JAUNĀKĀS ZIŅAS Kalendārs

Informācijai

Rojas pagasta Rojas kapos, Kaltenes kapos un Valgalciema kapos svecīšu vakars 26.novembrī. 

Lasīt vairāk
Aptauja par pašvaldību un NVO sadarbībuAfiša: NVO aptauja

Aicinām  Kurzemes reģiona nodibinājumus un biedrības aizpildīt aptaujas anketu par pašvaldību un NVO sadarbību.

Aptaujas saite: https://ej.uz/nvosadarbība_ar_pašvaldībām

Lasīt vairāk
Kurzemes NVO forumsAfiša: NVO forums

Lai labāk izprastu Kurzemes reģiona nevalstisko organizāciju vidi, iespējas un izaicinājumus Kurzemes reģiona pašvaldībās, aicinām nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus tikties Kurzemes NVO forumā, 2023. gada 8. decembrī.

Lasīt vairāk
Citāds skatījums uz lietām un notikumiemRojas pagasta bibliotēkā viesojās rakstnieks un publicists, vairāku populāru grāmatu autors Māris Ruks kopā ar apgāda “Antava” pārstāvi Antru Miezi.

20. oktobra pēcpusdienā Rojas pagasta bibliotēkā viesojās rakstnieks un publicists, vairāku populāru grāmatu autors Māris Ruks kopā ar apgāda “Antava” pārstāvi Antru Miezi.

Lasīt vairāk
Piedalies video apsveikuma filmēšanāAfiša: Uzvelc tautastērpu un sveic Latviju 105. dzimšanas dienā, pidaloties filmēšanā! 4. novembrī plkst. 12.00 Sauleskalna estrādē

​Gatavojoties Latvijas Republikas 105. dzimšanas dienai, Talsu novada pašvaldība aicina ikkatru uzvilkt tautastērpu vai tautisku tērpu, kas vizuāli asociē piederību Talsu novadam, un piedalīties video apsveikuma filmēšanā. Esi klāt vēsturiskajā notikumā, lai sveiktu savu ģimeni, draugus un līdzcilvēkus, savu novadu un Latviju tās proklamēšanas dienā!

Lasīt vairāk
RŪPNIECISKĀS ZVEJAS TIESĪBU NOMA PIEKRASTES ŪDEŅOS 2024.GADAM

Atbilstoši zvejas rīku skaita limita sadalījumam attiecīgajā pagastā, pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu, slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu. 

Pakalpojuma saņēmējs

  • Komerczvejnieks (juridiskām personām – derīga speciālā atļauja (licence) komercdarbībai attiecīgajos ūdeņos. Iznomājot zvejas tiesības, priekšroka ir tai komercsabiedrībai vai individuālajam komersantam, kas reģistrēta un darbojas attiecīgā pagasta teritorijā
  • Pašpatēriņa zvejnieks

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Juridiskas vai fiziskas personas (pašpatēriņa zvejnieks) iesniegums (veidlapa pielikumā) adresēts Talsu novada attiecīgā pagasta pārvaldei, norādot reģistrācijas Nr./personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, pieprasīto zvejas rīku skaitu, laivas Nr., telefona numuru un e-pastu. Iesniegumam jāpievieno laivas apliecības kopija (ja nepieciešams, vienošanās/līgums)

Lasīt vairāk
Par elektroenerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem Talsu novada pašvaldības iestādēs

Nolūkā nodrošināt Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļu ekonomiju un racionālu izmantošanu, pamatojoties uz Talsu novada domes 2023. gada 30. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Talsu novada pašvaldības nolikums” 16. punktu, Talsu novada pašvaldības izpilddirektors I. Haselbaums visām iestādēm uzdevis:

1. Visās pašvaldības iestādēs nodrošināt ekonomisku elektroenerģijas patēriņu:

1.1. beidzot darbu, darba vietā izslēgt datorus un citu biroja tehniku un apgaismojumu;

1.2. samazināt temperatūru elektriskajos ūdens sildītājos (55-60 grādi), veikt sildelementu apkopi (atkaļķošanu).

2. Nodrošināt apgaismojuma izmantošanu vai intensitāti publisko ēku izgaismošanai, parkos un sporta laukumos, kā arī ēku fasāžu, pieminekļu un citu objektu dekoratīvo izgaismošanu, izvērtējot nepieciešamību.

3. Nakts laikā (no plkst. 00.00 līdz plkst. 06.00) nodrošināt āra apgaismojumu, izvērtējot nepieciešamību.

Lasīt vairāk
Iedzīvotājiem pieejami bezmaksas maisi bioloģiskajiem atkritumiem

Talsu novadā ir jūtamas rudens vēsmas, tāpēc drīz iedzīvotāji uzsāks koku lapu savākšanu. Atgādinām, ka koku lapu dedzināšana ciemu un pilsētu teritorijās nav ieteicama potenciālās bīstamības un sadūmojuma dēļ.

Talsu pilsētas, Sabiles pilsētas un Abavas, Dundagas, Rojas, Ķūļciema, Balgales, Laucienes, Kolkas, Ģibuļu, Valdgales, Mērsraga, Laidzes un Vandzenes pagasta pārvaldes arī šogad iedzīvotājiem nodrošinās bezmaksas bioloģiskajiem atkritumiem paredzētos marķētos maisus koku lapu nodošanai atkritumu poligonā.

Lasīt vairāk
Projekts “Meža dienas 2023 Latvijas pašvaldībās – veidosim zaļāku, košāku un daudzveidīgāku vidi sev apkārt!”Meža dienas dalībnieki

18. septembrī parkā “Plocis”, iepriekš sagatavotās ar kompostu piepildītās bedrēs, stādījām Latvijas apstākļiem un vietējai ainavai piemērotus krūmus un kokus, kas iegādāti no stādaudzētavas “Robežnieki”. Koku sortiments izvēlēts, lai meža atpūtas parks kļūtu krāsaināks. Parkam izvēlēti krūmi 2,5 – 3 metru augstumā, kas zied agri pavasarī pirms citu koku plaukšanas, piemēram Kizils. Lai ziedēšana būtu pakāpeniska, papildinājām stādījumus ar Māka ievu, Zeltsumbra ievu, Sarkanlapu ievu. Vasarā ar ziediem priecēs spirejas, veigelas, sārdženta irbene.

Lasīt vairāk