķirošanas iespējas Talsu un Tukuma novadā

Informācija bukletā šeit

Lasīt vairāk
Telpu, ēku nodošana nomā

Lūgums atsaukties fiziskas un juridiskas personas, kuras būtu gatavas savā īpašumā esošas brīvas telpas/ēkas nodot nomā citai fiziskai/juridiskai personai uzņēmējdarbības veikšanai. Lūdzu aizpildīt anketu, norādot, ka pats īpašnieks apliecina, ka viņa kontaktinformāciju drīkstam publicēt!

Anktetu var lejuplādēt šeit. Aizpildītu anketu lūgums nosūtīt e-pastā Talsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības un NVO konsultantei uz adresi: renate.freiberga@talsi.lv

Rojas pagasta pārvalde

Lasīt vairāk
Notiks izsole rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomai 2024. gadam

Talsu novada Licencēšanas komisija organizē pieteikšanos uz rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomu 2024. gadā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča Kolkas pagasta, Mērsraga pagasta un Rojas pagasta piekrastes ūdeņos, kā arī Engures ezera Mērsraga pagasta iekšējos ūdeņos. Tā kā iesniegumos norādīto zvejas rīku apjoms pārsniedza piešķiramo zvejas rīku kopējo apjomu, tiek rīkota rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomas izsole katrā no minētajiem piekrastes pagastiem.

Lasīt vairāk
Par partnerības likumprojekta nodošanu referendumam var parakstīties deviņās vietās Talsu novadā

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uz diviem mēnešiem apturējis Saeimā 9. novembrī pieņemtos grozījumus Notariāta likumā, kas paredz ieviest partnerības institūtu. Talsu novada domes deputāti 30. novembra domes sēdē lēma, ka parakstu vākšana par partnerības likumprojekta nodošanu referendumam notiks deviņās vietās Talsu novadā.

Centrālās vēlēšanu komisija (CVK) lēmusi, ka parakstu vākšana, lai sarīkotu referendumu par partnerības institūta ieviešanas galveno likumprojektu jeb grozījumiem Notariāta likumā, notiks no 7. decembra līdz 5. janvārim.

Lasīt vairāk